Bevriende Landen Programa en werkvergunning in Panama

Bevriende Landen Met Panama - Permanente Verblijf Panama

EMIGRATIE PANAMA

Op 20 mei 2021 heeft de regering van de Republiek Panama het uitvoerend decreet nr. 197 van 7 mei 2021 en verder het uitvoeringsdecreet nr. 226 van 20 juli 2021 vastgesteld, dat het visumprogramma van de Vriendelijke Naties wijzigt. De nieuwe wijzigingen verminderen de vereisten, maar ook de mogelijkheden om aan het programma te voldoen

 • Een tijdelijk verblijfsvisum wordt verleend voor een periode van twee (2) jaar.
 • U kunt een permanente verblijfsvergunning aanvragen en verkrijgen door dertig (30) kalenderdagen of minder een tweede aanvraag in te dienen, voorafgaand aan het verstrijken van de eerste twee (2) jaar tijdelijke verblijfsvergunning.

 

OPMERKINGEN
Voorheen verleende de verblijfsvergunning als bevriende landen een permanent verblijf in één fase na goedkeuring van de nationale immigratiedienst.
Voorheen kon de verblijfsvergunning als bevriende naties worden aangevraagd als de aanvrager de eigenaar was van ten minste 50% van de aandelen van een Panamese onderneming.
Voorheen kon de verblijfsvergunning als bevriende naties worden aangevraagd als de aanvrager de eigenaar was van een onroerend goed, met een waarde van meer dan B /. 100.000,00, nu stijgt de waarde van de reële staat naar B/. 200,000.00
Met dit besluit hoeft de aanvrager zijn economische solvabiliteit niet aan te tonen. Voorheen moest de aanvrager een bankcertificeringsbrief of rekeningafschrift overleggen, met een saldo van niet minder dan 4 gemiddelde cijfers.
De nieuwe vereisten om de verblijfsvergunning als bevriende landen aan te vragen, worden vanaf 20 augustus 2021 aangevraagd.

 1. U kunt dit visum aanvragen door het doel van de residentie in Panamá te tonen
 • Afhankelijk van uw economische of professionele activiteit, behalve voor die beroepen en activiteiten die voorbehouden zijn aan Panamezen. U kunt uw doel aantonen:

Om werkredenen: De aanvrager moet al een baan in Panama hebben, omdat de werkvergunning moet worden ingediend

Voor investeringen in onroerend goed: De aanvrager moet onroerend goed in Panama kopen voor een waarde van niet minder dan US $ 200.000,00. Deze aankoop kan worden gefinancierd door een lokale bank. De aankoop moet worden gedaan onder de naam van de aanvrager en niet via een bedrijf of particuliere stichting, maar omdat andere visa in Panama dit toestaan, is het waarschijnlijk dat dit decreet in de toekomst zal worden gewijzigd om weer te geven dat de aanvrager kan kopen via een bedrijf of een ander type rechtspersoon.

Bij immigrationvisa247.com/?lang=nl zijn we er om u van dienst te zijn.

BASISDOCUMENTEN VERZOEK OM HET PROCES TE STARTEN

Het is erg belangrijk dat de documenten worden afgeleverd op de manier waarop het immigratiekantoor daarom vraagt.

Geldig paspoort
Lokale ID-winkelwagen of rijbewijs
Politierecord met apostille - Voor Amerikanen moet het het FBI-record zijn
Indien getrouwd de huwelijksakte en apostille
Geboorteakte met Apostille
Dit voor elke volwassen persoon die met u emigreert,

Voor minderjarige kinderen

Geboorteakte met apostille
Id-winkelwagentje als ze

Wat zijn de vereisten om in 2022 het verblijf van bevriende landen aan te vragen?

