Panama Vennootschap Oprichten

Panama Vennootschappen Oprichting

Tweede meest populaire jurisdictie ter wereld: Panama is de geregistreerd domicilie voor meer dan 500.000 Panama bedrijven & Panama  stichtingen, waardoor het de op één na populairste jurisdictie ter wereld is

Panama SA ( basic)

$1800 2 weken
 • Oprichting Kosten en Honorario
 • Notaris
 • Juridische kosten

Panama starter Pack

$2900 2 weken
 • Oprichting Kosten en Honorario
 • Notaris en advocaat kosten
 • Geregistreerd Adres
 • Documenten om de bankrekening te openen
Panama IBC

$

Panama IBC-pakket

$

Opstellen en neerleggen van statuten x x
Overheidstoeslag x x
Panama geregistreerde agent en geregistreerde kantoorkosten voor het eerste jaar x x
Statuten in het Engels en Spaans Spaans Engels en Spaans
Certificaat van goede reputatie in het Engels en Spaans Spaans Engels en Spaans
Benoeming van de directeur (zoals voorzien door de klant) x x
Benoeming van de Corporate Officers (zoals voorzien door de klant) x x
Besluit van de bestuurders die aandelen uitgeven x x
Twee brieven voor overdrachten van abonnementsrechten (één per abonnee) x x
Notulenboek van het bedrijf x x
Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap is $ 10.000, verdeeld in 100 aandelen met een nominale waarde van $ 100,00 x x
Aandeelcertificaten (10 stuks) x x
Register van directeuren en functionarissen x x
Deelregister x x
Onbeperkt GRATIS zakelijk overleg (telefoon en e-mail)
Apostille legalisatie van de statuten en certificaat van goede reputatie - x
Zakelijk handig zegel - Engels en Spaans
Hulp bij het openen van een zakelijke bankrekening - x
Koerier bezorgen extra 110 uds x
Totaal $

Panama Company Registraties

Over Panama Company

Als u een offshore-bedrijf in een onafhankelijke offshore-jurisdictie wilt opnemen, moet u een Panama-bedrijf overwegen, ook bekend als Panama Offshore IBC.
Grote voordelen van Panama Company:

• Vrijstelling van alle lokale belastingen, wanneer inkomsten worden ontvangen buiten Panama

• Voordelige jaarlijkse ondersteuning

• Geen vereisten voor een minimaal gestort kapitaal

• Informatie over aandeelhouders en uiteindelijke begunstigden wordt niet gedeponeerd bij het openbaar register en is niet beschikbaar voor het publiek

• Elke natuurlijke persoon en rechtspersoon kan aandeelhouder worden

• Geen deviezencontrole.

Bedrijfswetgeving

Panamese bedrijven zijn opgericht onder wet nr. 32 van 1927 en het handelswetboek (wetsbesluit nr. 5 van 1997, artikel 5).

Bedrijfsnaam

De naam van Panama IBC mag in elke taal zijn en moet een van de volgende juridische eindes bevatten: Incorporated, Corporation, Sociedad Anonima, Inc., Corp., S.A.

De naam moet verschillen van reeds bestaande of gereserveerde bedrijfsnamen in Panama.

Kantooradres en lokale agent

Elke Panamese onderneming moet een Panamese geregistreerd kantooradres en een Panamese agent hebben, die een advocaat of een advocatenkantoor is.

Het hoofdkantooradres (bedrijfsadres) van het bedrijf kan in elk land zijn.

Onze oprichtingskosten zijn inclusief het geregistreerde kantooradres van Panama en de geregistreerde agent voor het eerste jaar.

Aandeelhouders

De Panama IBC-aandelen kunnen worden uitgegeven aan personen of bedrijven die ingezetenen zijn van elk land.

Er is minimaal één aandeelhouder vereist. Er moet minimaal één aandeel van US $ 100,00 aan die aandeelhouder worden uitgegeven.

Als u een kandidaat-aandeelhouder nodig heeft, biedt ons bedrijf dergelijke diensten aan.

Directeuren en functionarissen

Elke Panamese onderneming wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Er zijn minimaal drie bestuurders vereist. Bedrijfsleiders zijn niet toegestaan. Alle bestuurders moeten volwassen zijn (minstens 18 jaar oud). Inwoners van elk land kunnen als bestuurders worden aangesteld.

De raad van bestuur benoemt functionarissen zoals president, secretaris en penningmeester. Officieren zullen ook individuen zijn. Officieren kunnen inwoners van elk land zijn. Eén persoon kan meer dan één officiersfunctie bekleden. Geen enkele officier hoeft een directeur te zijn.

Als u geen drie bestuurders heeft of een extra laag privacybescherming nodig heeft, kan ons bedrijf genomineerden leveren.

Geautoriseerd kapitaal

Het standaard toegestane kapitaal is $ 10.000, verdeeld in 100 aandelen op naam van elk $ 100. Dergelijk kapitaal houdt de oprichting en jaarlijkse kosten van Panama IBV op een minimumniveau.

Het toegestane kapitaal is het bedrag dat de vennootschap van haar aandeelhouders kan ontvangen als tegenprestatie voor de uitgegeven aandelen. Als een bedrijf bijvoorbeeld het bovengenoemde toegestane kapitaal heeft, mag het maximaal 100 aandelen op naam uitgeven en van zijn aandeelhouders niet minder dan US $ 100 voor elk uitgegeven aandeel ontvangen.

