Bevriende Landen Met Panama Verblijfsvergunning

EMIGRATIE PANAMA

 • Friendly Nations Visum en werkvergunning in Panama

  Op 20 mei 2021 heeft de regering van de Republiek Panama uitvoerend decreet nr. Daarnaast is uitvoerend decreet nr. 197 van 7 mei 2021 en nr. 226 van 20 juli 2021, dat het Visa-programma voor vriendschappelijke naties heeft gewijzigd. De meest recente wijzigingen verminderen de vereisten, maar ook de opties om aan het programma te voldoen.

  • Een tijdelijk verblijfsvisum wordt verleend voor een periode van twee (2) jaar.

  • U kunt een permanente verblijfsvergunning aanvragen en verkrijgen door een tweede aanvraag in te dienen dertig (30) kalenderdagen of minder vóór het verstrijken van de eerste twee (2) jaar tijdelijk verblijf.

 

OPMERKINGEN

Na goedkeuring door de Nationale Immigratiedienst werd de vorige verblijfsvergunning in één stap verleend.
In het verleden kon een verblijfsvergunning als een bevriende natie worden aangevraagd als de aanvrager 50% of meer van een Panamese onderneming bezat.
Voorheen kon een verblijfsvergunning worden aangevraagd als de aanvrager een woning bezat met een waarde van meer dan B. Een waarde van 100.000,00 is gewijzigd in B/. 200,000.00.
Aanvragers zijn niet verplicht om hun economische solvabiliteit op grond van dit besluit aan te tonen. Daarvoor moesten aanvragers een bankafschrift of bankcertificeringsbrief overleggen met een minimumsaldo van vier cijfers.
Na 20 augustus 2021 kunnen inwoners van bevriende landen een verblijfsvergunning aanvragen.

 1. Door het doel van verblijf in Panama aan te tonen, kunt u dit visum verkrijgen

 • Afhankelijk van uw economische of professionele activiteit, behalve in die beroepen en activiteiten die zijn voorbehouden aan Panamezen, kunt u uw doel aantonen:

Om werkredenen: De aanvrager moet al een baan in Panama hebben, omdat de werkvergunning moet worden ingediend.

Voor investeringen in onroerend goed: De aanvrager moet onroerend goed in Panama kopen voor een waarde van niet minder dan US $ 200.000,00. Deze aankoop kan worden gefinancierd door een lokale bank. De aankoop moet worden gedaan op naam van de aanvrager en niet via een bedrijf of particuliere stichting. Aangezien andere visa in Panama dit echter toestaan, is het waarschijnlijk dat dit decreet in de toekomst zal worden gewijzigd om aan te geven dat de aanvrager kan kopen via een bedrijf of een ander type rechtspersoon.

Bij immigrationvisa247.com/?lang=nl zijn we er om u van dienst te zijn.

BASISDOCUMENTEN Aanvraagprocedure Om het immigratieproces te starten

Friendly Nations Visum en werkvergunning in Panama

De immigratiedienst moet de gevraagde documenten ontvangen.

Geldig paspoort
Lokale identiteitskaart of rijbewijs
Politieverslag met apostille - Voor Amerikanen moet het het FBI-dossier zijn.
Indien getrouwd de huwelijksakte en apostille
Geboorteakte met Apostille
Elke volwassene die met u emigreert, moet dit formulier invullen.

Voor minderjarige kinderen,

Geboorteakte met apostille.
Een winkelwagentje met een ID als ze er een hebben

Wat zijn de vereisten om in 2022 het verblijf van bevriende landen aan te vragen?

Wat zijn de vereisten om in 2022 een verblijf in bevriende landen aan te vragen?