Zoals alle soorten visums, zal Panama echter een reeks basisvereisten aanvragen en daarnaast enkele van de redenen die we hieronder zullen beschrijven:

Eisen:

 1. Volmacht
 2. Drie foto's
 3. Een kopie van het paspoort
 4. Strafblad certificaat
 5. Gezondheidscertificaat
 6. Gecertificeerde cheque voor B / 250,00 in het voordeel van de nationale schatkist
 7. Gecertificeerde controle voor B / 800.00 in het voordeel van de nationale immigratiedienst
 8. Activiteiten die in het land moeten worden uitgevoerd
 9. Kopie van uw identiteitsbewijs
 10. Familieleden ten laste moeten de mate van verwantschap bewijzen (geboorteakte, huwelijksakte, enz.)

Naast deze documentatie heeft decreet 226/2021 de toevoeging van noodzakelijke informatie opgelegd, die moet voldoen aan de volgende redenen:

Arbeidsredenen: Deze verblijfsvergunning voor burgers van bevriende naties van Panama, concentreerde zijn fundamenten op het aanbieden van degenen die arbeidsrelaties met Panama onderhielden de mogelijkheid om hun immigratiestatus te behouden.

Redenen voor investeringen in vastgoed: De aanvrager moet een document van openbaar register van Panama overleggen. Daarin moet de eigendom van onroerend goed op naam van de natuurlijke persoon of van de rechtspersoon worden geverifieerd. Een ander feit dat niet mag worden genegeerd, is dat het onroerend goed een minimale waarde van $ 200.000 (Amerikaanse dollars) moet hebben.

Redenen voor vaste termijnen: In deze nieuwe verordening wordt ook rekening gehouden met de redenen voor vaste termijnen. In deze gevallen moeten de begunstigden een certificaat overleggen van de bank die actief is in Panama. Natuurlijk zal deze entiteit verantwoordelijk zijn voor het leveren van de geldigheid van: deposito's, waarden (minimaal 200 duizend dollar), namen van de houders en hun termijn.

Wat heeft Panama tot zo'n gewenst land gemaakt?

Panama is een land met een aard van privilege; Daarnaast is het een stad met een van de belangrijkste culturele rijkdommen ter wereld.

Het is echter een Republiek die haar burgers in staat stelt te genieten van een bevoorrechte kwaliteit van leven. Statistieken geven aan dat meer dan 150.000 mensen per jaar zich permanent in deze landen willen vestigen vanwege twee essentiële punten:

 • Het comfort en de natuurlijke schoonheid
 • De speciale voordelen die dit land buitenlanders biedt

Het is geen toeval dat zoveel mensen besluiten om naar Panamese landen te emigreren, omdat dit land erin is geslaagd om op de tweede plaats te komen met de grootste economische projectie en op de vierde plaats van alle Latijnse landen die een hoge kwaliteit van leven bieden.

Als u uit de VS, Canada, Europa, Zuid-Afrika of andere bevriende landen komt, kunt u profiteren van deze verblijfsvergunning als u plannen heeft om naar Panama te verhuizen. Neem contact met ons op!

 

INSCHRIJVEN VOOR EEN PANAMESE UNIVERSITEIT

Alle middelbare school credits en middelbare schooldiploma's moeten worden geverifieerd door het Consulaat van Panama in het land van studie en door het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van Panama. Ze moeten ook naar het Spaans worden vertaald door een beëdigde openbare vertaler. Zonder dit wordt toelating tot de universiteit niet verleend.

Alle transcripties en diploma's moeten ook een certificering hebben van het ministerie van Onderwijs van Panama (MEDUCA)

Zodra een schoolreservering van voorafgaande goedkeuring aan de universiteit is veiliggesteld, moeten ze worden voorgelegd aan het ministerie van Immigratie in Panama, zodat ze een studentenvisum kunnen krijgen of een bewijs van wettelijke status in Panama kunnen overleggen

Studenten met sommige studiepunten moeten voldoen aan dezelfde richtlijnen voor validatie en vertaling, behalve dat ze op het moment van toelating tot de universiteit deze credits moeten vermelden en moeten voldoen aan de vereisten om deze credits te valideren

Als de student niet slaagt voor de toelatingstests van de universiteit, worden alle documenten 5 jaar bewaard voor overname

 

 

VOOR UW RIJBEWIJS IN PANAMA

Licentie voor buitenlanders

Als u een buitenlander bent, kunt u alleen kiezen voor een rijbewijs in de categorieën "A", "B", "C", "D"

 

Opmerking: Licenties met categorieën zijn niet van toepassing op het besturen van het openbaar vervoer, omdat artikel 113 in paragraaf b.1 specificeert dat u Panameseër moet zijn. Beschadigde licenties zijn niet van toepassing.

