Internationaal ondernemen – Belastingvermijding tegen belastingontduiking

Internationaal ondernemen - Belastingvermijding tegen belastingontduikingInternationaal ondernemen - Belastingvermijding tegen belastingontduiking

Internationaal ondernemen - Belastingvermijding tegen belastingontduiking Een vennootschap opstarten met als doel uw belasting in eigen land te ontduiken is crimineel .

Lees deze tekst zodat u een duidelijke beeldvorming heeft.

Ons bedrijf werkt niet mee aan ontduiking of fraude ... U mag een

buitenlandse vennootschap opstarten ,u moet zich aan de wettelijke regels houden van het land van uw residentie dus het land waar u woont .

Doet u het niet dan zijn de gevolgen daarvan niet te onderschatten en bent u de enige schuldige .

Onze raad is , ONDERNEMEN  =JA   FRAUDEREN = NEE !

Wat is belastingontduiking?

Belastingontduiking is een ernstige misdaad, en het heeft ernstige gevolgen.

Wij willen allemaal onze belastingen verlagen, en gelukkig zijn er veel legale manieren om dit te doen. Maar terwijl er niets mis is om te profiteren van legale aftrek en kredieten, kan men je doelbewust proberen de IRS te bedriegen door het inkomen te verbergen of uw belastingen te onderdrukken, je echt in de problemen te brengen. Het is een concept dat bekend staat als belastingontduiking, en hoewel het een praktijk is die vaak verband houdt met super-rijke beroemdheden en corporaties, zijn er ook laag- en middeninkomsten.

Belastingontduiking is de illegale praktijk om de IRS opzettelijk te bedriegen door niet inkomen of niet inkomstenbelasting te betalen op de inkomsten van de werknemers, hetzij gedeeltelijk of ten volle. Het ontwijken van belastingen is een ernstige misdaad, en iedereen die schuldig is bevonden, kan stevige boetes, gevangenisstraf of beide hebben. Daarom is het van cruciaal belang om te begrijpen wat belastingontduiking is en waar de lijn moet trekken.

Belastingvermijding tegen belastingontduiking

Sommige mensen gebruiken de termen "belastingontwijking" en "belastingontduiking" onderling, maar in werkelijkheid zijn ze helemaal niet hetzelfde. Belastingvermijding, wanneer het correct is gedaan, is geen misdaad. Het is eerder de wettige daad van het minimaliseren van de belastingen door middel van legale, IRS-gecontroleerde methoden.

Enkele gangbare voorbeelden van belastingontwijking zijn:
Uitgestelde belastingen op inkomen door te bijdragen aan een IRA
Schadeverminderingen en kredieten waaraan u rechtmatig beschikt, aanspraak maken op
Aftrekken van geldige bedrijfskosten uit uw inkomen

Belastingfraude komt daarentegen voor wanneer illegale maatregelen worden gebruikt om een belastingrekening te verlagen. Gemeenschappelijke voorbeelden van belastingontduiking zijn:

Onderberigend inkomen
Falsifying income records
Betaalde belastingen onderworpen
Onwettige of nalatige bedrijfskosten beweren
Onwettige afhankelijke personen op een retourzending claimen
Internationaal ondernemen - Belastingvermijding tegen belastingontduiking
Zeg dat je zelfstandig bent en vaak in contanten betaald wordt. Als u vorig jaar $ 50.000 hebt gemaakt, maar beweert dat u alleen 30.000 dollar op uw belastingrendement hebt verdiend, is dat belastingontduiking. Evenzo is er ook belastingfraude van 10.000 dollar in aftrek om uw belastbaar inkomen te verlagen als u alleen in aanmerking komt voor $ 2.000 in aftrek.

Belastingfraude of eerlijke fout?

De IRS schat dat 17% van de belastingbetalers op een of andere manier niet voldoet aan de belastingcode bij het indienen van hun rendement, maar slechts 0,0022% worden eigenlijk veroordeeld voor fiscale misdrijven. Dat komt doordat de IRS meestal het verschil tussen illegale activiteiten en een eerlijke fout kan vertellen.

