Overzicht van tax residency certificate

Overzicht van panamese immigratiewetgeving

Panamese immigratiewetgeving classificeert buitenlanders in vier (4) algemene categorieën: niet-ingezetenen, tijdelijke ingezetenen, permanente inwoners en buitenlanders onder bescherming van de Republiek Panama.

PANAMESE IMMIGRATIEWETGEVING
PANAMESE IMMIGRATIEWETGEVING

We onderzoeken hieronder in beknopte vorm, op hun beurt, de drie belangrijkste categorieën visa , met de nadruk op innovaties en wijzigingen die zijn aangebracht in het wettelijke regime van buitenlanders tussen 2008 en 2010. De regeling is opgenomen in:
De algemene vreemdelingenwet van 2008 (hierna DL3) en het uitvoeringsbesluit nr. 26 van 9 maart 2009 (hierna DE26) tot wijziging van het vorige decreet nr. 320 van 8 augustus 2008 (hierna DE 320).

A) Niet-ingezetenen: Buitenlanders die Panama incidenteel binnenkomen en die niet bereid zijn om zich in dit land te vestigen of hun verblijf in hun land van herkomst te verlaten en moeten voldoende eigen economische middelen tellen om hun verblijf in Panama te garanderen en te vertrekken bij het verstrijken van de toegestane periode. (Art. 16 DL3). Toeristen, transitpassagiers en zeilers zijn opgenomen in deze classificatie. Het verblijf van buitenlanders kan in ieder geval niet langer zijn dan 90 dagen. Als de vreemdeling een procedure wil starten voor het verkrijgen van een visum voor verblijf van langere duur wanneer hij in Panama is, kan hij een uitzonderlijke verlenging van 60 dagen aanvragen, maar de migratieautoriteiten, met ondersteunende documentatie, de ernst van zijn claims tonen. Onder de toeristen zijn er twee classificaties:

- De onderdanen van landen die met Panama een overeenkomst of overeenkomsten hebben gesloten over de afschaffing van visa voor toerisme en
- De onderdanen van landen die een dergelijke overeenkomst niet hebben gesloten.

In de eerste categorie vinden we bijvoorbeeld Franse en Zwitserse staatsburgers die een verblijf van 90 dagen hebben. De meeste burgers van het Schengengebied hebben overeenkomsten over het onderdrukken van visa.

In de tweede categorie vinden we de Canadese staatsburgers die het Panamese consulaat het dichtst bij hun huis zullen benaderen om een visum te verkrijgen, ofwel een toeristenkaart voor 30 dagen kopen.

Buitenlanders kunnen automatisch een toeristenkaart van 30 dagen krijgen als ze in het bezit zijn van een Schengenvisum, Amerikaans visum, Canadees, Australisch of Brits.

Alle reizigers die Panama willen binnenkomen, moeten het equivalent van US $ 500 of een creditcard en een retourticket of verder bij zich hebben.

Een zeer interessant aspect van de nieuwe wet op buitenlanders in Panama is de invoering van een visum voor kort verblijf [visa corta estancia] . Met dit visum kan de buitenlander die bereid is om een onderzoek te doen naar zaken en investeringen in het land een visum voor 9 maanden verkrijgen, dus met dit visum kunnen bankmedewerkers aankomende seminars of cursussen ontvangen [DE320 Art. 46, 47, 54]. Dit visum kan worden verkregen via de Panamese consulaten in het buitenland zonder dat een juridisch adviseur in Panama hoeft te worden aangetrokken. Voor dit type visum moet de persoon in wezen bewijzen dat hij voldoende inkomsten heeft om gedurende deze periode in Panama te verblijven, en hij wordt niet vervolgd voor misdaden in Panama of misdaden in zijn land van herkomst [DL3 s.28]. Met een dergelijk visum kunnen degenen die niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk naar Panama worden gevestigd, het land en de investeringsmogelijkheden leren kennen.

