PANAMA – ITALIË VERDRAG VISUM

PANAMA – ITALIË VERDRAG VISUM

Panama Italië Speciale Overeenkomst

Over het Panama - Italië Verdragsvisum

Het visum voor Italiaanse burgers werd gecreëerd in wet 15 van 1966 - genaamd Vriendschaps-, Zaken- en Navigatieverdrag tussen de Republieken Panama en Italië - met als doel Italianen aan te moedigen economische en professionele activiteiten in Panama te vestigen.

Het is een van de eenvoudigste migratieprocessen die momenteel in Panama bestaat en die de status van permanente bewoner geeft,

PANAMÁ – ITALIË VERDRAG VISUM

De documenten die in het verdrag vereist zijn om de permanente verblijfsvergunning aan te vragen, lijken sterk op de categorie bevriende naties, zelfs als Italië niet op de lijst van bevriende naties staat. De aanvrager moet echter een bewijs of certificaat van staatsburgerschap overleggen als een aanvullend document dat uniek is voor deze categorie, dat moet worden afgegeven door een entiteit van de Italiaanse overheid. Dit document moet worden vertaald door een beëdigd vertaler Italiaans naar Spaans in Panama en moet worden gelegaliseerd voor het Panamese consulaat om te worden geverifieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Panama.

Aan de andere kant moet de aanvrager de volgende documenten overleggen:

  1. De aanvrager moet zijn belang van investeren in Panama rechtvaardigen om in aanmerking te komen voor het aanvragen van het permanente verblijfsvisum, in overeenstemming met de economische of professionele activiteit, aan deze vereiste kan worden voldaan door de oprichting van een Panamese onderneming of een Stichting voor particulier belang, of door de aankoop van een woning in Panama of het presenteren van een arbeidscontract van een bedrijf dat naar behoren is opgericht in Panama.
  2. Volledige paspoortkopie van de aanvrager, die de komende zes (06) maanden geldig moet zijn en naar behoren moet worden gelegaliseerd voor een Panamese notaris.
  3. De aanvrager moet een bankrekening in Panama openen waarop een minimumsaldo van US $ 5.000,00 en US $ 2.000,00 voor elke afhankelijke persoon moet worden aangehouden om te voldoen aan de vereiste van economische solvabiliteit, die kan worden aangetoond door middel van een bankreferentie of bankafschrift dat naar behoren is gestempeld door de bank waarin dergelijke bedragen in aantallen of cijfers zijn vastgesteld (minimaal 4 middelgrote cijfers). Het is belangrijk op te merken dat de Nationale Immigratiedienst bankreferenties en bankafschriften slechts geldig acht voor een periode van één (01) maand.
  4. Het is noodzakelijk om één (01) gecertificeerde cheque uit te geven ten gunste van de nationale schatkist voor een bedrag van US $ 250,00, dat wordt gebruikt om de kosten voor de aanvraag onder een immigratiecategorie te dekken.
  5. Ook vereist de nationale immigratiedienst het strafblad van de aanvrager en zijn gezinsleden, dit document moet worden afgegeven door het land waar de aanvrager in de afgelopen twee (02) jaar heeft gewoond, moet naar behoren Apostille zijn, als het land lid is van het Haya-verdrag; of gelegaliseerd voor het Panamese consulaat of de ambassade in het land dat het strafblad uitgeeft.
  6. Kopie van persoonlijke ID of ingezeten I.D. van het land van herkomst, die naar behoren moet worden gewaarmerkt voor een Panamese notaris.

Doelcellen

De aanvrager kan zijn echtgenoot en kinderen jonger dan 25 jaar in dezelfde aanvraag opnemen als ten laste komende, zolang zij aantonen:

  1. De familierelatie. In het geval van de echtgenoot, de huwelijksakte en de kinderen met geboorteakte naar behoren Apostille of legaliseren voor het Panamese consulaat.
  2. In het laatste geval moet de aanvrager bewijzen dat de kinderen volledig zijn toegewijd aan hun opleiding op de middelbare school of universiteit, en een enkel certificaat uitgegeven vanuit het land van herkomst is vereist, dit document moet Apostille zijn of legaliseren.
  3. Bovendien moet de aanvrager een naar behoren ondertekende verantwoordelijkheidsbrief indienen waarin wordt vastgesteld dat hij of zij financieel verantwoordelijk is voor zijn personen ten laste.

Ten slotte vereist de nationale immigratiedienst van de aanvrager en afhankelijken een gezondheidscertificaat dat is afgegeven door een Panamese licentiearts en een persoonlijk beëdigd verklaringsformulier, dat in feite bestaat uit het invullen van een formulier dat is uitgegeven door de nationale immigratiedienst.

De geschatte tijd om de permanente verblijfplaats onder deze categorie te verkrijgen ligt tussen vier (4) en vijf (5) maanden. De werkvergunning kan tussen de twee (2) en drie (3) extra maanden duren.

Het is belangrijk op te merken dat onder deze categorie de gecertificeerde cheque voor het bedrag van USD $ 800,00 geen vereiste is, omdat Italiaanse burgers als onderdanen lijken te worden beschouwd, daarom zal de aanbetaling voor repatriëring niet van toepassing zijn op de aanvrager en zijn gezinsleden onder deze categorie, waardoor deze categorie de goedkoopste en snelste is in het verlenen van een permanente verblijfsvergunning, evenals het recht om de Panamese nationaliteit te verwerven na vijf (05) jaar als permanente inwoner.