Omdat de belastingcode extreem complex is, is het niet ongewoon dat filers het slachtoffer zijn van fouten. Langs deze lijnen gebeuren soms wiskundefouten met de beste van ons, en bij het indienen van elektronische retourneren kunnen fouten worden geminimaliseerd, maar ze kunnen niet stoppen met belastingfilters van het omzetten van nummers of het kopiëren van onjuiste bedragen.

Dus hoe weet de IRS of het gaat om onzorgvuldigheid versus directe fraude? Over het algemeen is belastingfraude (inclusief belastingontduiking) gedefinieerd als een opzettelijke poging om de IRS uit zijn geld te bedriegen. Als de IRS niet denkt dat de bedoeling opzettelijk is, zal het gewoonlijk geen criminele kosten aanhouden.

Stel bijvoorbeeld dat uw W-2 65,200 dollar inkomsten vertoont en u per ongeluk 62,500 dollar op uw retourzending invoert en bereken uw belastingrekening dienovereenkomstig. Omdat dat een fatsoenlijke en eerlijke fout is, zal de IRS typisch sturen wat bekend staat als een CP2000-brief die een aanpassing aan uw belastingen voorstelt. En hoewel je nog steeds een boete kan ondergaan voor onderbetaling, moet het niet extreem zijn.

Aan de andere kant, als de IRS uw rendement controleert en constateert dat u duizenden dollars in inkomsten heeft verborgen, kunt u ernstige criminele gevolgen hebben, namelijk tot vijf jaar in de gevangenis en tot 250.000 dollar in boetes. Yikes.

Temptief omdat het mogelijk is om hier en daar een beetje inkomen te verbergen of iets te overdrijven om uw belastingrekening te verlagen, als u problemen met de IRS wilt vermijden, moet u altijd de dingen legitiem houden en vasthouden aan de waarheid. Onthoud dat u geen miljoenen dollars in inkomen moet verbergen om schuldig te zijn aan belastingontduiking; Alles wat je hoeft te doen is actief in het opzetten van een doelbewuste bedrog om de IRS te bederven.

Als u ooit zeker bent of u een aftrek of inkomsten of kosten wilt rapporteren, praat dan met een accountant die de belastingcode beter begrijpt dan u. Het is een veel betere weddenschap dan kansen te nemen en met de wet in de problemen te komen.

Wat het is BELASTINFAUDE :

Belastingfraude is de opzettelijke en opzettelijke daad van het leggen op een belastingaangifte met als doel de belastingaansprakelijkheid te verlagen.

Hoe het werkt (Voorbeeld):

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat John een schilderijbedrijf heeft. Als werkgever houdt hij pligteloos de loonbelasting af van de loonvergoedingen van zijn werknemers. Niettemin verliest John deze fondsen niet aan de IRS toe te wijzen en gebruikt hij het geld voor een vakantie en een nieuwe auto. Een van zijn medewerkers ontdekt de activiteit en meldt hem aan met IRS Form 3949-A (hoewel hij ook een anonieme brief naar de IRS kon sturen). De IRS onderzoekt en bepaalt dat John belastingfraude heeft gepleegd, dat is een misdrijf.

Andere voorbeelden van belastingfraude kunnen onder meer opzettelijk onderverwijzen of inkomen laten vallen, onjuiste boekhouding plaatsen of twee sets boeken houden, aftrekkingen treffen die de belastingplichtige niet gerechtigd heeft, persoonlijke uitgaven aannemen als bedrijfskosten of het verbergen van activa.

Waarom het uitmaakt:

Belastingfraude bedriegt de regering uit miljoenen dollars per jaar. Het is illegaal en strafbaar met boetes, boetes, rente en / of gevangenisstraf. Het is echter belangrijk om er rekening mee te houden dat belastingfraude over het algemeen opzettelijke en opzettelijke activiteiten vereist om de belastingaansprakelijkheid te verlagen, niet fouten of toevallige misrapportage.

 

Hoe definieert u corruptie?