 

U moet een document bijvoegen met een kopie van uw licentie die naar behoren is afgestempeld en ondertekend door de entiteit die de certificering afgeeft.

Certificeer het document bij het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen.

Toon het origineel en de kopie van uw huidige migratiekaart.

Origineel en kopie van uw geldig paspoort.

Origineel en kopie van uw geldige buitenlandse licentie.

Presenteer een bloedgroep van een laboratorium dat is geautoriseerd door de Transit and Land Transportation Authority (waarbij u uw volledige naam, identiteitskaartnummer of paspoortnummer, stempel en nieuwe handtekening van de arts vermeldt) niet ouder dan zes maanden.

Uitzondering: Als uw licentie de bloedgroep bevat, hoeft u deze niet te presenteren.

 

Voer de visuele en auditieve validaties uit in het filiaal waar u uw procedure aanvraagt.

Het is noodzakelijk dat u rust en veiligheid vindt met de A.T.T.T.

Kosten: B /. 40.00 (inclusief visuele, auditieve, theoretische en praktische validaties).

De betaling gebeurt bij de A.T.T.T. in de SERTRACEN-kantoren waar u uw procedure uitvoert.

ER ZIJN DRIE OPTIES OM HET BUITENLANDSE RIJBEWIJS TE CERTIFICEREN:

Door diplomatieke vertegenwoordiging

Apostilled

Consulaire goedkeuring

Elk van hen wordt hieronder beschreven:

 

 1. Certificering uitgegeven door diplomatieke vertegenwoordiging in Panama:

 

Certificeer uw geldige rijbewijs bij de ambassade of het consulaat van het land waar het is afgegeven.

U moet een kopie van uw gecertificeerde licentie bijvoegen, naar behoren gestempeld en ondertekend door de ambassade of het consulaat.

Authenticeer de certificering in het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen in Panama.

 1. Apostilled:

 

Certificeer uw geldige rijbewijs bij de vergunninguitgevende instantie in het land van herkomst.

U moet een kopie van het gecertificeerde rijbewijs bijvoegen, naar behoren gestempeld en ondertekend door een vertegenwoordiger van de uitgevende entiteit van het rijbewijs.

Apostille de certificering in het Ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land van herkomst. Het is geldig voor landen die het Verdrag van Den Haag hebben ondertekend.

 1. Consulaire goedkeuring:

 

Certificeer uw rijbewijs bij de vergunning afgevende entiteit van het land van herkomst.

U moet een kopie van het gecertificeerde rijbewijs bijvoegen, naar behoren gestempeld en ondertekend door een vertegenwoordiger van de uitgevende entiteit van het rijbewijs.

Authenticeer de certificering bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land van herkomst.

Authenticeer de certificering van het ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land van herkomst in het consulaat van Panama.

Authenticeert de certificering van de consul van Panama in het ministerie van Buitenlandse Zaken van Panama.

** De certificeringen van de ambassades of het consulaat moeten de volgende informatie bevatten:

 

De term "Certificeren of Declareren"

Naam van de consul of de autonome persoon die verantwoordelijk is voor het valideren van de informatie

Gebruikersnaam en paspoortnummer zoals vastgesteld door het paspoort van uw land, licentienummer dat moet worden gevalideerd en vervaldatum

Plaats of land van licentie-uitgifte.

Beschrijf de voertuigcategorieën (als het rijbewijs de categorieën vermeldt, is het niet nodig dat de certificering dit aangeeft, laat aan beide zijden een kopie van uw rijbewijs achter).

Het garandeert dat het een kopie van het origineel is.

