PENSIOEN – GEPENSIONEERDEN EXPATS PANAMA

Retirement - Pensionado Panama

Pensioen - Gepensioneerden Panama

Overzicht

Gepensioneerden die minimaal USD 1000 per maand verdienen (of gelijkwaardigheid in een andere valuta) kunnen in aanmerking komen voor het Pensionado-programma. Dit programma verleent permanente verblijfsvergunning in Panama en heeft geweldige voordelen en kortingen.

Minimaal pensioen nodig

De aanvrager moet bewijzen dat hij minimaal USD 1000 per maand verdient om in aanmerking te komen voor het Pensionado-visum. Voor elke persoon ten laste, zoals echtgenoot of kinderen, is elk USD 250 extra vereist.

Pensioen - Gepensioneerden Panama

Het is erg belangrijk dat de documenten worden afgeleverd op de manier waarop het immigratiekantoor daarom vraagt.

Papierwerk vereist voor afhankelijke personen

Voor echtgenoten:

 • Apostilled huwelijksakte (moet onlangs worden afgegeven zoals onder de Panamese wet, huwelijksakten zijn slechts 6 maanden geldig)
 • Apostilled nationale politie achtergrondcertificaat

Voor kinderen:

 • Apostilled onverkorte geboorteakte van het kind (moet onlangs zijn afgegeven zoals onder de Panamese wet, geboorteakten zijn slechts 6 maanden geldig)
Apostille Diensten

Een apostille is simpelweg het legaliseren van een document voor internationaal gebruik. Zuid-Afrikanen kunnen bijvoorbeeld hun documenten apostilleën bij DIRCO (gevestigd in Pretoria) en Burgers van de Verenigde Staten kunnen hun documenten apostilleën bij de minister van Buitenlandse Zaken.

In sommige landen, zoals Canada, zijn apostilleservices niet beschikbaar. Documenten moeten vervolgens worden geauthenticeerd bij het dichtstbijzijnde Panamese consulaat in dat land. In sommige gevallen moeten de documenten eerst notarieel worden bekrachtigd. Het zou het beste zijn om rechtstreeks contact op te nemen met het Panamese consulaat in dat land voor verdere instructies. Gewaarmerkte documenten vereisen een extra stap bij het ministerie van Buitenlandse Betrekkingen in Panama City. (Daar zorgen wij voor)

Voordelen van het hebben van een Pensionado Visum in Panama

Hieronder laten we u een samenvatting zien van enkele van de voordelen van het hebben van een gepensioneerd visum in Panama:

 • Vrijstelling voor één keer van de verplichte betaling van belasting voor de aankoop van huishoudelijke artikelen tot het cijfer van $ 10.000 Amerikaanse dollars.
 • Aan de andere kant, voor die buitenlanders met verblijf in ons land en die 55 (vrouwen) of 60 (mannen) hebben, kunnen ze de kortingen aanvragen die volgens de wet recht hebben, zoals:
  • 50% korting op bioscopen, recreatie, evenementen, cultuur en sport.
  • 30% korting op vervoer (bussen, treinen, boten)
  • 25% korting op vliegtickets, voor nationale of internationale luchtvaartmaatschappijen
  • 50% korting op hotels, motels en pensioenen van maandag tot donderdag en 30% van vrijdag tot zondag.
  • 25% korting in restaurants
  • 15% korting in fastfoodrestaurants, nationale of internationale franchises
  • 15% korting op particuliere medische klinieken en ziekenhuisdiensten.
  • 10% korting op geneesmiddelen op recept
  • Kortingen op medische diensten, als volgt: 20% korting op medische rekeningen van huisartsen of specialisten; 15% korting voor tandheelkundige diensten; 15% korting op optometriediensten
  • Kortingen op premies voor zorgverzekeraars
  • 20% korting op technische en professionele diensten.
  • 20% korting op prothesen en alle hulpmiddelen en accessoires.
  • 50% korting op onkosten en het sluiten van bankkosten voor persoonlijke of commerciële leningen.
  • Vrijstelling van betaling van het Special Interest Compensation Fund.

Belastingvrijstellingen: Als u in aanmerking komt om houder van een pensioenvisum te worden, heeft u recht op:

 • Vrijgesteld zijn van het betalen van belastingen (slechts één keer) op de invoer van huishoudelijke goederen tot een maximale waarde van $ 10.000 AMERIKAANSE dollars
 • 100% vrijstelling bij de betaling van invoerbelastingen op voertuigen om de twee (2) jaar.

Gepensioneerden of mensen met levenslange pensioenen kunnen in aanmerking komen voor het Panama Pensionado Visum. Ons kantoor heeft een team van immigratieadvocaten die uitgebreide ervaring hebben in het proces van pensioenvisumprocedures.

Met het Panama Pensionado Visum kunnen buitenlanders een

Verblijf in Panama onder de voorwaarde van het hebben van een gegarandeerd pensioeninkomen voor het leven. Volgens de Nationale Migratiedienst van Panama is er geen minimum- of maximumleeftijd om in aanmerking te komen voor deze modaliteit, het zal alleen nodig zijn om een reeks documenten af te leveren die hieronder worden vermeld.

Het levenslange pensioeninkomen van de aanvrager is minimaal duizend ($ 1.000) Amerikaanse dollars per maand. Als uw maandelijkse levenslange pensioeninkomen minder is dan duizend ($ 1.000) Amerikaanse dollars, maar groter dan zevenhonderdvijftig ($ 750) Amerikaanse dollars, kunt u investeren in de vastgoedsector door een woning van ten minste honderdduizend ($ 100.000) Amerikaanse dollars te kopen, wat de maandelijkse levenslange inkomensvereiste verlaagt tot een minimum van zevenhonderdvijftig ($ 750) Amerikaanse dollars.

Het pensioeninkomen van de aanvrager van het pensioenvisum moet worden aangetoond en er moet een brief worden afgeleverd die is uitgegeven door de overheidsinstelling of het particuliere bedrijf dat het pensioen of de pensioenhuur betaalt. Deze brief moet worden gelegaliseerd en geauthenticeerd door het dichtstbijzijnde Panamese consulaat dat u heeft of het kan apostilled zijn.

 

Hieronder informeren wij u over de basisvereisten om een Pensionado Visum aan te vragen:

Artikel 201, lid 4, bepaalt:

"Artikel 201. (4): In geval van pensioen of pensionering van een besloten vennootschap moet, naast de in dit artikel vastgestelde vereisten, het volgende worden verstrekt:

 • Brief van een buitenlandse pensioen-, trust-, beleggingsfonds-, verzekerings- of bankbeheermaatschappij waarin wordt verklaard dat het fondsen beheert voor het bedrijf of de aanvrager.
 • Certificering van het bestaan en de geldigheid van het bedrijf dat het pensioen toekent en het fonds beheert.
 • Kopie van het betalingsbewijs of rekeningafschrift van de bank.

Lid: Om deze vergunning aan te vragen, kunnen de echtgenoten ervoor kiezen om de in dit artikel vastgestelde bedragen te crediteren met het bedrag van het pensioen van beide."

Dit betekent dat als in een huwelijk, beide een pensioen ontvangen dat bij elkaar opgeteld het bedrag van duizend ($ 1.000) Amerikaanse dollars bereikt, beide kunnen kiezen voor het Pensionado Visum in Panama.

Dit is belangrijk omdat aanvragers op deze manier de lijfrente kunnen gebruiken die is uitgegeven door de bank, of de verzekeringsmaatschappij, of zelfs een privébedrijf om te voldoen aan de vereiste om in aanmerking te komen voor het Pensionado-visum.

Evenzo stelt de wet de volgende aspecten vast in het geval van personen ten laste:

"Artikel 202. In het geval van kinderen ten laste is hun verlof tijdelijk totdat zij vijfentwintig (25) jaar oud zijn, zolang zij bewijzen dat zij volledige studies doen, maar zij hebben geen recht op permanentie of de status van gepensioneerde. Behalve voor die kinderen ten laste die lijden aan een bewezen ernstige handicap."

Dit betekent dat als uw kind ten laste niet voltijds naar de universiteit gaat na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, het pensioenvisum wordt geannuleerd. Dit betekent ook dat kinderen ten laste het Pensionado Visum niet kunnen gebruiken om permanent verblijf te verkrijgen. Ze moeten een aanvraag indienen onder een andere visummodaliteit om permanent verblijf te verkrijgen.

Aan de andere kant bepaalt de wet dat de aanvrager bovendien maandelijks het bedrag van tweehonderdvijftig ($ 250) Amerikaanse dollars voor elke afhankelijke persoon moet ontvangen, waaraan kan worden voldaan als dat bedrag wordt ontvangen in de maandelijkse betaling van zijn pensioen, of als een brief of bankreferentie uitgegeven door een lokale bank in Panama wordt afgeleverd wanneer het inkomen van dat bedrag wordt geverifieerd door middel van een maandelijkse storting.