Ten slotte moeten watersporters ook een verblijfsvergunning hebben die qua lengte gelijk is aan de navigatievergunning die is verleend door de Maritieme Autoriteit van Panama. Voor buitenlandse schepen geldt dat schippers en andere bemanningsleden maximaal drie maanden mogen verblijven. Voor buitenlandse zeilers die onder Panamese vlag varen en een verblijf niet langer mag zijn dan een jaar. De buitenlandse zeelieden moeten een aanvraag indienen bij de Panamese immigratieautoriteiten om te profiteren van deze verblijfsvoorwaarden. [DE320 art. 62].

B) Tijdelijke bewoners: Buitenlanders die naar Panama komen voor een lang verblijf, maar een verblijfstijd van niet langer dan zes (6) jaar om werkredenen, verkenning, familie, studie of om religieuze redenen. [Art. DL 3, art.18]. Voorbeelden:

- Werknemers van multinationale ondernemingen met een dochteronderneming in Panama als onderdeel van het beleid van de zetels van multinationale ondernemingen.

- Entiteiten of vennootschappen actief in de technologie "Ciudad del Saber"

- Of van werknemers die werken voor bedrijven die zijn gecontracteerd aan de Canal Authority of openbare instellingen [minimumloon van US $ 1.000].

- Andere evenementen zijn werknemers van bedrijven die zijn gevestigd in de Vrije Zone van Colon Free Zone of Panama-Pacific in de voormalige Amerikaanse militaire basis in Howard. [Minimumloon van US $ 2.000].

Panamese werknemers van bedrijven die gespecialiseerd technisch personeel nodig hebben, niet meer dan 15% van het totale bedrijfspersoneel kunnen ook in aanmerking komen voor een tijdelijk visum. [Met een minimumloon van US $ 850].

In deze categorie van tijdelijke bewoners zijn ook studenten, kerkleden en religieuze congregatie opgenomen. Als echtgenoten of familieleden die niet permanent willen verblijven, kunnen ze een visum in deze categorie aanvragen. Deze visa worden verleend voor een jaar en worden verlengd voor dezelfde periode tot een maximum verblijf van 6 jaar.

Tijdelijke bewoners moeten een voorbeeld van alle strafregisters, huwelijksakten of geboorte overleggen als ze worden vergezeld door hun familie. Deze documenten verkregen in het buitenland moeten worden gelegaliseerd door Apostille is ofwel door het Panamese consulaat bij u in de buurt en ze zullen worden vertaald door een beëdigde vertaler in Panama. Sommige van deze visa kunnen worden verkregen bij de consulaire ambtenaren.

C) Permanente bewoners: Het zijn buitenlanders die naar Panama komen met de bedoeling om daar permanent te verblijven [DL3 art. 20]. Deze categorie is er een die het grootste aantal veranderingen heeft ondergaan. De meeste visa die in de oude wet bestaan, moeten worden gehandhaafd met de drempels die moeten worden verhoogd, met uitzondering van visa die bekend staan als een kleine belegger die nu wordt verwijderd. Dit visum had geluk gebracht aan veel buitenlanders die geen significant startkapitaal hadden. In de categorie permanente ingezetenen stelt het handhavingsbesluit drie subcategorieën vast: visa om economische redenen, visa om redenen van migratiebeleid en speciale visa voor gezinshereniging. Om economische redenen vinden we het stempel van hun eigen inkomen, het investeerdersvisum voor grote bedrijven, de visuminvestering in herbebossing, onder visa Speciaal migratiebeleid, we zullen de beroemde gepensioneerde of gepensioneerde visa en visum annuitant opmerken; onder het speciale visumbeleid merken we ook visa-investeringen in Frankrijk Panama-Pacific regio, investeringen in gebieden van wederuitvoer, of investeringsvisum in de filmindustrie. Over het algemeen verkrijgen deze visa voor de aanvragers eerst een voorlopige licentie voor twee jaar en vervolgens kunnen ze een permanente verblijfsvergunning aanvragen. [DE320 art. 178]. Deze visums moeten zich presenteren met de hulp van een advocaat, behalve voor Panamese visa voor gepensioneerden en gepensioneerden of annuitanten die mogelijk geen advocaat hebben die aanwezig is bij de consulaire autoriteiten in Panama. Net als bij de vorige categorie moeten permanente bewoners een uittreksel uit het strafregister, huwelijksakten of geboorteakten indienen als ze worden vergezeld door hun familie. Deze documenten verkregen in het buitenland moeten worden gelegaliseerd door Apostille is ofwel door het Panamese consulaat bij u in de buurt en ze zullen worden vertaald door een beëdigde vertaler in Panama. [DL3 art. 28].