Zoals alle soorten visa, vereist Panama echter een reeks basisvereisten en bovendien enkele van de redenen die we hieronder zullen beschrijven:

Eisen:

 1. Volmacht

 2. Drie foto's

 3. Een kopie van het paspoort

 4. Strafblad certificaat

 5. Gezondheidscertificaat

 6. Gecertificeerde bankcheque voor B/250,00 ten gunste van de Nationale Schatkist

 7. Gecertificeerde bankcheque voor B/800.00 ten gunste van de Nationale Immigratiedienst

 8. Activiteiten die in het land moeten worden uitgevoerd

 9. Een kopie van uw identiteitsbewijs

 10. Familieleden ten laste moeten de mate van verwantschap bewijzen (geboorteakte, huwelijksakte, enz.)

Naast deze documentatie heeft decreet 226/2021 de toevoeging van noodzakelijke informatie opgelegd, die moet voldoen aan de volgende redenen:

Arbeidsredenen: Deze verblijfsvergunning voor burgers van bevriende landen
van
Panama is ontworpen om degenen die een arbeidsrelatie met Panama hadden de mogelijkheid te bieden om hun immigratiestatus voort te zetten.

Investering in onroerend goed: De aanvrager moet een openbaar register van Panama-document overleggen. Daarin moet de eigendom van onroerend goed op naam van de natuurlijke persoon of van de rechtspersoon worden geverifieerd. Een ander feit dat niet mag worden genegeerd, is dat het onroerend goed een minimale waarde van $ 200.000 (Amerikaanse dollars) moet hebben.

Redenen voor vaste termijnen: In deze geactualiseerde verordening wordt ook ingegaan op de redenen voor vaste termijnen. In deze gevallen moeten de begunstigden een certificaat overleggen van de bank die actief is in Panama. Natuurlijk is deze entiteit verantwoordelijk voor het verifiëren van de geldigheid van: deposito's, waarden (minimaal 200 duizend dollar), namen van de houders en hun voorwaarden.

Wat heeft Panama tot zo'n gewenst land gemaakt?

Naast het feit dat het een land van privileges is, is Panama een stad met een aantal van 's werelds belangrijkste culturele erfgoed.

Het is echter een republiek die haar burgers in staat stelt om te genieten van een bevoorrechte kwaliteit van leven. Statistieken geven aan dat meer dan 150.000 mensen per jaar zich permanent in deze landen willen vestigen vanwege twee essentiële punten:

 • Het comfort en de natuurlijke schoonheid

 • De speciale voordelen die dit land buitenlanders biedt.

Het is geen toeval dat zoveel mensen besluiten om naar Panama te emigreren. Dit komt omdat dit land op de tweede plaats staat met de grootste economische projectie en op de vierde plaats van alle Latijns-Amerikaanse landen met een hoge standaard

Inwoners van de Verenigde Staten, Canada, Europa, Zuid-Afrika of andere bevriende landen kunnen profiteren van deze verblijfsvergunning als ze van plan zijn naar Panama te verhuizen. Neem contact met ons op!

INSCHRIJVEN VOOR EEN PANAMESE UNIVERSITEIT

Alle middelbare school credits en middelbare schooldiploma's moeten worden geverifieerd door het consulaat van Panama in het land van studie en door het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van Panama. Ze moeten ook naar het Spaans worden vertaald door een beëdigde openbare vertaler. Toelating tot de universiteit is niet mogelijk zonder.

Alle transcripties en diploma's moeten ook worden gecertificeerd door het ministerie van Onderwijs van Panama (MEDUCA).

Na de reservering van de school van voorafgaande goedkeuring, moeten ze zich aanmelden bij het ministerie van Immigratie in Panama, zodat ze een studentenvisum kunnen ontvangen of een bewijs van wettelijke status in Panama kunnen overleggen.

Studenten met sommige studiepunten moeten voldoen aan dezelfde richtlijnen voor validatie en vertaling. Op het moment van toelating moeten ze deze credits echter vermelden en voldoen aan de vereisten om deze credits te valideren.

Als de student niet slaagt voor de toelatingstest van de universiteit, worden alle documenten 5 jaar bewaard voor overname.