Bovendien is het belangrijk om te benadrukken dat de wet de leeftijd niet discrimineert, dus iedereen ongeacht de leeftijd, die een maandelijkse betaling ontvangt voor een levenslang pensioen, dat voldoet aan de eerder gedetailleerde vereisten, kan een aanvraag indienen voor het verkrijgen van het pensioenvisum in Panama.

 

Pensioen - Gepensioneerden Panama

Te volgen procedures om een Pensionado Visum aan te vragen:

Buitenlanders die een soort pensioen of pensioen ontvangen van een buitenlandse overheid, een internationaal agentschap of een privébedrijf, die Panama binnenkomen om te leven en die kunnen aantonen dat ze over de middelen en economische middelen beschikken om hun uitgaven en die van hun gezinsleden te dekken, kunnen de aanvraag voor het pensioenvisum aanvragen. Het maandelijkse inkomen of pensioen mag niet minder zijn dan duizend ($ 1.000) Amerikaanse dollars en moet levenslang worden gegarandeerd.

Opmerking: Als de aanvrager kan bewijzen dat hij onroerend goed in Panama op persoonlijke titel heeft verworven en dat onroerend goed een geregistreerde waarde heeft van ten minste honderdduizend ($ 100.000) Amerikaanse dollars, kan het maandelijkse inkomen dat vereist is voor een levenslang pensioen worden verlaagd tot zevenhonderdvijftig ($ 750) Amerikaanse dollars.

Naast de basisvereisten vermeld in artikel 28 van het wetsdecreet, moet de aanvrager de volgende documenten indienen:

 1. Verklaring van certificering uitgegeven door de buitenlandse overheid, het internationale agentschap of het particuliere bedrijf, waarin wordt bevestigd dat de persoon een maandelijks pensioen van ten minste duizend ($ 1.000) Amerikaanse dollars of het equivalent daarvan in vreemde valuta ontvangt en dat het pensioen voor het leven zal zijn. Notitie: In het geval van echtgenoten, als beide een pensioen hebben, kunnen ze een aanvraag indienen voor het leven van gepensioneerden op voorwaarde dat hun gecombineerde inkomen de som van duizend ($ 1.000) Amerikaanse dollars per maand of het equivalent in vreemde valuta bereikt en het is gegarandeerd dat het inkomen voor het leven zal zijn.
 2. Als de aanvrager personen ten laste heeft, moet hij / zij een extra vergoeding betalen voor elke afhankelijke persoon ter hoogte van tweehonderdvijftig ($ 250) Amerikaanse dollars aan de immigratiedienst. Opmerking: In het geval dat personen ten laste kinderen zijn, is hun verblijfsvergunning tijdelijk totdat ze de leeftijd van 25 jaar bereiken, op voorwaarde dat wordt bewezen dat ze voltijds studeren. Ze hebben echter geen recht op de continuïteit van het pensioenvisum, behalve in die gevallen van kinderen ten laste die lijden aan een of andere vorm van aangetoonde fysieke of mentale handicap.
 3. Certificaat van openbaar register van eigendom op elk onroerend goed dat op persoonlijke titel is verkregen door de aanvrager van het pensioenvisum.
 4. Als het ontvangen pensioen overeenkomt met een particuliere onderneming, moet de aanvrager de volgende documenten overleggen:
 • Brief van de buitenlandse private partij die de pensioenfondsen beheert, hetzij de trust, het beleggingsfonds, de verzekering of de bank; waarin wordt verklaard dat de fondsen bestaan en dat de betaling van de lijfrente of het pensioen levenslang aan de aanvrager is gegarandeerd.
 • Certificering van het bestaan en de werking van de entiteit die de betaling van het pensioen aanbiedt en die de fondsen beheert.
 • Bewijs van betaling van het pensioen, zoals een soort ontvangstbewijs of een kopie van de bankafschriften.
 1. Als de pensioenbrief afkomstig is van een particulier bedrijf, moet de aanvrager ook een certificaat overleggen dat is afgegeven door de overheidsinstantie, waarin ervoor wordt gezorgd dat het bedrijf dat het pensioen betaalt een uitstekende reputatie behoudt en naar behoren is geregistreerd. Dit document moet worden weergegeven in "origineel", "officieel", "recent" en "geauthenticeerd" (lees de uitleg van elk van deze voorwaarden hieronder). De particuliere onderneming die de lijfrente of de betaling van het pensioen beheert, moet ook een brief afgeven waarin wordt verklaard dat zij verantwoordelijk is voor het beheer van de administratie van het pensioenfonds en de maandelijkse betaling.
 2. Kopie van het bewijs van betaling van het pensioen (in dit geval de ontvangsten van pensioenbetalingen of bankafschriften waar de deposito's voor dit concept worden weergegeven) van de onderneming of entiteit die de betaling aan de aanvrager doet, moet worden geleverd. Dit document moet worden "geauthenticeerd" (lees de uitleg onder deze term)
 3. Politieblad of strafblad afgegeven door de autoriteiten van het land waar u in de afgelopen vijf (5) jaar heeft gewoond. Dit document moet worden weergegeven in "origineel", "officieel", "bijgewerkt" en "geauthenticeerd" (lees de uitleg van elk van deze voorwaarden hieronder).
 4. Huwelijksakte (voor verwerking van echtgenoten - Indien van toepassing) en / of geboorteakte (voor kinderen jonger dan 18 jaar - indien van toepassing). Dit document moet worden weergegeven in "origineel", "officieel", "bijgewerkt" en "geauthenticeerd" (lees de uitleg van elk van deze voorwaarden hieronder).

