Algemene voorwaarden . Privacybeleid

Algemene voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van de immigrationvisa247.com is onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”). Door de Site te gebruiken, accepteert u, zonder beperking of kwalificatie, de Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een van de onderstaande Voorwaarden, gebruik de Site dan niet. Toegang tot onze Site is strikt gebaseerd op de volgende algemene voorwaarden. Lees het aandachtig door.

Disclaimer

De informatie op deze site is alleen bedoeld als leidraad en algemeen doel en niet bedoeld om gekwalificeerd juridisch, fiscaal of professioneel advies te vervangen. Beleggers moeten een advocaat of belastingdeskundige raadplegen voordat ze handelen of investeren. We wijzen uitdrukkelijk garanties of verklaringen af, wat dan ook, over de kwaliteit, inhoud, volledigheid, nauwkeurigheid, weglating, fouten, vertragingen of adequaatheid van dergelijke informatie, gegevens die op onze site worden gepubliceerd. Het gebruik van deze website is op eigen risico.

In geen geval zijn wij niet aansprakelijk voor enige speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief, zonder beperking, gederfde inkomsten, gederfde winst of voor enige vorm van verlies of schade (inclusief enige gevolgschade, indirecte, incidentele, speciale of exemplarische schade, zelfs indien bekend bij ons) of verlies van toekomstig economisch voordeel, als gevolg van het gebruik of misbruik van enige inhoud op deze website, of op de informatie, gegevens of afbeeldingen hierin. Verder zult u ons vrijwaren en vrijwaren van alle claims, schade en kosten (inclusief, zonder beperking, advocatenhonoraria) met betrekking tot het gebruik van de diensten op deze site.

Deze website is niet toegankelijk voor de personen, wiens land of nationaliteit of andere jurisdictie, die de inhoud of diensten op deze site wettelijk verbieden. Daaronder ook de verspreiding van de inhoud. Vanwege bepaalde regelgeving zijn sommige financiële diensten mogelijk niet beschikbaar voor inwoners van bepaalde landen.

Privacybeleid

We respecteren echt uw privacy en de informatie die u ons stuurt, in geen geval zullen we uw privé-informatie delen met andere bedrijven of derden, tenzij we uitdrukkelijke toestemming krijgen van onze gebruikers. We kunnen uw informatie delen met onze vertrouwde zakenpartners of partners met betrekking tot de producten/diensten die u aanvraagt, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Externe links

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud of producten of diensten die worden aangeboden vanaf dergelijke websites van derden. Wij hebben geen controle over dergelijke externe links en het is op risico van gebruikers van deze site om toegang te krijgen tot dergelijke sites van derden door deze website te verlaten.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst op elk gewenst moment geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen.