Emigreren naar de Dominicaanse Republiek -Tweede paspoort

Emigreren naar de Dominicaanse Republiek  -Tweede paspoort

Achtergrond

De Dominicaanse grondwet bepaalt de voorwaarden waaronder burgerschap kan worden verkregen of verleend. Het burgerschap voorzien in artikel 101 van de Grondwet kon alleen worden verleend op grond van de Naturalization and Citizenship Act die bepaalde dat personen die gedurende vijf (5) jaar onafgebroken in Dominica woonden, naturalisatie konden aanvragen en in aanmerking kwamen voor staatsburgerschap tegen betaling van de voorgeschreven vergoedingen.

In 1993 werd het concept van economisch burgerschap ingevoerd, waarbij werd afgezien van de vereiste van ingezetenschap. Deze wijziging van de wet op het burgerschap betekende dat personen voor een bepaalde investering het burgerschap van Dominica konden aanvragen.

De overheid beschouwt het programma voor economisch burgerschap als een onderdeel van haar nationale ontwikkeling en is als zodanig van plan om kapitaal van het programma voor economisch burgerschap te kanaliseren naar openbare en particuliere sectorprojecten waar een behoefte is geïdentificeerd. Publieke projecten geïdentificeerd voor financiering in het kader van het programma omvatten de bouw van scholen, de renovatie van het ziekenhuis, de bouw van een nationaal sportstadion en de promotie van de offshore-sector. Met betrekking tot projecten in de particuliere sector ligt de nadruk van de overheid op de sectoren toerisme, informatietechnologie en landbouw, en daarom zullen in het kader van het programma te financieren openbare sectorprojecten binnen een van deze sectoren vallen.

Beleggingsmogelijkheden voor het verkrijgen van het burgerschap van Dominica:
1. Bijdrage aan het Government Fund

Pakket A: enkele aanvrager

Een niet-restitueerbare investering van US $ 100.000,00

Pakket B: Family Application One (aanvrager en echtgenoot)

Een niet-restitueerbare investering van US $ 175.000,00

Pakket C: Family Application Two (aanvrager plus echtgenoot en twee kinderen onder de 18 jaar)

Een niet-restitueerbare investering van US $ 200.000,00

Pakket D: Gezinsapp 3 (aanvrager plus echtgenoot en meer dan twee kinderen onder de 18)

Een niet-restitueerbare investering van US $ 200.000,00 en US $ 50.000,00 voor elke extra persoon jonger dan 18 jaar

2. Vastgoedbelegging

Aanvragers kunnen ook het burgerschap van Dominica verkrijgen als ze 200.000 dollar investeren in een door de overheid goedgekeurd onroerendgoedproject. Aanvragers moeten het onroerend goed slechts 3 jaar houden

Vereisten

Beleggers moeten ouder zijn dan 21 jaar.
Aanvragers van een economisch burgerschap moeten van een uitzonderlijk karakter zijn.
De aanvraag moet op het voorgeschreven formulier zijn en alle noodzakelijke ondersteunende documentatie moet worden verstrekt. Houd er rekening mee dat alle gefotokopieerde documenten door een notaris moeten worden gecertificeerd als een echte kopie. Faxkopieën worden niet geaccepteerd. Alle ingediende documenten moeten ook in het Engels zijn. Documenten die zijn uitgegeven in een vreemde taal moeten worden vertaald door een officiële vertaler die niet de agent / promotor van de belegger mag zijn.
Inbegrepen in het pakket moet ook een sollicitatiebrief voor economisch burgerschap zijn, gericht aan de minister die verantwoordelijk is voor het burgerschap, met vermelding van de reden (en) voor het aanvragen van economisch burgerschap.

Kandidaten moeten een basiskennis van de Engelse taal hebben.

Elke investeerder / aanvrager onder het programma stort het bedrag van zijn investering. Dit bedrag wordt niet van de rekening afgeschreven, tenzij de aanvraag wordt ingetrokken, afgewezen of goedgekeurd. In een van de eerste twee gevallen wordt de aanvrager terugbetaald. Als de aanvraag echter wordt afgewezen vanwege onjuiste informatie of verklaringen, vervalste of frauduleuze documenten die door de aanvrager zijn ingediend, wordt de investering verbeurd verklaard aan het Gemenebest Dominica en niet terugbetaald.

Als de aanvraag wordt geweigerd, worden alle bedragen (na aftrek van bankkosten en wisselkoersverschil) die op de aangewezen rekening zijn gestort, binnen één (1) maand na afwijzing van de aanvraag aan de aanvrager terugbetaald. Er worden echter geen bedragen terugbetaald die als overheidskosten aan economische staatsburgerschapsaanvragen zijn betaald.

Verwerking van aanvragen voor economisch burgerschap kan minstens acht (8) weken duren.

Alle aanvragers van een economisch burgerschap moeten een promotor / agent hebben.