Procedure om een verblijfsvergunning in Panama aan te vragen.

De procedure die moet worden gevolgd door elke persoon die een verblijfsvergunning (visum) in Panama wil aanvragen, in een van de modaliteiten, is als volgt:

 1. Paspoortregistratie bij de Nationale Migratiedienst in Panama.
 2. Dien de verblijfsaanvraag in met alle documenten die zijn aangevraagd bij de Nationale Migratiedienst in Panama, met het bewijs van betaling van de kosten voor overheidsprocedures en betaling voor repatriëring. (Deportatie – Indien van toepassing)
 3. De Nationale Migratiedienst geeft de voorlopige kaart en het multiple entry visum af (geldig tussen 3 maanden en 1 jaar)
 4. De Nationale Migratiedienst geeft in het voordeel van de aanvrager de tijdelijke verblijfsvergunning (Panamese visum) en de permanente verblijfskaart van Pensionado uit.

Paspoort registratie

U moet Panama bezoeken om uw paspoort te registreren en af te stempelen bij de Nationale Migratiedienst

Opmerking: Aanvragers kunnen niet aanwezig zijn in korte broeken, t-shirts of sandalen.

De in te dienen eisen zijn:

 1. Twee (2) pasfoto's van de aanvrager en personen ten laste (indien van toepassing).
 2. Vul het immigratieregistratieformulier in (ons advocatenkantoor kan dit formulier verstrekken aan onze klanten, die het alleen hoeven in te vullen en te ondertekenen)
 3. Origineel paspoort en een fotokopie van het paspoort (het originele paspoort wordt onmiddellijk aan de aanvrager geretourneerd, zodra het is geregistreerd).

Documenten die nodig zijn voor verwerking bij de Nationale Migratiedienst

Documenten die de klant moet leveren (Aanvrager en personen ten laste – indien van toepassing)

 • Fotokopie van het geldige paspoort van de aanvrager (en personen ten laste - indien van toepassing), inclusief de pagina met de foto, naam, geboortedatum, paspoortnummer, plaats van afgifte, enz.) en alle andere pagina's van het paspoort. Dit moet worden afgegeven na registratie van het paspoort bij de Panama Immigration Office.

Houd er rekening mee dat het paspoort ten minste zes (6) maanden geldig moet zijn vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend bij de Immigratiedienst.

 • Zes (6) pasfoto's van de aanvrager en personen ten laste (indien van toepassing)
 • Certificaat van goede gezondheid, dat moet worden afgegeven door een Panamese ziekenhuis of kliniek, naar behoren ondertekend door een arts met een vergunning in Panama, die moet aangeven dat zowel de aanvrager als de personen ten laste (indien van toepassing) geen besmettelijke ziekte hebben en in goede fysieke en mentale conditie verkeren. DEZE MEDISCHE CHECK-UP MOET WORDEN UITGEVOERD TIJDENS UW EERSTE BEZOEK AAN PANAMA.

