BEGINNEN MET HET PANAMA EMIGRATIE PROCES

BEGINNEN MET HET PANAMA EMIGRATIE PROCES

A. Vereiste documenten: volg de stappen voor het immigratieproces:

1. Fotokopie van volledig, geldig paspoort inclusief de pagina met de foto, naam, geboortedatum, paspoortnummer, plaats van uitgifte, enz. En alle andere pagina's worden volledig geverifieerd door een Panamese notaris. Opmerking: het paspoort wordt geauthenticeerd door de notaris na registratie bij het immigratiebureau in Panama. Houd er rekening mee dat het paspoort minimaal zes maanden geldig moet zijn vanaf de datum van de immigratieaanvraag.

2. Apostille of een gewaarmerkte kopie van uw huidige geldige rijbewijs gemaakt door het Panamese consulaat in het land van afgifte.

3. Politiedossier van het land waar u de afgelopen twee (2) jaar woonde. Het politierapport moet de volgende premissen bevatten om geldig te zijn op het moment van de aanvraag:

i. Dit politierapport mag niet ouder zijn dan drie maanden na uitgifte.

ii. Als de aanvrager Panama verlaat voordat de petitie is ingediend, maar nadat het politierapport is afgegeven, verliest het politierapport zijn geldigheid voor immigratiedoeleinden.

iii. Het politierapport moet worden geauthenticeerd door het Panamese consulaat in het land van uitgifte of moet naar behoren Apostille zijn.

iv. Voor elke aanvraag vereist de immigratiedienst van Panama dat de aanvrager een authentiek verslag over de strafrechtelijke geschiedenis overlegt, uitgegeven door een "federale", "centrale" of "nationale" politie of strafrechtelijke onderzoeksinstantie. In het verleden accepteerde de Panama-immigratie rapporten over de criminele geschiedenis van de lokale politie van districtssheriffs, stadspolitie en agenten, maar nu eisen ze dat de strafrapporten worden opgesteld door de nationale onderzoeksinstantie van het land van burgerschap van de aanvrager, of het land waar de aanvrager de afgelopen 5 jaar woonachtig is geweest. Het immigratiekantoor van Panama vereist de criminele geschiedenis van een aanvrager

dat het hele land bestrijkt, en het document moet worden geauthenticeerd door Apostille of door het Panamese consulaat in dat land.

v. Als het niet in het Spaans is, mag het alleen worden vertaald door een Panamese juridische vertaler en moet het worden geaccepteerd door het immigratiekantoor Panama.

vi. Als u een politierapport heeft ingediend uit een land waar u wel verblijf maar geen staatsburger bent, moet u ook een gewaarmerkte kopie van de verblijfskaart overleggen.

STAPPEN HOE TE BEGINNEN MET HET PANAMA-IMMIGRATIEPROCES

vii. Als u de afgelopen twee jaar in Panama heeft gewoond, moet u een Panamese politieregistratie indienen, afgegeven door het directoraat van onderzoek en vervolging (DIJ).

OPMERKING: </ b> Documenten voor een vreemd land moeten apostille zijn. Apostille is een internationaal erkende overheidsinstantie die haar uitgegeven documenten authenticeert door een zegel aan het papier te bevestigen. Anders kunt u het rapport over de strafrechtelijke geschiedenis verifiëren via elk Panamees consulaat. De Criminal Record Certificate kan van apostille worden voorzien indien daarom wordt gevraagd bij het indienen van de aanvraag.

IMMIGRATIE KEURT EEN VISUM VOOR EEN PERSOON MET STRAFRECHTELIJKE GESCHIEDENIS, OOK DAT DE OVERTREDING ONDER DE INVLOED VAN ALCOHOL STAAT.