Over het algemeen als "het misbruik van de toevertrouwde kracht voor privéwinst". Corruptie kan geclassificeerd worden als groot, klein en politiek, afhankelijk van de hoeveelheid geld verloren en de sector waar het zich voordoet.

Grote corruptie bestaat uit handelingen die op een hoog niveau van overheid worden gevoerd die beleid of het centrale functioneren van de staat vervalsen, waardoor leiders kunnen profiteren ten koste van het publieke goed. Kleine corruptie verwijst naar het dagelijks misbruik van de toevertrouwde macht door ambtenaren op het midden- en klein niveau in hun interacties met gewone burgers, die vaak proberen toegang te krijgen tot basisgoederen of diensten op plaatsen zoals ziekenhuizen, scholen, politieafdelingen en andere agentschappen.

Politieke corruptie is een manipulatie van beleid, instellingen en procedureregels bij de toewijzing van middelen en financiering door politieke besluitvormers, die hun positie misbruiken om hun macht, status en rijkdom te behouden.

 

WAT IS TRANSPARENTIE?

Transparantie gaat over het verliezen van regels, plannen, processen en acties. Het is het weten waarom, hoe, wat en hoeveel. Doorzichtigheid zorgt ervoor dat ambtenaren, ambtenaren, leidinggevenden, bestuurders en ondernemers zichtbaar en begrijpelijk optreden en verslag uitbrengen over hun activiteiten. En dat betekent dat het grote publiek ze op de hoogte kan houden. Het is de zekerste manier om te beschermen tegen corruptie en helpt het vertrouwen te vergroten in de mensen en instellingen waarop onze futures afhangen.

WAT ZIJN DE KOSTEN VAN CORRUPTIE?

Corruptie impliceert maatschappijen op veel manieren. In de ergste gevallen kost het leven. Kort hiervan kost het mensen hun vrijheid, gezondheid of geld. De kosten van corruptie kunnen worden verdeeld in vier hoofdcategorieën: politiek, economisch, sociaal en milieu.

Op politieke front is corruptie een belangrijk obstakel voor de democratie en de rechtsstaat. In een democratisch systeem verliest kantoren en instellingen hun legitimiteit wanneer ze misbruik worden gemaakt voor privé-voordeel. Dit is schadelijk in gevestigde democratieën, maar nog meer in nieuwkomende landen. Het is uitermate uitdagend om een ​​verantwoord politiek leiderschap te ontwikkelen in een corrupt klimaat.

Economisch vervalt de corruptie de nationale rijkdom. Corrupte politici investeren schaarse publieke hulpbronnen in projecten die hun zakken in plaats van voordelen in de gemeenschap zullen plaatsen en hoogprofielprojecten zoals dammen, elektriciteitscentrales, pijpleidingen en raffinaderijen voorrang geven aan minder spectaculaire, maar dringende infrastructuurprojecten, zoals scholen, ziekenhuizen en wegen. Corruptie belemmert ook de ontwikkeling van eerlijke marktstructuren en verstoort de concurrentie, die op zijn beurt de investering vermindert.

Corruptie corrodeert de sociale weefsel van de samenleving. Het ondermijnt het vertrouwen van mensen in het politieke systeem, in haar instellingen en haar leiderschap. Een wantrouwend of apathisch publiek kan dan nog een hindernis worden voor de uitdagende corruptie.

 

Wat doe je om Corruptie te bestrijden?    Internationaal ondernemen - Belastingvermijding tegen belastingontduiking

Onze drie uitgangspunten zijn: partnerschappen bouwen, stap voor stap gaan en niet-confronterend blijven. We hebben uit ervaring geleerd dat corruptie alleen in de gaten kan worden gehouden als vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld samenwerken om normen en procedures te ontwikkelen die zij allemaal ondersteunen. We weten ook dat corruptie niet in een grote sweep kan worden geworteld. Het vecht tegen het is een stap voor stap project-by-project proces. Onze niet-confronterende aanpak is nodig om alle relevante partijen over de onderhandelingstafel te krijgen.

 

 

 

Internationaal ondernemen - Belastingvermijding tegen belastingontduiking