België Verblijfsvergunning – Investerings Programma

België Verblijfsvergunning – Investerings Programma- Emigratie Advocaten

België Wonen - Investering

272x400

Residence by Investment Program

Met een rijke wereldwijde aanwezigheid is België de financiële hoofdstad van Europa. Het is een zeer investeerdersvriendelijk land en heeft gunstige belastingwetten voor bedrijven. In tegenstelling tot andere landen heeft België niet het programma "burgerschap door te investeren", maar biedt het wel mogelijkheden voor "verblijf door investering" voor ondernemers en investeerders. Het is het enige Europese land waar u al na drie jaar rechtmatig verblijf in aanmerking kunt komen om het staatsburgerschap aan te vragen. En na zeven jaar verblijf komt u in aanmerking voor 'burgerschap van rechtswege'. Het residentieprogramma van België is dan ook zeer geschikt voor investeerders en zakenmensen die in Europa willen verblijven.

Voordelen van een Belgische ingezetenschap:

 • Het land heeft een sterke Europese aanwezigheid
 • Er is geen vereiste voor een minimumverblijf van een jaar
 • Men kan het Belgisch staatsburgerschap aanvragen net na drie jaar verblijf
 • Er zijn geen beperkingen op dubbele nationaliteit
 • Men kan visumvrij reizen naar andere EU-landen
 • Kortere verwerkingstijd

Buitenlanders en niet-EU-ingezetenen kunnen een Belgische verblijfsvergunning aanvragen onder hun categorie investeerders of bedrijven. Dit vereist meestal de oprichting van een nieuw Belgisch bedrijf met een kantoor, wat werkgelegenheid biedt. Een eigenaar van een bedrijf in België kan gemakkelijk een Belgische verblijfsvergunning krijgen. Investeerders die een eigen bedrijf starten, kunnen binnen 3-8 maanden een verblijfsvergunning krijgen. De belegger krijgt in eerste instantie een tijdelijke vergunning met een geldigheidsduur van één jaar; na afloop van deze periode kan de belegger de verblijfsvergunning jaarlijks voor drie jaar verlengen. Daarna komt de belegger in aanmerking voor een “verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd”.

De meest populaire bedrijfstypes in België zijn BVBA en SPRL. Het BVBA-bedrijf in België werkt als een naamloze vennootschap en vereist een aandelenkapitaal van minimaal € 18.600. Volgens de Belgische regelgeving bedragen de belastingen ongeveer 30% en moeten er jaarlijks aangiften worden ingediend. Beleggers kunnen de belastingplicht aanzienlijk minimaliseren met een goede belastingplanning.

Minimale investering

Beleggers dienen minimaal €300.000 tot hun beschikking te hebben als ze het investor residency-programma in België willen aanvragen. De vergoeding voor aanvragen varieert per geval. Een verblijfsaanvraag brengt de volgende minimumvergoedingen met zich mee (exclusief btw, maar kan van toepassing zijn afhankelijk van het geval van de klant):

Voor hoofdaanvrager:

 • € 95.000 voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor het eerste jaar
 • € 25.000 voor verlenging verblijfsvergunning in het tweede jaar en volgende jaren
 • € 35.000 voor het indienen van een aanvraag tot staatsburgerschap, waarvoor de inwoner van de investeerder in aanmerking komt na het derde jaar van verblijf
 • Voor gezinsleden (echtgenoten en kinderen onder de 18 jaar):
 • € 20.000 per lid voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor het eerste jaar
 • € 10.000 voor verlenging verblijfsvergunning in het tweede jaar en volgende jaren
 • € 20.000 voor het indienen van een aanvraag tot staatsburgerschap
 • Oprichtingskosten bedrijf:
 • Ongeveer € 10.000 tot € 20.000 in het eerste jaar voor het oprichten van een bedrijf en het betalen van bestuurdersvergoeding, en ongeveer € 5.000 per jaar daarna
 • Ongeveer € 6.000 per jaar voor kantoorhuur
 • Ongeveer € 1.000 per maand om de kosten van boekhouding, belastingaangiften en bedrijfsonderhoud te dekken, samen met privé-accommodatie

 

 • Informatie kan wijzigingen hebben, vraag informatie