4. Zes (6) pasfoto's van de aanvrager

5. Lokale laboratoriumresultaten van bloedgroep- en glucoseonderzoek. Verkrijgen in Panama.

6. Certificaat van goede gezondheid, afgegeven door een bevoegd Panamese ziekenhuis of kliniek, ondertekend door een geregistreerde, bevoegde arts, waaruit blijkt dat de aanvrager geen besmettelijke ziekten heeft en in goede mentale en fysieke conditie. Alleen door het Panamese Medisch centrum autoriseren door het immigratiekantoor Panama

7. Bewijs van financiële solvabiliteit:

i. Bankreferentiebrief en / of bankrekeningafschrift van de afgelopen maand met een bedrag van ten minste vier middelste cijfers (US $ 5.000,00 plus 2.000 voor elke afhankelijke persoon) op de bankrekening. Het account moet zijn aangemaakt in Panama.

ii. Bankreferentiebrief van de bedrijfsrekening: met een bedrag van ten minste vier middelste cijfers (US $ 5.000,00 plus 2.000 voor elke afhankelijke persoon) op de bankrekening. Het account moet zijn aangemaakt in Panama.

8. Documentatie waaruit de reden blijkt waarom een ​​permanente verblijfsvergunning in Panama vereist is op basis van economische, investerings- of professionele activiteit:

a. Via een Panamese onderneming:

i. Certificering van openbaar register waaruit blijkt dat de aanvrager president en wettelijk vertegenwoordiger is van een Panamese onderneming.

ii. Authenticeer kopieën van de aandelen van de onderneming waaruit blijkt dat de aanvrager een aandeelhouder van de onderneming is.

iii. Operationele vergunning van de Corporation (commerciële licentie) die de activiteit weergeeft die de Corporation in Panama zal uitoefenen (optioneel).

b.Via een operationeel bedrijf dat een baan aanbiedt:

i. Een belofte van werkcontract

ii. Een brief van een bedrijf dat werk aanbiedt waarin ze verwijzen naar de functietitel en een korte functiebeschrijving.

iii. Voor immigratie is mogelijk aansluiting bij de sociale zekerheid van Panama en andere documenten vereist.

c. Door de aankoop van een onroerend goed in Panama:

i. Certificering van het openbaar register waaruit blijkt dat het eigendom (in uw naam of de naam van een stichting voor privébelangen waar u de oprichter bent) van een onroerend goed met een minimumprijs van $ 10.000,00

9. Bewijs van uw adres in Panamá

i. Als het onroerend goed op uw naam staat, een energierekening met een geldigheidsduur tot drie maanden vanaf de uitgifte op het moment van de aanvraag.

ii. Als u huurt, huurovereenkomst met de bijbehorende energierekening met een geldigheidsduur tot drie (3) maanden vanaf de uitgifte op het moment van aanvraag

ii. Een adrescertificaat afgegeven door een lokale autoriteit.

10. Twee gecertificeerde cheques:

i. USD 250 namens de National Treasury (Tesoro Nacional) voor immigratiekosten; en

ii. 800 USD namens immigratie (Servicio Nacional de Migración) voor repatriëring (deportatie).

OPMERKING: JE HEBT 70 KALENDERDAGEN OM DESIST VAN HET PROCES. ALS U DAT NIET DOET, ZAL IMMIGRATIE DE CHEQUES NIET RETOURNEREN.

11. Criminal beëdigde verklaring

B. Vereisten voor afhankelijke personen (vrouw, zoon / dochter jonger dan 25 jaar die nog voltijdstudenten zijn):

1. Fotokopie van het volledige, geldige paspoort van de aanvrager inclusief de pagina met de foto, naam, geboortedatum, paspoortnummer, plaats van uitgifte, enz. En alle andere pagina's zijn volledig geverifieerd door een Panamese notaris. 