Hier is een samenvatting van de belangrijkste visumvoorwaarden:

1) Om economische redenen:

- Visum op eigen inkomen [visa solvencia económica propia] : investment banking of onroerend goed is nu US $ 300.000 (driehonderdduizend dollar). Als investeringsbank door het openen van een depositorekening, zal het geld worden geblokkeerd voor drie (3) jaar. Mogelijkheid om vastgoedbeleggingen en investment banking te combineren. Ook mogelijkheid om een woning te kopen in opdracht van een particuliere stichting. Het investeringsbedrag wordt verhoogd met US $ 2.000 voor elke afhankelijke persoon. Belastingaangifte nodig om permanente bewoning te verkrijgen. BEKIJK ONZE TICKETUPDATE OVER DE DETAILS VAN DIT VISUM.
- Visuminvesteerder in groot bedrijf [visa inversionista macro empresa] . De investering bedraagt nu US $ 160.000 (honderdzestigduizend dollar). Het investeringsbedrag wordt verhoogd met US $ 2.000 voor elke afhankelijke persoon. Oprichting van een bedrijf in het land in economische gebieden die niet verboden zijn voor buitenlanders. Rekrutering van minstens 5 medewerkers.

- Visum voor herbebossing [visa inversionista forestal] door investeerders: herbebossing van ten minste 3 hectare grond, een investering van ten minste US $ 80 000. (07/04/2009)

2) Onder speciaal beleid:

- Visum Gepensioneerde of [jubilado visa or Pensionado] gepensioneerde: Decreet 26 van 9 maart 2009 verduidelijkt de vereisten voor het verkrijgen van een visum voor gepensioneerde verzoeken van beide echtgenoten die met pensioen gaan. Het gepensioneerde visum is een visum dat zich op een gegeven moment opnieuw afvraagt zonder de nodige verlenging en krijgt de volwassenheid en voor onbepaalde tijd. Pensioen of pensioen is US $ 1000 per maand, maar er is de mogelijkheid om slechts US $ 750 per maand te ontvangen als de aanvrager een woning in Panama heeft gekocht voor een minimumbedrag van US $ 100.000 (honderdduizend dollar). Dit visum kan nu worden verkregen bij Panamese consulaten in het buitenland zonder de noodzaak van Panamese advocaat.

- Annuitant [Visa Rentistas retirado] Visa-bestand bij de Nationale Bank van Panama voor 5 jaar met een bedrag aan maandelijkse rente van ten minste US $ 2000 per maand. Zie hier de tarieven die de staatsbank in rekening bracht. Dit visum geeft recht op een paspoort, maar wordt nietig verklaard als de kandidaat het geld van de bank opneemt.

- Visum voor investeerders in de Vrije Zone Panama-Pacific of de Re-export vrije [Visas Inversionistas Zona Panama-Pacifico y Zonas procesador de exportación] Zone. Investering van minstens US $ 250.000 (tweehonderdvijftigduizend dollar).

- Visa investeringsfilm [Visa inversionista in industrialized Cinematográfica] : een investering van minstens US $ 150 000.

3) Op grond van gezinshereniging.