Documenten die de klant moet verstrekken (alleen voor aanvrager)

Bewijs van uw statuut als gepensioneerde:

 1. Als het ontvangen pensioen overeenkomt met een overheid of socialezekerheidsinstelling: de klant moet een certificering afgeven die is uitgegeven door de overeenkomstige overheidsinstantie die het pensioen of pensioen voor het leven aan de aanvrager betaalt, waarin hij moet verklaren dat hij een maandelijks inkomen ontvangt voor dit concept, van ten minste duizend ($ 1.000) Amerikaanse dollars. Dit document moet "origineel", "officieel", "recent" en "geauthenticeerd" zijn (lees de uitleg van elk van deze termen hieronder) BELANGRIJKE OPMERKING: Als het door de overheid of door het socialezekerheidskantoor uitgegeven document voor pensioeninkomen niet specificeert dat de betaling voor een "PENSIOEN" en voor "ALL LIFE" is, moet de aanvrager een ondertekende beëdigde verklaring overleggen waarin staat dat de betaling in concept staat van een "ouderdomspensioen" en dat het voor "LIFE" is. Deze beëdigde verklaring moet worden geauthenticeerd door een notaris en met apostille van de minister van Buitenlandse Zaken als deze is uitgegeven in de Verenigde Staten, of als deze is gemaakt in Panama, kan deze worden geauthenticeerd via het kantoor van het Amerikaanse consulaat in Panama.
 2. Als het betaalde pensioen afkomstig is van een privébedrijf: de klant moet een brief op briefpapier bezorgen van het bedrijf dat de pensionering of het pensioen aan de aanvrager betaalt, ondertekend door een vertegenwoordiger van het bedrijf en die alle informatie en contactgegevens heeft met het oog op de bijbehorende verificatie, en moet certificeren dat de persoon een maandelijks pensioen voor het leven ontvangt ter hoogte van ten minste duizend ($ 1.000) Amerikaanse dollars. Dit document moet "Origineel", "Officieel", "Recent" en "Geauthenticeerd" zijn (lees de uitleg van elk van deze voorwaarden hieronder)

BELANGRIJK: Klanten moeten vooraf alle vereiste documenten per post verzenden voor hun eerste bezoek of ze kunnen ze meenemen tijdens hun eerste bezoek.

Klanten moeten het formulier "Affiliatie" van de Nationale Migratiedienst en de "Achtergrondinformatietoepassing" downloaden, invullen en invullen (ons advocatenkantoor kan deze formulieren verstrekken). Stuur ons deze twee formaten voorafgaand aan uw bezoek per fax of e-mail om de betreffende beoordeling uit te voeren.

Documenten die ons advocatenkantoor u zal bezorgen

 • Speciale volmacht ondertekend door de aanvrager en zijn / haar gezinsleden (indien van toepassing), waardoor ons advocatenkantoor toestemming krijgt om immigratiedocumenten en -aanvragen te verwerken.
 • Naar behoren ondertekende verantwoordelijkheidsbrief, waarin de aanvrager de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt voor zijn gezinsleden (indien van toepassing)
 • Immigratieverklaringsformulier, in te vullen en te ondertekenen door de aanvrager en zijn / haar gezinsleden (indien van toepassing)

Opmerking: Om het authenticatieproces bij Panamese consulaten uit te voeren, neemt u contact met ons op en we geven u graag details over de locatie die het dichtst bij u in de buurt is.

Alle documenten die in een andere taal dan het Spaans worden ingediend, moeten in Panama worden vertaald door een officiële Panamese beëdigde vertaler.

Om de aanvraag bij de Nationale Migratiedienst te verwerken, moet het paspoort van de aanvrager en de personen ten laste (indien van toepassing) meer dan 6 maanden geldig zijn vóór de vervaldatum.

Betekenis van de termen

 • Origineel: Document afgegeven in origineel, niet in fotokopie.
 • Officieel: Rechtstreeks uitgegeven door de betreffende instelling of het bedrijf, mag het niet worden gedownload van internet of worden afgedrukt door een andere externe bron.
 • Recent: Met recente uitgiftedatum; niet ouder dan zes (06) maanden.
 • Geauthenticeerd: Notarieel bekrachtigd en geauthenticeerd door het Panamese consulaat dat het dichtst bij u in de buurt is (of Apostille)

De kantoren van de National Migration Service zullen het bezoek van mensen die korte broeken, t-shirts of sandalen dragen niet toestaan, noch zullen ze betalingen ontvangen met rekeningen van de coupures van 50 dollar of 100 dollar, het zal alleen coupurebiljetten van 20 dollar of minder accepteren.

Houd er rekening mee dat elke persoon die het Panama Visum wil aanvragen aanwezig moet zijn op het moment van indiening van de aanvraag bij de Panama Immigration Office.

Zodra uw visum is goedgekeurd, kunt u van plan zijn om Panama voor ten minste 2 weken te bezoeken, omdat de kantoren van de nationale immigratiedienst uw paspoort een paar dagen (ongeveer 5 werkdagen) kunnen vasthouden, terwijl ze de officiële stempels en informatie in uw paspoort invoegen.

 

Pensioen - Gepensioneerden Panama

[raw]

Contact us

[/raw]