Pensioenvisum Panama – Pensionado Visum

Panama's PENSIOENVISUM PANAMA - PENSIONADO VISA

Panama: Changes To The Friendly Nations Visa

De uitdaging

GEPENSIONEERD GEPENSIONEERDE VISUM Gelukkig met pensioen in Panama!

Lage belastingen, mooi weer en stranden, uitstekende gezondheidszorg: dit zijn slechts enkele van de redenen waarom mensen naar Panama komen om met pensioen te gaan.

Meer mensen kiezen er elk jaar voor om met pensioen te gaan in het buitenland om een verandering van omgeving, nieuwe ervaringen en lagere kosten van levensonderhoud te vinden.

De oplossing

Maak van pensioen de beste jaren van je leven!

Iedereen ouder dan 18 jaar met een levenslang pensioen of lijfrente die minimaal $ 1.000 USD per maand betaalt, komt in aanmerking. Nog eens $ 250 moet per maand worden betaald door de lijfrente of het pensioen voor elke afhankelijke persoon. De lijfrente of het pensioen kan worden betaald door een privébedrijf, leger, overheidsinstanties, bedrijven, een bank, een verzekeringsmaatschappij of een trust. Dit Panama visum biedt verschillende kortingen van bioscopen, restaurants, hotels, apotheken, concerten en binnenlandse luchtvaartmaatschappijen, samen met andere producten of diensten.

PANAMA DIGITAL NOMAD VISA
panama immigration

Wat je nodig hebt

Om een aanvraag in te dienen, moet u dit doen via een immigratieadvocaat in Panama. De gepensioneerde verblijfsstatus vereist dat de aanvrager een inkomen of pensioen van slechts US $ 1.000,00 per maand en US $ 250,00 voor elke afhankelijke persoon aantoont. Je kunt zeker met een toeristenvisum naar Panama reizen en later je status in Panama wijzigen.

Gewoon om er zeker van te zijn dat u over alle benodigde documentatie beschikt; de volledige eisen zijn als volgt:

 • U moet een aanvraag indienen in Panama
 • Je moet minstens 18 jaar oud zijn
 • Uw aanvraag moet worden verwerkt door een Panamese advocaat
 • Inschrijfformulier. Om dit formulier te verkrijgen, moet de aanvrager persoonlijk naar het immigratiekantoor in Panama City gaan. (onze advocaten behandelen dat)
 • Brief van een privébedrijf of openbare entiteit met vermelding van uw toestand van gepensioneerde en het bedrag dat u per maand ontvangt in origineel en notarair. U moet een verifieerbaar minimaal maandelijks inkomen van US $ 1000,00 hebben van een overheidsprogramma of een particuliere onderneming. Dit kan de sociale zekerheid of een ander pensioenfonds van de overheid zijn, zoals militair, staatspensioen, politiepensioen, enz., Of pensionering bij een particuliere onderneming. Voor uw echtgenoot of minderjarige kinderen moet uw minimuminkomen worden verhoogd met US $ 250,00 per maand per persoon ten laste.
 • Bewijs van het ontvangen bedrag naar behoren geauthenticeerd door apostillezegel of Panamese consulaat.
 • Gezondheidscertificaat uitgegeven door Panamese arts.
 • Verklaring van goed gedrag (politiedossier) afgegeven door de autoriteiten van de woonplaats gedurende de laatste vijf jaar naar behoren gewaarmerkt door het Panamese consulaat of door apostille.
 • Als je alleenstaand bent, ga dan naar je lokale rechtbank en vraag om een bachelorschapscertificaat. Als er geen beschikbaar is, kan een notaris dit verklaren in aanwezigheid van twee getuigen. Het document moet worden geauthenticeerd door het Panamese consulaat.
 • Vier foto's.
 • Fotokopie van paspoort, alle pagina's inclusief omslag, notarisch bekrachtigd en geauthenticeerd door het Panamese consulaat.
 • Beëdigde verklaring over persoonlijke achtergrond. Dit gebeurt in Panama via een advocaat.
 • Origineel paspoort.
 • U moet fysiek in Panama zijn wanneer het visum wordt afgegeven

Als getrouwd en aanvrager zijn gezin wil opnemen, moet ook voorzien in:

 • Volmacht.
 • Huwelijksakte naar behoren gewaarmerkt door apostillezegel of Panamese consulaat.
 • Verklaring van goed gedrag van vrouw en kinderen ouder dan 18 jaar gedurende de laatste vijf jaar, notarair bekrachtigd en naar behoren gewaarmerkt.
 • Geboorteakte van kinderen naar behoren geauthenticeerd door het Panamese consulaat.
 • Fotokopie van paspoort.
 • 4 foto's van elke afhankelijke.
 • Gezondheidscertificaat uitgegeven door een Panamese arts.
 • Beëdigde verklaring over persoonlijke achtergrond gedaan via een advocaat.
 • Verantwoordelijkheidsbrief naar behoren notarisch bekrachtigd en geauthenticeerd door het Panamese consulaat.
  Alle documenten die in het buitenland zijn uitgegeven, moeten naar behoren worden geauthenticeerd door het Panamese consulaat of worden gestempeld met ApostilleD VOORDAT u papierwerk indient bij uw advocaat in Panama. Houd er rekening mee dat ons consulaat alleen door de VS uitgegeven geboorte- en huwelijksakten kan authenticeren. Als uw documenten uit een ander land komen, moet u contact opnemen met het Panamese consulaat in dat land voor de authenticatie

 

