Dominica Gouden Visa

dominican 2 second passport

Investeren in een Dominicaans paspoort zal visumvrije toegang bieden tot 153 landen en gebieden wereldwijd. Dit vertegenwoordigt 58,3% van de rijkdom van de wereld gemeten naar bbp en 72,4% van de wereldwijde reispopulariteit op basis van internationale bezoekers. De 153 totale bestemmingen omvatten 132 landen en 21 overzeese gebieden. Dat is 67,4% van de totale wereldwijde bestemmingen. Maar dit is een eenvoudige maatregel omdat het alle bestemmingen gelijk telt. GDP- en Travel Popularity-maatregelen houden rekening met de "kwaliteit" van die bestemmingen. Op die manier worden niet alle landen gelijk geteld en krijgt u een intelligente beoordeling van wat uw investering oplevert op het gebied van visumvrije toegang.

TWEEDE PASPOORT

Bij het kiezen van een burgerschap door investeringsprogramma, de combinatie of pasvorm van een tweede paspoort met uw bestaande paspoort wordt vaak over het hoofd gezien. Uw eigen paspoort heeft al een eigen visumvrije reislijst. Alles wat u toevoegt met een tweede paspoort moet die bestemmingen aanvullen. "Verdubbelen" met dezelfde visumvrije bestemmingen biedt geen echt voordeel. De La Vida Paspoort Investeringsrapport analyseert voor u uw persoonlijke combinatie en wat het beste past. Niet alleen voor het aantal bestemmingen, maar ook voor wat past bij uw reisprofielbehoeften en uw bestaande paspoort. Is het BBP misschien omdat u veel zakenreizen onderneemt of reispopulariteit voor vrije tijd en vakanties?

PASPOORT INVESTERING

De Commonwealth natie Dominica is gelegen in het Caribisch gebied. Dominica's burgerschap door investeringsprogramma biedt een van de meest kosteneffectieve opties voor individuele aanvragers. Na een minimale overheidsdonatie van $ 100.000 + kosten, kunnen beleggers burgerschap krijgen en Dominicaanse paspoorthouders worden. Een vastgoedinvesteringsoptie is ook beschikbaar. Dominica heeft onlangs een visumvrijstellingsovereenkomst met China ondertekend die Dominicaanse paspoorthouders toegang geeft tot vier van 's werelds grootste economieën, naast Duitsland, het VK en Frankrijk.

neem contact met ons op om uw gratis rapport te ontvangen en spreek vandaag nog met een van onze adviseurs.

citizenschip 4azul

Dominica Immigratiediensten

Achtergrond

De Dominicaanse grondwet bepaalt de voorwaarden waaronder het burgerschap kan worden verkregen of verleend. Burgerschap voorzien in artikel 101 van de grondwet kon alleen worden verleend onder de Naturalization and Citizenship Act, die bepaalde dat personen die vijf (5) jaar onafgebroken in Dominica hadden gewoond, naturalisatie konden aanvragen en in aanmerking konden komen voor burgerschap tegen betaling van voorgeschreven vergoedingen.

In 1993 werd het begrip Economisch Burgerschap geïntroduceerd waarbij werd afgezien van de verblijfseis. Deze wijziging van de Citizenship Act betekende dat voor een bepaalde investering personen het Dominica-burgerschap konden aanvragen.

De regering beschouwt het programma voor economisch burgerschap als een onderdeel van haar nationale ontwikkeling en is als zodanig van plan kapitaal uit het programma voor economisch burgerschap te kanaliseren naar projecten in de publieke en private sector waar een behoefte wordt vastgesteld. Projecten in de publieke sector die in het kader van het programma voor financiering in aanmerking komen, omvatten de bouw van scholen, de renovatie van het ziekenhuis, de bouw van een nationaal sportstadion en de bevordering van de offshoresector. Met betrekking tot projecten in de particuliere sector ligt de nadruk van de overheid op de sectoren toerisme, informatietechnologie en landbouw en daarom zullen projecten in de publieke sector die in het kader van het programma moeten worden gefinancierd, binnen een van deze sectoren vallen.

Investeringsopties voor het verkrijgen van het staatsburgerschap van Dominica: 1. Bijdrage aan het overheidsfondspakket A: Eenmalige aanvrager niet-restitueerbare investering van US $ 100.000,00Pakket B: Family Application One (aanvrager en echtgenoot)

Een niet-restitueerbare investering van US $ 175.000,00

Pakket C: Gezinsaanvraag Twee (aanvrager plus echtgenoot en twee kinderen jonger dan 18 jaar)

Een niet-restitueerbare investering van US $ 200.000,00

Pakket D: Gezinsaanvraag drie (aanvrager plus echtgenoot en meer dan twee kinderen jonger dan 18 jaar)

Een niet-restitueerbare investering van US $ 200.000,00 en US $ 50.000,00 voor elke extra persoon jonger dan 18 jaar

2. Vastgoedbeleggingen

Aanvragers kunnen ook het staatsburgerschap van Dominica verkrijgen, als ze USD 200.000 investeren in een door de overheid goedgekeurd vastgoedproject. Aanvragers hoeven het onroerend goed slechts 3 jaar vast te houden.

Eisen

Beleggers moeten ouder zijn dan 21 jaar.
Aanvragers van economisch burgerschap moeten een uitstekend karakter hebben.
De aanvraag moet op het voorgeschreven formulier staan en alle nodige bewijsstukken moeten worden verstrekt. Houd er rekening mee dat alle gefotokopieerde documenten door een notaris als een echte kopie moeten worden gewaarmerkt. Faxkopieën worden niet geaccepteerd. Ook moeten alle ingediende documenten in het Engels zijn. Documenten die in een vreemde taal zijn uitgegeven, moeten worden vertaald door een officiële vertaler die niet de agent/promotor van de investeerder mag zijn.
Inbegrepen in het pakket moet ook een aanvraagbrief voor economisch burgerschap zijn gericht aan de minister die verantwoordelijk is voor burgerschap met vermelding van de reden (en) voor het aanvragen van economisch burgerschap.

Aanvragers moeten een basiskennis van de Engelse taal hebben.

Elke investeerder/aanvrager in het kader van het programma stort het bedrag van zijn investering. Dit bedrag wordt niet van de rekening afgeschreven, tenzij de aanvraag wordt ingetrokken, afgewezen of goedgekeurd. In een van de eerste twee gevallen krijgt de aanvrager zijn geld terug. Als de aanvraag echter wordt afgewezen vanwege valse informatie of verklaringen, vervalste of frauduleuze documenten die door de aanvrager zijn ingediend, wordt de investering verbeurd verklaard aan het Gemenebest Dominica en wordt deze niet terugbetaald.

Indien de aanvraag wordt afgewezen, worden alle bedragen (exclusief bankkosten en wisselkoersverschillen) die op de aangewezen rekening zijn gestort, binnen één (1) maand na de afwijzing van de aanvraag aan de aanvrager terugbetaald. Er worden echter geen bedragen terugbetaald die als taksen aan de regering zijn betaald voor aanvragen voor economisch burgerschap.

De behandeling van aanvragen voor economisch burgerschap kan ten minste acht (8) weken duren.

Alle aanvragers van economisch burgerschap moeten een promotor / agent hebben.

error: Content is protected !!