2. Huwelijksakte dully Apostille of geauthenticeerd door Panamees consulaat in het land van afgifte

3. Vertaling van de huwelijksakte

4. Geboortecertificaat naar behoren Apostille of geauthenticeerd door het Panamese consulaat in het land van afgifte

5. Vertaling van de geboorteakte

6. Politiedossier van het land van de laatste twee (2) jaar van ingezetenschap voor elke afhankelijke persoon ouder dan 18 jaar, gedeponeerd of geauthenticeerd door het Panamese consulaat in het land van afgifte

7. Lokale laboratoriumresultaten van bloedgroep- en glucoseonderzoek.

8. Certificaat van goede gezondheid, afgegeven door een bevoegd Panamese ziekenhuis of kliniek, ondertekend door een geregistreerde, bevoegde arts, waarmee wordt aangegeven dat de aanvrager geen besmettelijke ziekten heeft en in goede mentale en fysieke conditie verkeert.

9. Zes (6) pasfoto's van de aanvrager

10. Verantwoordelijkheidsbrief van de opdrachtgever van de aanvraag

11. Bewijs dat de opdrachtgever voldoende economische solvabiliteit heeft om verantwoordelijk te zijn voor de nabestaanden. De aanvrager kan dit bewijzen met een bankreferentieletter van vijf cijfers plus USD 2000,00 voor elke afhankelijke persoon.

12. Personen ten laste van 18 jaar en ouder moeten een enkel statuscertificaat en een onderwijscertificaat overleggen.

13. Twee gecertificeerde cheques:

a. USD 250 namens de National Treasury voor immigratiekosten; en

b. USD 800 namens Immigration voor repatriëringsdoeleinden (deportatie).

OPMERKING: Zijn niet verplicht om te betalen voor de repatriëringborg: 

1. De religieuzen (priesters, predikanten, nonnen)

1. De studenten

2. De persoon die het visum aanvraagt ​​is getrouwd met Panamees

3. De minderjarigen van 12 jaar

4. Een andere persoon stelt vast bij speciale wetten.

C. Stadia van het proces:

1. Eerste bezoek

Tijdens dit bezoek moeten alle vereiste documenten voor de visumaanvraag aan ons kantoor overleggen. Als de herziening van de documenten in overeenstemming is met de immigratiewetgeving, zullen we uw paspoortregistratie bij het immigratiebureau verwerken.

a) Paspoortregistratie en indiening van visumaanvragen

Paspoortregistratie

a) Bezoek de immigratiedienst. 

Immigratiebezoek is vereist om twee pasfoto's, een kopie van het paspoort, een kopie van het zegel van binnenkomst in Panamá te overleggen , kopie van het uitrijkaartje of de volmacht verleend aan een advocaat om uw visumaanvraag in te dienen. Als student is een kopie van de registratiebewijzen in een onderwijscentrum vereist.

Gewoonlijk dienen we op dezelfde dag van paspoortregistratie uw visumaanvraag in. Zodra de aanvraag is ingediend, geeft immigratie u een proceskaart die zes maanden geldig is. Met deze kaart kunt u in Panama wonen terwijl uw visum wordt verwerkt.

Als u van plan bent Panama te verlaten na het verkrijgen van de voorlopige kaart, heeft u een meervoudige in- en uitreisvergunning nodig . Met deze vergunning kunt u Panama binnenkomen en verlaten. De overheid zal u een boete van $ 2.000,00 in rekening brengen als u het land verlaat zonder een meervoudig inreis- en uitreisvisum. De meervoudige binnenkomst en uitreisvergunning worden apart gefactureerd.

Als je niet in Panama blijft, kun je vertrekken nadat je de Multiple Entry and Exit Permit hebt verkregen. Zodra de resolutie is uitgevaardigd, zullen we u hiervan op de hoogte stellen, zodat u uw tweede reis kunt plannen om de permanente verblijfs-ID te krijgen.

OPMERKING:  Rijbewijs

Zodra u een zes (6) jaar tijdelijk identiteitsbewijs heeft verkregen, kunt u niet meer rijden met uw paspoort ; daarom heb je een Panamese licentie nodig op http://www.sertracen.com .pa / Wij kunnen u hierbij helpen. Dit wordt apart gefactureerd.