Belangrijk:

 

De namen en achternamen moeten in alle overgelegde documenten of vereisten samenvallen of hetzelfde zijn.

Alle documentatie die u overlegt moet in goede staat zijn.

Alle documentatie die niet in het Spaans is, moet worden vertaald en verzegeld door een tolk die bevoegd is in de Republiek Panama (stempel en nieuwe handtekening). Licentie voor buitenlanders

Als u een buitenlander bent, kunt u alleen kiezen voor een rijbewijs in de categorieën "A", "B", "C", "D"

 

Opmerking: Licenties met categorieën zijn niet van toepassing op het besturen van het openbaar vervoer, omdat artikel 113 in paragraaf b.1 specificeert dat u Panameseër moet zijn. Beschadigde licenties zijn niet van toepassing.

 

U moet een document bijvoegen met een kopie van uw licentie die naar behoren is afgestempeld en ondertekend door de entiteit die de certificering afgeeft.

Certificeer het document bij het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen.

Toon het origineel en de kopie van uw huidige migratiekaart.

Origineel en kopie van uw geldig paspoort.

Origineel en kopie van uw geldige buitenlandse licentie.

Presenteer een bloedgroep van een laboratorium dat is geautoriseerd door de Transit and Land Transportation Authority (waarbij u uw volledige naam, identiteitskaartnummer of paspoortnummer, stempel en nieuwe handtekening van de arts vermeldt) niet ouder dan zes maanden.

Uitzondering: Als uw licentie de bloedgroep bevat, hoeft u deze niet te presenteren.

 

Voer de visuele en auditieve validaties uit in het filiaal waar u uw procedure aanvraagt.

Het is noodzakelijk dat u rust en veiligheid vindt met de A.T.T.T.

Kosten: B /. 40.00 (inclusief visuele, auditieve, theoretische en praktische validaties

 

 

 

Wat zijn de vereisten om in 2022 het verblijf van bevriende landen aan te vragen?

Zoals alle soorten visums, zal Panama echter een reeks basisvereisten aanvragen en daarnaast enkele van de redenen die we hieronder zullen beschrijven:

Eisen:

 1. Volmacht
 2. Drie foto's
 3. Een kopie van het paspoort
 4. Strafblad certificaat
 5. Gezondheidscertificaat
 6. Gecertificeerde cheque voor B / 250,00 in het voordeel van de nationale schatkist
 7. Gecertificeerde controle voor B / 800.00 in het voordeel van de nationale immigratiedienst
 8. Activiteiten die in het land moeten worden uitgevoerd
 9. Kopie van uw identiteitsbewijs
 10. Familieleden ten laste moeten de mate van verwantschap bewijzen (geboorteakte, huwelijksakte, enz.)

Naast deze documentatie heeft decreet 226/2021 de toevoeging van noodzakelijke informatie opgelegd, die moet voldoen aan de volgende redenen:

Arbeidsredenen: Deze verblijfsvergunning voor burgers van bevriende naties van Panama, concentreerde zijn fundamenten op het aanbieden van degenen die arbeidsrelaties met Panama onderhielden de mogelijkheid om hun immigratiestatus te behouden.

Redenen voor investeringen in vastgoed: De aanvrager moet een document van openbaar register van Panama overleggen. Daarin moet de eigendom van onroerend goed op naam van de natuurlijke persoon of van de rechtspersoon worden geverifieerd. Een ander feit dat niet mag worden genegeerd, is dat het onroerend goed een minimale waarde van $ 200.000 (Amerikaanse dollars) moet hebben.

Redenen voor vaste termijnen: In deze nieuwe verordening wordt ook rekening gehouden met de redenen voor vaste termijnen. In deze gevallen moeten de begunstigden een certificaat overleggen van de bank die actief is in Panama. Natuurlijk zal deze entiteit verantwoordelijk zijn voor het leveren van de geldigheid van: deposito's, waarden (minimaal 200 duizend dollar), namen van de houders en hun termijn.

Wat heeft Panama tot zo'n gewenst land gemaakt?