VOOR UW RIJBEWIJS IN PANAMA

Licentie voor buitenlanders

Als u een buitenlander bent, kunt u alleen een rijbewijs aanvragen in de categorieën "A", "B", "C" en "D".

Opmerking: Licenties met categorieën zijn niet van toepassing op het besturen van het openbaar vervoer, omdat artikel 113 in paragraaf b.1 specificeert dat u een Panamese moet zijn. Beschadigde licenties zijn niet van toepassing.

U moet een document bijvoegen met een kopie van uw licentie die naar behoren is afgestempeld en ondertekend door de entiteit die de certificering heeft uitgegeven.

Het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen moet het document certificeren.

Toon het origineel en een kopie van uw huidige migratiekaart.

Het origineel en een kopie van uw geldig paspoort.

Het origineel en een kopie van uw geldige buitenlandse licentie.

U moet uw bloedgroep tonen van een laboratorium dat is geautoriseerd door de Transit and Land Transportation Authority (met uw volledige naam, ID-kaartnummer of paspoortnummer, een stempel en de verse handtekening van uw arts) niet ouder dan zes maanden.

Uitzondering: Als uw licentie een bloedgroep bevat, hoeft u deze niet te presenteren.

Voer visuele en auditieve validatie uit in de branche waar u uw procedure hebt aangevraagd.

Uw welzijn en veiligheid zijn essentieel bij A.T.T.T.

Kosten: B /. 40.00 (inclusief visuele, auditieve, theoretische en praktische validatie).

De betaling gebeurt bij de A.T.T.T. in het SERTRACEN-kantoor waar u uw procedure uitvoert.

ER ZIJN DRIE OPTIES OM HET BUITENLANDSE RIJBEWIJS TE CERTIFICEREN:

Door diplomatieke vertegenwoordiging

Apostilled

Consulaire goedkeuring

Elk van hen wordt hieronder beschreven:

 1. Certificering afgegeven door de diplomatieke vertegenwoordiging in Panama:

Certificeer uw geldige rijbewijs van de ambassade of het consulaat van het land waar het is afgegeven.

U moet een kopie van uw gecertificeerde licentie bijvoegen, naar behoren gestempeld en ondertekend door de ambassade of het consulaat.

Authenticeer de certificering door het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen in Panama.

 1. Apostilled:

Certificeer uw geldige rijbewijs bij de licentie-afgevende entiteit in uw land van herkomst.

U moet een kopie van het gecertificeerde rijbewijs bijvoegen, naar behoren gestempeld en ondertekend door een vertegenwoordiger van de uitgevende entiteit voor het rijbewijs.

Apostille de certificering van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land van herkomst. Het is geldig voor landen die het Verdrag van Den Haag hebben ondertekend.

 1. Consulaire aantekeningen:

Controleer uw rijbewijs bij de vergunning afgevende entiteit van het land van herkomst.

U moet een kopie van het gecertificeerde rijbewijs bijvoegen, naar behoren gestempeld en ondertekend door een vertegenwoordiger van de uitgevende entiteit voor het rijbewijs.

Verifieer de certificering bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land van herkomst.

Authenticeer de certificering van het ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land van herkomst bij het consulaat van Panama.

Authenticeert de certificering van de consul van Panama van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Panama.

** De certificeringen van ambassades of consulaten moeten de volgende informatie bevatten:

De term "Certificaat of Verklaring"

Naam van de consultant of zelfstandige persoon die belast is met het valideren van de informatie

Gebruikersnaam, paspoortnummer (afkomstig uit uw paspoort),), geldig licentienummer en vervaldatum.

Plaats of land van licentie-uitgifte.

U kunt aan beide zijden een kopie van uw licentie achterlaten voor uw certificering als uw licentie de voertuigcategorieën specificeert (in het geval dat de licentie de categorieën specificeert, hoeft de certificering ze niet te vermelden).