Beschouwd als een van de beste pensioenprogramma's ter wereld, biedt het Panama Pensionado-programma uitstekende prikkels zoals:

 • Vrijstelling van invoerbelasting voor huishoudelijke artikelen.
 • Vrijstelling van invoerbelasting om elke twee jaar een nieuwe auto te importeren (houd er rekening mee dat u andere belastingen moet betalen bij het importeren van uw auto. U bent alleen vrijgesteld van de invoerbelasting)
 • 25% korting op energierekeningen.
 • 25% korting op vliegtickets en 30% op ander vervoer.
 • 15% korting op leningen op uw naam.
 • 1% korting op woninghypotheken voor woningen die worden gebruikt voor persoonlijk verblijf.
 • 20% korting op doktersrekeningen 15% op ziekenhuisdiensten als er geen verzekering van toepassing is.
 • 15% korting op tandheelkundige en oogonderzoeken.
 • 10% korting op medicijnen.
 • 20% korting op rekeningen voor professionele en technische diensten.
 • 50% korting op toegang tot bioscopen, culturele en sportevenementen.
 • 50% korting bij hotels van maandag tot donderdag, 30% in het weekend.

 

Cvn

Aanvraag voor permanente verblijfsvergunning als gepensioneerde en gepensioneerde

Departement
Permanente bewoner

Deze vergunning kan worden aangevraagd door buitenlanders die pensioen of pensioen ontvangen van een buitenlandse regering, internationale organisatie of privébedrijf, die het nationale grondgebied betreden om zich daar te vestigen en over voldoende financiële middelen beschikken om al hun verblijfskosten en die van hun gezinsleden te dekken. in het land. Het maandelijkse inkomen of pensioen mag niet minder zijn dan duizend balboas (B / .1.000,00) en moet levenslang worden toegekend.

In het geval dat de aanvrager bewijst dat hij op persoonlijke titel onroerend goed op het nationale grondgebied heeft verworven voor een bedrag van meer dan honderdduizend balboas (B / .100.000,00), kan het pensioen minimaal zevenhonderdvijftig balboas (B / .750,00) zijn.

Wat ik nodig heb?
Algemeen
Observatie
Als de aanvraag personen ten laste omvat, moet worden voldaan aan de vereisten voor de tijdelijke verblijfsvergunning voor gezinshereniging.
Personen ten laste van de wettelijke leeftijd, van een visum of vergunning van de verschillende categorieën of subcategorieën, moeten zelf een volmacht verlenen.
Elke kopie die voor de verschillende visa of vergunningen moet worden overgelegd, moet door een notaris of bevoegde autoriteit naar behoren worden gewaarmerkt als een echte kopie van het origineel.
Elke verantwoordelijkheidsbrief van een natuurlijke of rechtspersoon (uitgegeven op briefpapier van het bedrijf) moet het volgende bevatten:
Dat hij zich ertoe verbindt de economische steun of de betaling van het salaris op zich te nemen, naargelang het geval;
dat hij zich ertoe verbindt de kosten van terugkeer of repatriëring naar zijn land van herkomst of bestemming te dragen, indien nodig;
Het moet vergezeld gaan van een ontvangstbewijs voor openbare diensten, lease, hotelreservering of enig ander document dat het buitenlandse adres bewijst tijdens uw verblijf op het nationale grondgebied;
De handtekening moet worden gewaarmerkt door een notaris.

Alle documenten die in het buitenland worden afgegeven, moeten aan de volgende eisen voldoen:
Naar behoren worden apostilled of geauthenticeerd door de Panamese ambassade of het consulaat in het land dat ze heeft uitgegeven en door het ministerie van Buitenlandse Zaken van Panama
Als er geen Panamese consulaat of ambassade is in het land dat het uitgeeft, moet een dergelijke situatie worden bewezen en geauthenticeerd bij de ambassade of het consulaat van een bevriend land;
Alle documenten moeten in het Spaans zijn, anders moeten ze worden vertaald door een bevoegde openbare vertaler met verwijzing naar de resolutie die hem machtigt als vertaler in de Republiek Panama;
Als het verwijst naar vreemde valuta, moet u de omrekening presenteren met details over het equivalent in dollars, uitgegeven door een bevoegde entiteit.
Lid: In het geval van echtgenoten kunnen zij ervoor kiezen om het in lid 1 vastgestelde bedrag te bewijzen met het pensioen van beiden, in welk geval zij voor beide pensioenen aan de bovengenoemde vereisten moeten voldoen.

Immigratievisums

immigrationvisa247
immigrationvisa247
immigrationvisa247
law firm
immigration

Met pensioen gaan in Panama -Pensionado Visa permanente verblijfsvergunning

immigration
REQUIRED DOCUMENTS
immigration
Globe-black
company formations

Panama-Emigratie visum

voor verwerkingsdiensten zijn Panamese advocaten nodig, wij zijn specialisten in immigratiewetten

  1. Hier is een lijst met redenen voor elk van Panama's immigratievisums die permanent verblijf verlenen:
   1. Visa-vriendelijke landen van Panama.
   2. Panama Economic Solvency Visa.
   3. Visum voor zakelijke beleggers in Panama. Panama
   4. Investoraat voor herbebossing.
   5. Gepensioneerd of gepensioneerd programma van Panama.
   6. Trouwen met een burger van Panama

 

immigration
immigration services

Immigratie mogelijkheden 'Panama - Residency & Visa Het snelste land ter wereld om uw verblijfsvergunning te bekomen !

Hello What can we help you with?