Panama is een land met een aard van privilege; Daarnaast is het een stad met een van de belangrijkste culturele rijkdommen ter wereld.

Het is echter een Republiek die haar burgers in staat stelt te genieten van een bevoorrechte kwaliteit van leven. Statistieken geven aan dat meer dan 150.000 mensen per jaar zich permanent in deze landen willen vestigen vanwege twee essentiële punten:

 • Het comfort en de natuurlijke schoonheid
 • De speciale voordelen die dit land buitenlanders biedt

Het is geen toeval dat zoveel mensen besluiten om naar Panamese landen te emigreren, omdat dit land erin is geslaagd om op de tweede plaats te komen met de grootste economische projectie en op de vierde plaats van alle Latijnse landen die een hoge kwaliteit van leven bieden.

Als u uit de VS, Canada, Europa, Zuid-Afrika of andere bevriende landen komt, kunt u profiteren van deze verblijfsvergunning als u plannen heeft om naar Panama te verhuizen. Neem contact met ons op!

Immigratie Panama Friendly Nations Nieuwe wet

 

Documenten aanvraag voor immigratie Panama

Voor elke volwassen persoon

Planning: Klant / Aanvrager (s) moeten ten minste 30 dagen van tevoren contact opnemen met onze advocatenkantoren om afspraken te plannen en documentatie te coördineren die nodig is voor immigratieverwerking. Houd er rekening mee dat het immigratieaanvraagproces in totaal ongeveer 7 tot 9 werkdagen duurt, dus plan om ten minste dat tijdsbestek in Panama City te zijn.

Geldigheid van het document: Alle vereiste documenten moeten onlangs worden afgegeven binnen 90 dagen (3 maanden) voorafgaand aan de presentatie van de Panama-immigratieresidentieaanvraag.

Documentauthenticatie: Alle vereiste documenten voor immigratieverwerking moeten apostilled zijn, is de beste of geauthenticeerd door het Panamese consulaat in het land van afgifte en levering in het Engels

Documentbeoordeling: Alle vereiste documenten voor immigratieverwerking moeten via gescande e-mail of fax naar onze advocatenkantoren worden verzonden voor beoordeling en goedkeuring, ten minste 30 dagen voorafgaand aan de aankomst van de klant / aanvrager (s) in Panama.

Klanten met dubbele nationaliteiten: Als de klant / aanvrager twee (2) verschillende nationaliteiten (paspoorten) heeft, dan moet de klant / aanvrager Panama binnenkomen met hetzelfde paspoort dat zal worden gebruikt voor de Panama-immigratie-verblijfsaanvraag en dat paspoort moet worden afgestempeld bij het binnenkomen van Panama. De vereiste documenten voor immigratieverwerking die de aanvrager moet verstrekken (politie / strafrechtelijk geschiedenisrapport, enz.) moeten worden afgegeven in hetzelfde land als het paspoort van de aanvrager, want anders zou de aanvrager het bewijs moeten leveren dat ze woonachtig zijn in het land waar de documenten zijn afgegeven.

Voor volwassenen

Paspoort moet minimaal 6 maanden geldig zijn bij binnenkomst

Tweede identificatie zoals heeft rijbewijs of lokale id-winkelwagen

Indien Gehuwde huwelijksakte en met apostille

Adres in Panama (wij behandelen dat) als je niet direct

Water- en gasrekening op uw naam (wij regelen dat als u dat niet heeft

Pasfoto's dit zal worden gedaan in Panama

Gezondheid certificaat uit Panama (dat doen wij)

Geboorteakte

Politie registreert niet ouder dan 3 maanden wanneer u Panama binnenkomt. Met Apostille en in het Engels als uw thuisland niet Spaans is

 

 

Kinderen

Geboorteakte van elk kind met apostille en in het Engels

Geldig paspoort van elk kind

Tweede identificatie zoals heeft lokale id of een lidkar met naam en foto van school

 

 

Documenten verzoek om bankrekening te openen in Panama

om een Panama-bankrekening te openen, hebt u het volgende nodig:

 

Een kopie van uw pasfoto en informatiepagina en Panama immigratie entry stempel pagina, en een tweede ID zoals een rijbewijs.