2. Tweede bezoek

Ongeveer zes (6) maanden nadat de aanvraag is ingediend, zal de Dienst Vreemdelingenzaken een Permanent Resident Resolution afgeven waarmee u een Permanent Resident Card krijgt. Ook zal Immigration de burgerlijke stand (Tribunal Electoral) op de hoogte stellen om een ​​Panamese identiteitskaart af te geven, ook wel bekend als "cédula". Om uw permanente verblijfskaart te verkrijgen, moet u naar Panama komen binnen twee (2) maanden vanaf het moment dat het visum werd goedgekeurd. Reserveer hiervoor minimaal vijf werkdagen bezoek.

3. Derde bezoek STAPPEN OM TE BEGINNEN MET HET PANAMA-IMMIGRATIEPROCES

Twee tot drie maanden nadat u uw permanente kaart van de immigratiedienst heeft verkregen, moet u een derde reis plannen met de doel om uw Panamese ID te krijgen.

OPMERKING:  Als u eenmaal een permanente bewoner bent geworden, kunt u niet continu blijven buiten het land voor twee jaar of langer per keer. Anders wordt uw verblijf opgezegd.

Als u langer dan twee jaar maar minder dan twee en een half jaar buiten Panama verblijft, mag u aanvraag voor revalidatie in uw woonplaats. De rehabilitatie van de residentie is een ander proces, dat papierwerk, onkosten, juridische kosten en tijd in Panama met zich meebracht en zoals elk proces bij immigratie, de goedkeuring is aan de immigratie. Bovendien aanvragen voor verblijfsrevalidatie, betekent de de aanvrager was twee en een half jaar buiten Panama en om naturalisatie aan te vragen is vijf jaar aaneengesloten verblijf vereist. Dit betekent dat misschien voor immigratie de tijd om te beginnen met tellen om het staatsburgerschap aan te vragen, zal zijn sinds de rehabilitatie plaatsvindt. Het naturalisatieproces kan dus verder de toekomst in worden geduwd. Daarom is het raadzaam om Panama ten minste eens in de twee jaar of minder te bezoeken om te voorkomen dat u de processen moet doorlopen om te proberen opnieuw een verblijfsvergunning te krijgen nadat u deze heeft verloren.

Panamees staatsburgerschap en paspoort

Vijf jaar na het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning, te rekenen vanaf de datum van de permanente residentresolutie, kunt u het Panamese staatsburgerschap aanvragen .

Als u echter de nationaliteit heeft van Spanje of een Latijns-Amerikaanse staat, en als Panama een bilateraal verdrag heeft met deze landen, kan de periode van vijf jaar korter zijn.

STAPPEN HOE TE BEGINNEN MET HET PANAMA-IMMIGRATIEPROCES

Commerciële activiteiten vrijgesteld van dit visum 

Volgens de grondwet en wetten van de Republiek Panama, de detailhandel en de onderstaande beroepen mogen uitsluitend door Panamezen worden uitgeoefend:

Landbouwwetenschappen Apotheek Tandartsassistente
Kapper Cosmetologie Dierenarts
Chiropractoren Voeding Fysiotherapie
Economie Public Relations Maatschappelijk werk
Engineering Architectuur Logopedie, therapeuten en dergelijke
Journalistiek Chemische laboratoriumtechnici Chemie
Medisch assistent Boekhouding Sociologie
Geneeskunde Medische radiologie Psychologie
Verpleging Odontologie Wet

Stappen om het immigratieproces te starten

PERMANENTE WOONPLAATS VOOR ONDERDANEN VAN LANDVRIENDELIJK NAAR PANAMA

Met deze optie voor permanent verblijf kunnen buitenlanders uit, een van de onderstaande landen, legaal permanent verblijf in Panama verkrijgen, op voorwaarde dat ze economische of professionele activiteiten van welke aard dan ook gaan uitoefenen in de Republiek Panama.