Panama Corporation is niet verplicht om al haar aandelen uit te geven voor het totale bedrag van het toegestane kapitaal binnen een verplicht tijdsbestek. Het bedrijf zou slechts één aandeel kunnen uitgeven aan een enkele aandeelhouder en de resterende aandelen of een deel daarvan kunnen op elk moment in de toekomst of helemaal niet uitgeven.

Alle geplaatste aandelen moeten worden volgestort door aandeelhouders. Het betekent dat als een bedrijf één aandeel van $ 100,00 uitgeeft, de aandeelhouder $ 100,00 aan zijn bedrijf moet betalen.

Belastingen

Als een Panama Corporation zaken doet buiten Panama, is het vrijgesteld van alle lokale belastingen, inclusief inkomstenbelasting, vermogenswinstbelasting, dividendbelasting en zegelrechten op de overdracht van bedrijfsaandelen en andere eigendommen.

Jaarlijkse kosten

Elke Panama Corporation moet de jaarlijkse verlengingskosten betalen vanaf het tweede jaar. Onze jaarlijkse vergoedingen staan ​​vermeld in het vergoedingenoverzicht.

Openbare registers

Informatie over aandeelhouders en uiteindelijke begunstigden wordt niet gedeponeerd bij het openbaar register en is niet beschikbaar voor het publiek.

Namen en adressen van directeuren en functionarissen zijn opgenomen in de statuten. Daarom is dergelijke informatie beschikbaar voor het publiek.

Ons bedrijf helpt klanten bij het beschermen van hun privacy door genomineerde diensten aan te bieden.

Vereisten voor boekhouding en audit

Er zijn geen wettelijke vereisten voor boekhouding en audit voor offshore-bedrijven in Panama. Het is geheel aan de bedrijfsdirecteuren wat voor soort gegevens ze willen bewaren.

Jaarlijkse algemene vergadering

Jaarlijkse bijeenkomsten zijn niet vereist. De raad van bestuur kan besluiten om een ​​jaarlijkse aandeelhoudersvergadering te houden. Een dergelijke vergadering wordt gehouden in Panama, tenzij anders vermeld in de statuten of het huishoudelijk reglement.

Benodigde tijd voor oprichting

We nemen Panamese bedrijven op op dezelfde of volgende werkdagen. Als een klant een kopie van de statuten nodig heeft, kunnen we een gescande copy binnen 7 werkdagen.

Extra 5 tot 8 werkdagen zijn vereist voor het voorbereiden van besluiten, aandeelbewijzen, registers en legalisatie van bedrijfsdocumenten met Apostille.

Registraties van Panama-bedrijven

Boekhouding voor bedrijven en stichtingen.

bedrijven en stichtingen.

3400 usd
 • Name check
 • Incorporation plus taxes
 • Memorandum
 • Notary Act
 • Registered office for the first year
 • Founder act
 • Testament by notary

Fundamenten voor particuliere belangen in Panama

Private Interest Foundations werden oorspronkelijk opgericht in Liechtenstein, als een nieuwe juridische entiteit die de voordelen van de Trusts samenbrengt voor vermogensbeheer; met de bruikbaarheid van de corporaties, vanwege hun juridische bestaan ​​en structuur.

De Private Interest Foundations (P.I.F.) zijn bij wet 25 van 12 juni 1995 in Panama opgericht en sindsdien zijn ze een geweldig juridisch instrument geworden voor zowel het aanhouden als beschermen van activa.

Panama Private Interest Foundations kunnen geen commerciële bedrijven ontplooien, hoewel het wel beleggingen kan bezitten zoals onroerend goed, aandelen van bedrijven of bankrekeningen.

Ons advocatenkantoor heeft een jarenlange ervaring in het vormen van private interesse stichtingen voor onze klanten, hetzij om onroerend goed, bedrijfsaandelen, effectenrekeningen of bankrekeningen aan te houden in Panama, maar ook in andere landen.

Voordelen:

  • Volgens de wet worden de activa van de Stichting Private Interest niet ondergebracht in daden van de oprichter, bestuursleden of begunstigden
  • Zeer geschikt voor gezinsstructuren
  • Het is een combinatie van een buitenlandse trust en een buitenlands bedrijf
  • Anders dan een bedrijf heeft de Stichting Private Interest geen eigenaar, maar een oprichter (de schenker) en de begunstigde (de schenker)

OPGEPAST : PANAMA HEEFT DE VENNOOTSCHAP EN STICHTING WETGEVING AANGEPAST AAN DE INTERNATIONALE VEREISTEN . NEEM CONTACT OP MET ONS OM ALLE NIEUWE TRANSPARENTE WETSWIJZIGING TE KENNEN

Sorry, there is nothing to display here…
Friendly Nations Visa - Panama
immigration panama
immigration panama
immigration panama
log 1immigration office panama
immigration panama
Supreme Court Goverment Panama Law Judicial Authority Logo
Panama,Vennootschap,Oprichten,Ondernemen,geregistreerde,Panama Vennootschap Oprichten,vennootschappen oprichting,oprichtingen vennootschappen,oprichtingsakten vennootschappen,vennootschap oprichting,vennootschap oprichtingsakte,ondernemen buitenland,rvo ondernemen buitenland,ondernemen in het buitenland,ondernemen in het buitenland belasting,directie internationaal ondernemen buitenlandse zaken,als buitenlander ondernemen in nederland,ondernemen vanuit het buitenland,financiering onderneming buitenland,stichting opstarten,stichting starten kosten,een stichting opstarten,foundation panama,foundation panama law,panamanian foundation,panama foundation irs