COLOMBIA – Belangrijke veranderingen in het immigratiesysteem

COLOMBIA – Belangrijke veranderingen in het immigratiesysteem

Op 2 augustus publiceerde het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Betrekkingen een resolutie die een nieuw systeem van visumcategorieën invoert en nieuwe immigratievereisten implementeert. Resolutie 6045/2017 zal naar verwachting in werking treden op 14 december 2017, 90 werkdagen na de datum van publicatie. Colombiaanse visa die vóór die datum zijn afgegeven, blijven geldig voor hun volledige geldigheidsperiode en volgens de voorwaarden die zijn uiteengezet in eerdere voorschriften.

Drie belangrijke visumcategorieën

Meerdere subcategorieën van visa zullen binnenkort worden gegroepeerd in drie hoofdcategorieën, als volgt:

  1. Bezoekersvisum (Type V): Deze visumcategorie omvat bezoekers die reizen voor toerisme, zaken, seminars, training, medische behandeling en kortetermijndiensten. Bezoekersvisa kunnen worden verleend met een geldigheidsduur van maximaal twee jaar, voor meerdere binnenkomsten.
  2. Migrantenvisum (type M): Deze visumcategorie is van toepassing op buitenlanders die van plan zijn om voor langere tijd in het land te blijven en omvat echtgenoten of partners van Colombiaanse burgers, buitenlanders in dienst van een Colombiaanse entiteit, investeerders, studenten, vluchtelingen of personen die onderworpen zijn aan op Mercosur gebaseerde wederkerigheidsovereenkomsten. Migrantenvisa kunnen worden verleend met een geldigheidsduur van maximaal drie jaar, voor meerdere binnenkomsten.
  3. Verblijfsvisum (Type R): Dit type visum kan worden verleend aan buitenlanders die van plan zijn permanent in Colombia te verblijven. Voorbeelden van kwalificerende buitenlanders zijn bepaalde in aanmerking komende familieleden die twee jaar in het land hebben verbleven onder de visumstatus type M, buitenlanders die in aanmerking komen voor wederkerigheidsovereenkomsten van Mercosur of buitenlanders die vijf jaar lang de tijdelijke werkvisumstatus hebben gehad. Verblijfsvisa worden verleend met een onbepaalde geldigheidsduur, voor meerdere binnenkomsten.

Veranderingen in immigratievereisten

Resolutie 6045/2017 trekt Resolutie 5512/2015 in, waarin de huidige Colombiaanse visumcategorieën en -vereisten zijn vastgesteld. Het zal ook procedures afdwingen die onlangs in andere resoluties zijn gepubliceerd als een gezamenlijke inspanning om de immigratiewetgeving te versterken en de immigratieprocessen in Colombia te stroomlijnen. We belichten enkele van de belangrijke veranderingen die de klanten van Foster LLP het meest zouden beïnvloeden:

  1. Werkvergunningen: Het concept van een werkvergunning die onafhankelijk van een visum wordt afgegeven, is nieuw. Colombiaanse autoriteiten kunnen werkvergunningen verlenen aan buitenlanders in een van de drie belangrijkste visumcategorieën. Dit betekent dat sommige reizigers met een bezoekersvisum (type V) mogelijk werkdiensten mogen verlenen, afhankelijk van de omstandigheden en de aard van het werk.
  2. Verkorte termijn voor het afstempelen van visa: Onder de nieuwe resolutie heeft een vreemdeling nu 30 dagen vanaf de datum waarop een elektronisch visum is goedgekeurd, in plaats van de vorige deadline van twee (2) maanden, om een fysieke visumstempel in zijn of haar paspoort aan te vragen.
  3. Bewijs van financiële solvabiliteit voor Colombiaanse entiteiten die werkvisa sponsoren: Volgens de nieuwe resolutie moet een Colombiaanse entiteit die een werkvisum sponsort, nu een aanzienlijk hoger bankrekeningsaldo voor elke maand laten zien binnen de zes (6) maanden voorafgaand aan de indiening.
  4. Definitie van activiteiten voor tijdelijke technische diensten met of zonder Colombiaans arbeidscontract (voorheen TP-13 werkvisum): De nieuwe resolutie gaat niet specifiek in op de activiteiten en voorwaarden die eerder zijn vastgesteld in het kader van het TP-13 visum. Verwacht wordt dat tijdelijke technische diensten in Colombia zullen worden toegestaan onder een subcategorie van het type V-visum. Het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Betrekkingen zal naar verwachting aanvullende richtsnoeren geven over deze specifieke kwestie.
  5. Ondertekend samenvattingsformulier en arbeidsovereenkomst vereist: Buitenlanders die op de Colombiaanse loonlijst worden geplaatst, hebben nu een ondertekend samenvattingsformulier en het ondertekende arbeidscontract nodig als onderdeel van het visumaanvraagproces. Vóór resolutie 6045/2017 hadden Colombiaanse entiteiten de mogelijkheid om werkcontracten uit te voeren nadat een visum was goedgekeurd en afgegeven door een Colombiaanse consulaire post door alleen het ondertekende beknopte werkcontractformulier te overleggen. Colombiaanse entiteiten en buitenlanders moeten deze twee documenten nu op elkaar hebben afgestemd en ondertekend voorafgaand aan de aanvraag van een werkvisum.
  6. Geldigheid van documenten: Alle bewijsstukken die vereist zijn voor elke visumcategorie moeten nu binnen drie (3) maanden na de datum van afgifte aan de Colombiaanse autoriteiten worden voorgelegd. Buitenlanders die een visum aanvragen, worden aangemoedigd om de processen te starten om zo snel mogelijk nieuwe gewaarmerkte kopieën van vitale records te verkrijgen.