Een of twee bankreferentiebrieven, evenals een bewijs van inkomen, zoals uw belastingaangiften van de afgelopen jaren, financiële overzichten of brieven van uw werkgever.

Een referentiebrief van een professional (advocaat, accountant, enz.); en

Bewijs van adres, zoals een energierekening met uw persoonlijke woonadres.

Alle documenten moeten recent gedateerd zijn (meestal binnen drie maanden).

 

Aanvullende informatie

 

Verschillende banken kunnen meer informatie nodig hebben, zoals de bron van fondsen die u van plan bent te storten. Elke bank heeft zijn eigen aanvraagformulieren.

 

Als u in Panama verblijft met een immigratievisum, moet u kopieën van het immigratievisum en de immigratie-identiteitskaart (carnet) verstrekken.

Als een zakelijke rekening wordt geopend, hebben de meeste banken kopieën van uw inkomstenbelastingaangiften van de voorgaande twee jaar nodig voor het bedrijf dat de rekening opent.

Alle documenten moeten in het Spaans worden vertaald.

Belastingdocumenten moeten een certificaat zijn

Op sommige punten kunnen we u daarbij helpen wanneer u in Panama bent

 

Voor kinderen school in Panama

UW KINDEREN INSCHRIJVEN VOOR SCHOOL IN PANAMA

 

Kinderen die pre-kinder, kinder en eerste leerjaar binnenkomen, hebben geen validatieproces nodig.

Originele geboorteakte naar behoren gewaarmerkt door het Consulaat van Panama van uw land van herkomst en opnieuw gecertificeerd in Panama door het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen

Studentenvisum door het Ministerie van Immigratie van Panama of bewijs van wettelijke status

Studenten moeten alle originele transcripties en rapportkaarten van hun overdragende school (en) presenteren, plus één kopie. Naar behoren gecertificeerd door het Consulaat van Panama in uw land van herkomst, gecertificeerd door het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van Panama en het Ministerie van Onderwijs

Alle documenten die in een vreemde taal zijn geschreven, moeten in het Spaans worden vertaald door een geautoriseerde openbare vertaler

Om credits van het ministerie van Onderwijs te certificeren (MEDUCA-oproep 515-7500)

Gezondheidscertificaat (inclusief alle vaccins) en bloedgroep

Plaatsingstest (om kennis op jaarniveau te verifiëren)

Psychologische test

Kopie van paspoort

2 foto's (meestal paspoortformaat)

Registratiekosten variëren afhankelijk van de school, collegegeld, uniform, studieboeken, vervoer en maaltijden variëren ook van school tot school

Houd er rekening mee dat Panama-scholen beginnen in februari en eindigen in december, hoewel sommige scholen in Panama City de internationale schoolkalender aanbieden.

 

INSCHRIJVEN VOOR EEN PANAMESE UNIVERSITEIT

Alle middelbare school credits en middelbare schooldiploma's moeten worden geverifieerd door het Consulaat van Panama in het land van studie en door het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van Panama. Ze moeten ook naar het Spaans worden vertaald door een beëdigde openbare vertaler. Zonder dit wordt toelating tot de universiteit niet verleend.

Alle transcripties en diploma's moeten ook een certificering hebben van het ministerie van Onderwijs van Panama (MEDUCA)

Zodra een schoolreservering van voorafgaande goedkeuring aan de universiteit is veiliggesteld, moeten ze worden voorgelegd aan het ministerie van Immigratie in Panama, zodat ze een studentenvisum kunnen krijgen of een bewijs van wettelijke status in Panama kunnen overleggen

Studenten met sommige studiepunten moeten voldoen aan dezelfde richtlijnen voor validatie en vertaling, behalve dat ze op het moment van toelating tot de universiteit deze credits moeten vermelden en moeten voldoen aan de vereisten om deze credits te valideren

Als de student niet slaagt voor de toelatingstests van de universiteit, worden alle documenten 5 jaar bewaard voor overname

 

 

VOOR UW RIJBEWIJS IN PANAMA

Licentie voor buitenlanders

Als u een buitenlander bent, kunt u alleen kiezen voor een rijbewijs in de categorieën "A", "B", "C", "D"

 

Opmerking: Licenties met categorieën zijn niet van toepassing op het besturen van het openbaar vervoer, omdat artikel 113 in paragraaf b.1 specificeert dat u Panameseër moet zijn. Beschadigde licenties zijn niet van toepassing.