Steps Immigration Visa 247 Panama Gr A1

Werkvergunning voor buitenlanders die permanent verblijf krijgen via het vriendelijke landvisum

STAPPEN OM TE BEGINNEN MET HET PANAMA-IMMIGRATIEPROCES

Rechtsgrond : Uitvoeringsbesluit 140 van 2 augustus 2012 regelt de afgifte van werkvergunningen

Entiteit: Ministerie van Arbeid en Personeelsontwikkeling

Vereisten:

1. aanvraag ingediend door een advocaat,

2. geauthenticeerde kopie van de resolutie uitgegeven door de nationale immigratiedienst waaraan de permanente verblijfsvergunning is verleend,

3. certificaat van de immigratiestatus afgegeven door het immigratiebureau

4. kopie van de permanente verblijfskaart die is afgegeven door de immigratiedienst, naar behoren geauthenticeerd door een openbare notaris

5. vier (4) pasfoto's,

6. Cheque betaald aan de National Treasury (Tesoro Nacional) voor $ 500,00.

OM IN LET OP:

Periodieke bezoeken aan Panama zijn vereist om hun verblijfplaats te behouden. We raden onze klant aan om elk jaar en 11 maanden te bezoeken).

Immigratie kan van de beperking afzien als de afwezigheid van de vreemdeling gedurende meer dan twee jaar gerechtvaardigd en geautoriseerd is door Immigration.

In het geval dat de buitenlander langer dan twee jaar en zes maanden buiten Panama verblijft, is het mogelijk om zijn verblijfplaats te rehabiliteren. Rehabilitatie vereist het indienen van een petitie bij Immigration en het overleggen van bepaalde documenten, plus extra immigratiekosten, juridische kosten en andere kosten. U kunt het besluit hierover raadplegen via de volgende link:

https : //www.migracion.gob.pa/images/pdf/RESOLUCION_17405_AGOSTO_2019.pdf

Houd er rekening mee dat het decreet twee jaar en zes maanden vermeldde. Dus als ze langer dan twee jaar en zes maanden buiten blijven, kan de vreemdeling geen aanvraag indienen voor rehabilitatie van verblijf. In plaats daarvan moet de buitenlander mogelijk een nieuw verblijfsproces starten.

 

Betekenis van termen:

Origineel: origineel uitgegeven documenten, geen kopieën.

Officieel: rechtstreeks uitgegeven door de respectieve instelling / het bedrijf, niet afdrukken via internet of andere externe bronnen.

Bijgewerkt: met een recente datum, niet meer dan drie (3) maanden, sinds het document werd uitgegeven. Voor het paspoort, zes (6) maanden.

Geauthenticeerd: notarieel en geauthenticeerd door het Panamese consulaat bij u in de buurt (of geauthenticeerd door Apostille)

STAPPEN HOE TE BEGINNEN MET HET PANAMA-IMMIGRATIEPROCES

 

EEN ADVIES: Immigratie Visa 247 wordt aanbevolen als u zaken wilt doen tijdens uw verblijf (bankrekeningen openen, overheidsinstellingen bezoeken, enz.). Bij immigratieafspraken dient u conservatieve kleding te dragen. Korte broeken, sandalen, mouwloze kleding worden afgekeurd. Bovendien zullen overheidskantoren de toegang blokkeren voor iedereen in dergelijke kledij. Die worden afgekeurd. Bovendien zullen overheidskantoren de toegang blokkeren voor iedereen in dergelijke kledij. STAPPEN OM TE BEGINNEN MET HET PANAMA-IMMIGRATIEPROCES

Strafregister voor visumaanvragers

STRAFRECHTELIJKE STAPPEN HOE TE BEGINNEN MET HET PANAMA-IMMIGRATIEPROCES

Om een ​​Panamese residentie aan te vragen, moet u een politierapport overleggen van het land waar u de afgelopen twee (2) jaar woonde. Dit record moet het hele land van uw woonplaats beslaan. Een politierapport van een lokale autoriteit die alleen een regio bestrijkt, is dus niet acceptabel.