Het garandeert dat het een kopie van het origineel is.

Belangrijk:

De namen en achternamen moeten in alle overgelegde documenten of vereisten samenvallen of hetzelfde zijn.

Alle documentatie die u overlegt, moet in acceptabele staat verkeren.

Alle documentatie die niet in het Spaans is, moet worden vertaald en verzegeld door een tolk die bevoegd is in de Republiek Panama (stempel en nieuwe handtekening). Licentie voor buitenlanders

Als u een buitenlander bent, kunt u alleen een rijbewijs aanvragen in de categorieën "A", "B", "C" en "D".

Opmerking: Licenties met categorieën zijn niet van toepassing op het besturen van het openbaar vervoer, omdat artikel 113 in paragraaf b.1 specificeert dat u een Panamese moet zijn. Beschadigde licenties zijn niet van toepassing.

U moet een document bijvoegen met een kopie van uw licentie die naar behoren is afgestempeld en ondertekend door de entiteit die de certificering heeft uitgegeven.

Het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen moet het document certificeren.

Het origineel en een kopie van uw huidige migratiekaart moeten worden getoond.

Het origineel en een kopie van uw geldig paspoort.

Het origineel en een kopie van uw geldige buitenlandse licentie.

Verstrek uw bloedgroep van een laboratorium dat is geautoriseerd door de Transit and Land Transportation Authority (inclusief uw volledige naam, identiteitskaartnummer of paspoortnummer, stempel en nieuwe handtekening van de arts) niet ouder dan zes maanden oud.

Uitzondering: Als uw licentie een bloedgroep bevat, hoeft u deze niet te presenteren.

Voer visuele en auditieve validatie uit in de branche waar u uw procedure hebt aangevraagd.

Uw veiligheid en rust staan voorop bij de A.T.T.T.

Kosten: B /. 40.00 (inclusief visuele, auditieve, theoretische en praktische validatie).

Het Friendly Nations Visa Panama

Dit programma, dat sinds juni 2012 van kracht is, is een van panama's meest populaire verblijfsprogramma's in de afgelopen jaren. Wijzigingen in dit programma zijn in de loop van 2021 aangebracht, waarbij uitvoeringsbesluit nummer zes in juli 2021 van kracht wordt. Als u in het bezit bent van een paspoort uit een van de landen, kunt u een aanvraag indienen.

 • ANDORRA
 • ARGENTINIË
 • AUSTRALIË
 • OOSTENRIJK
 • BELGIË
 • BRAZILIË
 • CANADA
 • CHILI
 • COSTA RICA
 • KROATIË
 • CYPRUS
 • TSJECHISCHE REPUBLIEK
 • DENEMARKEN
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • DUITSLAND
 • GRIEKENLAND
 • GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND
 • HONGKONG
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • ISRAËL
 • JAPAN
 • LETLAND
 • LIECHTENSTEIN
 • LITOUWEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • MONACO
 • SAN MARINO
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • NEDERLAND
 • NIEUW-ZEELAND
 • NOORWEGEN
 • PARAGUAY
 • PERU
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • SERVIË
 • SINGAPORE
 • SLOWAKIJE
 • ZUID-AFRIKA
 • ZUID-KOREA

Om in aanmerking te komen voor het Panama Friendly Nations Visa, moet u:

 1. Onderdaan zijn van een van de in aanmerking komende 50 landen
 2. Economische of professionele banden aanknopen met de Republiek Panama
 3. Toon bewijs van financiële solvabiliteit
 4. Zorg voor de vereiste ondersteunende documentatie
 5. Betaal alle vereiste kosten

IN AANMERKING KOMENDE LANDEN

Onderdanen (wat zowel inwoners als burgers kunnen betekenen) van de volgende 50 landen kunnen een permanente verblijfsvergunning in Panama aanvragen via het Friendly Nations-programma:

panama friendly nations qualifying countries 21