 

U moet een document bijvoegen met een kopie van uw licentie die naar behoren is afgestempeld en ondertekend door de entiteit die de certificering afgeeft.

Certificeer het document bij het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen.

Toon het origineel en de kopie van uw huidige migratiekaart.

Origineel en kopie van uw geldig paspoort.

Origineel en kopie van uw geldige buitenlandse licentie.

Presenteer een bloedgroep van een laboratorium dat is geautoriseerd door de Transit and Land Transportation Authority (waarbij u uw volledige naam, identiteitskaartnummer of paspoortnummer, stempel en nieuwe handtekening van de arts vermeldt) niet ouder dan zes maanden.

Uitzondering: Als uw licentie de bloedgroep bevat, hoeft u deze niet te presenteren.

 

Voer de visuele en auditieve validaties uit in het filiaal waar u uw procedure aanvraagt.

Het is noodzakelijk dat u rust en veiligheid vindt met de A.T.T.T.

Kosten: B /. 40.00 (inclusief visuele, auditieve, theoretische en praktische validaties).

De betaling gebeurt bij de A.T.T.T. in de SERTRACEN-kantoren waar u uw procedure uitvoert.

ER ZIJN DRIE OPTIES OM HET BUITENLANDSE RIJBEWIJS TE CERTIFICEREN:

Door diplomatieke vertegenwoordiging

Apostilled

Consulaire goedkeuring

Elk van hen wordt hieronder beschreven:

 

 1. Certificering uitgegeven door diplomatieke vertegenwoordiging in Panama:

 

Certificeer uw geldige rijbewijs bij de ambassade of het consulaat van het land waar het is afgegeven.

U moet een kopie van uw gecertificeerde licentie bijvoegen, naar behoren gestempeld en ondertekend door de ambassade of het consulaat.

Authenticeer de certificering in het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen in Panama.

 1. Apostilled:

 

Certificeer uw geldige rijbewijs bij de vergunninguitgevende instantie in het land van herkomst.

U moet een kopie van het gecertificeerde rijbewijs bijvoegen, naar behoren gestempeld en ondertekend door een vertegenwoordiger van de uitgevende entiteit van het rijbewijs.

Apostille de certificering in het Ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land van herkomst. Het is geldig voor landen die het Verdrag van Den Haag hebben ondertekend.

 1. Consulaire goedkeuring:

 

Certificeer uw rijbewijs bij de vergunning afgevende entiteit van het land van herkomst.

U moet een kopie van het gecertificeerde rijbewijs bijvoegen, naar behoren gestempeld en ondertekend door een vertegenwoordiger van de uitgevende entiteit van het rijbewijs.

Authenticeer de certificering bij het ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land van herkomst.

Authenticeer de certificering van het ministerie van Buitenlandse Zaken van uw land van herkomst in het consulaat van Panama.

Authenticeert de certificering van de consul van Panama in het ministerie van Buitenlandse Zaken van Panama.

** De certificeringen van de ambassades of het consulaat moeten de volgende informatie bevatten:

 

De term "Certificeren of Declareren"

Naam van de consul of de autonome persoon die verantwoordelijk is voor het valideren van de informatie

Gebruikersnaam en paspoortnummer zoals vastgesteld door het paspoort van uw land, licentienummer dat moet worden gevalideerd en vervaldatum

Plaats of land van licentie-uitgifte.

Beschrijf de voertuigcategorieën (als het rijbewijs de categorieën vermeldt, is het niet nodig dat de certificering dit aangeeft, laat aan beide zijden een kopie van uw rijbewijs achter).