Het politierapport moet de volgende uitgangspunten bevatten om geldig te zijn op het moment van aanvraag:

 • Dit politierapport mag niet ouder zijn dan drie (3) maanden sinds uitgifte.
 • Als de aanvrager Panama verlaat voordat de aanvraag is ingediend, maar nadat het politierapport is afgegeven, verliest het politierapport zijn geldigheid voor immigratiedoeleinden.
 • Het politierapport moet worden geauthenticeerd via Apostille of via het Panamese consulaat in het land van uitgifte.
 • Voor elke aanvraag vereist de immigratiedienst van Panama dat de aanvrager een gewaarmerkt strafrechtelijk rapport overlegt dat is opgesteld door een "federale", "centrale" of "nationale" politie of strafrechtelijke onderzoeksinstantie. Het Panama Immigration Office accepteerde vroeger de criminele geschiedenisrapporten van de lokale politie van de sheriffs en de stadspolitie.
 • Vertaling van het politierapport door een beëdigde openbare vertaler.
 • Als u een politierapport heeft ingediend vanuit een land waar u woont, maar geen staatsburger, moet een gewaarmerkte kopie van de verblijfskaart worden overlegd.
 • Als u de afgelopen twee jaar in Panama had gewoond, moet u een Panamese politieregistratie indienen, uitgegeven door het Directoraat van Onderzoek en Aanklager (DIJ).

Als u een Amerikaans staatsburger bent

De FBI publiceert een online checklist voor het aanvragen van een criminele achtergrondcontrole op http: //www.fbi.gov/about-us/cjis/background-checks/fbi-identification-record-request-checklist

Vul een aanvraagformulier in, voeg afdrukken toe aan hun vingerafdrukkaart, stuur een kassiercheque, postwissel of voer een creditcardbetaling uit.

De applicatie kan vanaf deze webpagina worden gedownload en afgedrukt na het beantwoorden van een vraag over het doel van het formulier: "Wonen, werken of reizen in het buitenland.": https://forms.fbi.gov/departmental-order-website-questionnaire

Een standaard FBI-vingerafdrukkaart kan worden gedownload en afgedrukt vanaf deze FBI-webpagina: http://www.fbi.gov/about-us/cjis/background-checks/standard-fingerprint-form-fd-258

De FBI heeft geen specifiek geautoriseerde vingerafdrukapplicator nodig en stelt voor dat de lokale politie en zelfs drukkerijen dit doen.

Bij het aanvragen van het FBI-rapport moet een verzoek worden ingediend om het rapport te apostilleren. Het alternatief voor een apostille is om het document te laten authenticeren door een Panamees consulaat in de VS.

Als u Canadees bent

Bezoek de RCMP-website met alle informatie over het verkrijgen van een volledig strafrechtelijk rapport op http : //www.rcmp-grc.gc.ca/cr-cj/fing-empr2-eng.htm

Op hun website staat dat ze vingerafdrukformulieren uit het buitenland accepteren die het volgende bevatten: ◦ Vlakke en opgerolde afdrukken van alle tien vingers genomen met zwarte inkt

 • 1.Volledige naam, geslacht en geboortedatum van de aanvrager
 • 2. de naam en het adres van de politieorganisatie die de vingerafdrukken neemt
 • 3. de handtekening van de politieagent die de vingerafdrukken heeft genomen

Daarom kunnen ze het FBI-vingerafdrukformulier accepteren, dat kan worden gedownload en afgedrukt vanaf de website van de FBI op http://www.fbi.gov/about-us/cjis/background-checks/standard-fingerprint-form-fd-258

De RCMP-verwerkingstijd kan tot 4 weken duren en de vergoeding moet worden betaald via een gecertificeerde cheque of postwissel aan de Receiver General for Canada.