- Visum voor de echtgenoot(en) die (e) getrouwd zijn met Panamese (do) [Visa o Casada con Panameño Casado (a)] : Dit Visum wordt nu met name gecontroleerd vanwege huwelijken. De wet en het uitvoeringsbesluit zetten het principe vast dat het huwelijk op zichzelf niet het recht heeft om in Panama te verblijven. Echtgenoten moeten een interview bijwonen met immigratieautoriteiten die vragen zullen stellen om de authenticiteit van de huwelijksband te verifiëren. Het huwelijk kan worden gevierd in Panama of in het buitenland, maar in dit geval wordt het huwelijk automatisch toegelaten tot de burgerlijke stand van Panama. Het krijgen van kinderen versterkt het idee dat Panama geen huwelijk is. Nu kregen ze na twee jaar een permanente verblijfsvergunning met een tijdelijke verblijfsvergunning. Beide echtgenoten moeten werken of middelen hebben.

- Visum voor personen ten laste [Visa dependiente of resident] : Dit visum wordt meestal gevraagd op hetzelfde moment als waarvoor de opdrachtgever nodig zou zijn. Alleen de echtgeno(o)t(e) en kinderen jonger dan 25 jaar kunnen als personen ten laste worden beschouwd. Volwassen kinderen, het is vereist dat ze studenten zijn.

Tijdelijke buitenlanders of permanente bewoners kunnen vertrekken en terugkeren zonder voorafgaande toestemming. Buitenlanders die een permanente verblijfsvergunning hebben verworven, verliezen die status als ze langer dan twee jaar afwezig zijn in Panama, en als ze geen speciale vergunning van afwezigheid (visum regreso multiple) nodig hebben die 5 jaar geldig is voor hun vertrek, hebben ze alleen een economische activiteit die hun afwezigheid in Panama vereist. - Bij decreet 26 van 9 maart 2009 wordt de in- en uitreisvergunning, het zogenaamde meervoudig inreisvisum, hersteld, maar alleen voor vreemdelingen die nog bezig zijn met het verkrijgen van de verblijfs- of tijdelijke verblijfsvergunning.

Volgens de wet zouden buitenlanders nu het principe toepassen: zwijgen is instemming. Als de immigratieautoriteiten niet binnen 60 dagen een beslissing nemen, wordt de zaak als goedgekeurd beschouwd. [Article 34 DL3]. In de praktijk kunnen visumaanvragen tussen de 6 maanden en 1 jaar duren.

[Note on the legalization of foreign documents] Om in het buitenland verkregen documenten geldig te stellen in Panama, legaliseert u ze in uw eigen land. Panama maakt deel uit van het Verdrag van Den Haag van 1961, wat simpelweg betekent dat uw autoriteiten verantwoordelijk zijn en zijn voor het legaliseren van documenten die in Panama moeten worden geproduceerd. Als u het voorbeeld van Frankrijk neemt: voor dat documenten geldig zijn in Panama, legaliseert u ze van het Hof van Beroep heeft territoriale jurisdictie in plaats van elk van de ambtenaren uit te oefenen die de verschillende documenten hebben uitgegeven. De aanklager bij het hof van beroep is de Franse ambtenaar die verantwoordelijk is voor het certificeren van de geldigheid van onderdelen voor buitenlandse regeringen. Bulletin nr. 3 van het verslag wordt uitgegeven door een magistraat gevestigd in Nantes, het bevoegde hof van beroep is dat van Rennes. Het aanbrengen van de Haagse Apostille gebeurt via de reguliere post met uw verzoek door het betreffende onderdeel en een gefrankeerde envelop mee te nemen. Legalisatie van documenten voor Canadezen zal de eerste documenten dragen om "Ministry Government of Services" het dichtst bij te brengen om de ondertekening van Canadese overheidsfunctionarissen die de documenten hebben uitgegeven te certificeren. Vervolgens worden de documenten naar het dichtstbijzijnde consulaat van Panama gebracht.