Het garandeert dat het een kopie van het origineel is.

Belangrijk:

 

De namen en achternamen moeten in alle overgelegde documenten of vereisten samenvallen of hetzelfde zijn.

Alle documentatie die u overlegt moet in goede staat zijn.

Alle documentatie die niet in het Spaans is, moet worden vertaald en verzegeld door een tolk die bevoegd is in de Republiek Panama (stempel en nieuwe handtekening). Licentie voor buitenlanders

Als u een buitenlander bent, kunt u alleen kiezen voor een rijbewijs in de categorieën "A", "B", "C", "D"

 

Opmerking: Licenties met categorieën zijn niet van toepassing op het besturen van het openbaar vervoer, omdat artikel 113 in paragraaf b.1 specificeert dat u Panameseër moet zijn. Beschadigde licenties zijn niet van toepassing.

 

U moet een document bijvoegen met een kopie van uw licentie die naar behoren is afgestempeld en ondertekend door de entiteit die de certificering afgeeft.

Certificeer het document bij het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen.

Toon het origineel en de kopie van uw huidige migratiekaart.

Origineel en kopie van uw geldig paspoort.

Origineel en kopie van uw geldige buitenlandse licentie.

Presenteer een bloedgroep van een laboratorium dat is geautoriseerd door de Transit and Land Transportation Authority (waarbij u uw volledige naam, identiteitskaartnummer of paspoortnummer, stempel en nieuwe handtekening van de arts vermeldt) niet ouder dan zes maanden.

Uitzondering: Als uw licentie de bloedgroep bevat, hoeft u deze niet te presenteren.

 

Voer de visuele en auditieve validaties uit in het filiaal waar u uw procedure aanvraagt.

Het is noodzakelijk dat u rust en veiligheid vindt met de A.T.T.T.

Kosten: B /. 40.00 (inclusief visuele, auditieve, theoretische en praktische validaties

 

 

 

Bevriende Naties Panama

Een van Panama's meest populaire verblijfsprogramma's in de afgelopen jaren is de Friendly Nations, die sinds juni 2012 van kracht is.Wijzigingen in dit programma waren aangebracht in 2021, zijnde uitvoerend decreet vanwege zes die in juli 2021 van kracht werden. Als u in het bezit bent van een paspoort uit een van de volgende landen, kunt u een aanvraag indienen

 

 • ANDORRA
 • ARGENTINIË
 • AUSTRALIË
 • OOSTENRIJK
 • BELGIË
 • BRAZILIË
 • CANADA
 • CHILI
 • COSTA RICA
 • KROATIË
 • CYPRUS
 • TSJECHISCHE REPUBLIEK
 • DENEMARKEN
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • DUITSLAND
 • GRIEKENLAND
 • GROOT-BRITTANNIË EN NOORD-IERLAND
 • HONGKONG
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • ISRAËL
 • JAPAN
 • LETLAND
 • LIECHTENSTEIN
 • LITOUWEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • MONACO
 • SAN MARINO
 • MEXICO
 • MONTENEGRO
 • NEDERLAND
 • NIEUW-ZEELAND
 • NOORWEGEN
 • PARAGUAY
 • PERU
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • SERVIË
 • SINGAPORE
 • SLOWAKIJE
 • ZUID-AFRIKA
 • ZUID-KOREA

Om in aanmerking te komen voor het Panama Friendly Nations Visa, moet u:

 1. Onderdaan zijn van een van de in aanmerking komende 50 landen
 2. Economische of professionele banden aanknopen met de Republiek Panama
 3. Toon bewijs van financiële solvabiliteit
 4. Zorg voor de vereiste ondersteunende documentatie
 5. Betaal alle vereiste kosten

IN AANMERKING KOMENDE LANDEN

Onderdanen (wat zowel inwoners als burgers kunnen betekenen) van de volgende 50 landen kunnen een permanente verblijfsvergunning in Panama aanvragen via het Friendly Nations-programma:

panama friendly nations qualifying countries 21
[raw]
[/raw]