Canada biedt de Apostille niet aan, maar authenticatie kan worden gedaan via elk Panamees consulaat in Canada.

Als u uit Engeland komt

De Association of Chief Police Officers in het Verenigd Koninkrijk kan een rapport over de strafrechtelijke geschiedenis opstellen dat het hele VK bestrijkt. U kunt hun website bezoeken voor meer informatie op http://www.acro.police.uk/police_certificates.aspx

De verwerkingstijd is tien werkdagen. U kunt echter hun Premium-services bekijken voor een sneller proces.

De aanvragen kunnen worden verwerkt met de volgende documenten:

 • Ingevuld aanvraagformulier.
 • Twee bewijzen van stroom adres gedateerd binnen de afgelopen 6 maanden met uw naam en adres.
 • Kopie van paspoort inclusief foto- en persoonlijke informatiepagina's.
 • Pasfoto in één kleur; en
 • Betaling.

U kunt de politieregistraties verifiëren door Apostille of door een Panamees consulaat in Engeland.

Als u een Spanjaard bent

Registreer elektronisch bij het ministerie van Justitie op hun website:

https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/ nl / 1215197869883 / DetalleInicio.html

Download het aanmeldingsformulier en ga ermee naar:

 • 1. de regionale kantoren van het ministerie van Justitie.
 • 2. burgerregisters in heel Spanje. •
 • 3.Het Central Office of Citizen Services als u zich in Madrid bevindt

Een bewijs van uw identiteit is vereist (DNI, rijbewijs, verblijfskaart, paspoort of EU-identiteitsbewijs).

IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP

documentos equivalentes para solicitar la residencia permanente de inmigración en Panamá Las leyes de inmigración de Panamá requieren la siguientes documentos para residencia permanente.

inreis,uitreis,Visa,Buitenlanders,expats,residentie

Dit visum is vereist door immigratie naar ELKE buitenlander die een bestand in behandeling heeft .
Dit betekent dat als u een verblijfsvergunning of visum heeft aangevraagd
in Immigration

immigration visas

Gouden Visa-programma's. Investeringen in Europa en het Caribisch gebied. Begint vanaf $ 150.000. Met 15 programma's en klanten in meer dan 60 landen

INVESTEERDERS,EMIGRATIE,DIENSTEN,EUROPA,WERELDWIJD
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP

Een bedrijf openen in het buitenland is niet zo moeilijk als het lijkt te zijn bij de eerste zicht omdat de buitenlandse investeerders kunnen rekenen op onze lokale specialisten

EMIGRATIE PROCES,emigratie betekenis,emigratie en immigratie,emigratie checklist,emigratie,emigreren naar panama,emigreren panama,BEGINNEN MET HET PANAMA EMIGRATIE PROCES,beginnen met het emigratie proces,247,emigratieproces,panama

Panama-Emigratie visum

voor verwerkingsdiensten zijn Panamese advocaten nodig, wij zijn specialisten in immigratiewetten

  1. Hier is een lijst met redenen voor elk van Panama's immigratievisums die permanent verblijf verlenen:
   1. Visa-vriendelijke landen van Panama.
   2. Panama Economic Solvency Visa.
   3. Visum voor zakelijke beleggers in Panama. Panama
   4. Investoraat voor herbebossing.
   5. Gepensioneerd of gepensioneerd programma van Panama.
   6. Trouwen met een burger van Panama

 

emigratie,bevriende,landen,panama,inwoner,visum,permanent,verblijven

De snelste weg naar permanent verblijf in Panama is het Friendly Nations Visa. Als u een inwoner bent van een van de 50 landen die Panama beschouwt als "Vrienden van Panama",

IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP

Immigratie mogelijkheden 'Panama - Residency & Visa Het snelste land ter wereld om uw verblijfsvergunning te bekomen !