PANAMA DIGITALE NOMADEN VISUM

PANAMA DIGITALE NOMADEN VISUM

PANAMA DIGITALE NOMADEN VISUM

PANAMA DIGITALE NOMADEN VISUM

Vraag nu een offerte aan >>

Over het visum voor kort verblijf voor thuiswerkers
Het visum voor kort verblijf voor thuiswerkers of digitale nomaden is op 7 mei 2021 bij uitvoeringsbesluit 198 in het leven geroepen. Het belangrijkste doel van dit visum, van de categorie niet-ingezetenen, is om het toerisme van reizigers met telewerk aan te moedigen.
Om toegang te krijgen tot dit visum moet de persoon aan de volgende vereisten voldoen:
• Een contract hebben met een buitenlands bedrijf van transnationale aard. Dat wil zeggen, een zelfstandige zijn in de telewerkmodus.
• Functies uitvoeren die in het buitenland effect hebben.
• Inkomsten uit het buitenland hebben met een jaarlijks bedrag van ten minste 36.000 balboas of het equivalent daarvan in een andere valuta.
Zodra dit visum voor kort verblijf als externe werknemer is verleend, is het 9 maanden geldig en kan het voor dezelfde periode worden verlengd. Het zal de persoon ook in staat stellen om in de telewerkmodus in Panama te werken en heeft geen extra procedure nodig of een vergunning van een andere staatsentiteit.
________________________________________
Visumverwerking voor externe werknemers of digitale nomaden
Naast het voldoen aan de bovengenoemde vereisten, moet u om dit visum aan te vragen aan het volgende voldoen:
• Paspoort geldig voor ten minste 6 maanden vanaf de datum van aanvraag.
• 5 pasfoto’s (2 inch x 2 inch)
• Nationaal strafbladcertificaat, onlangs afgegeven, apostilled / geauthenticeerd door een Panamese consulaat in het land van afgifte – geldig voor 6 maanden
• Kopie van de medische verzekering met dekking in Panama tijdens uw verblijf. Als het een internationaal beleid is, onlangs uitgegeven, apostilled / geauthenticeerd door een Panamese consulaat in het land van afgifte – geldig voor 6 maanden
• Bewijs van het bestaan van het buitenlandse bedrijf in het land waar het is geregistreerd (certificaat van incumbency en goede reputatie) onlangs afgegeven, apostilled / geauthenticeerd door een Panamese consulaat in het land van afgifte – geldig voor 6 maanden
• Werkbrief ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger met vermelding van naam, ID, functie, werkgelegenheid, jaarinkomen (minimaal $ 36.000,00 per jaar) of het equivalent daarvan in vreemde valuta, thuiswerkmodaliteit en de duidelijke verklaring van het aannemen van de kosten van repatriëring indien nodig. Onlangs uitgegeven, apostilled / geauthenticeerd door een Panamese consulaat in het land van afgifte – geldig voor 6 maanden
• Ondertekende verklaring van niet-aanvaarding van een baanaanbieding of dienstverlening in en tijdens het verblijf in Panama onder het visum.
• Bewijs dat de inkomsten uit het buitenland komen, moet u een van de volgende overleggen:
o Bankcertificeringsbrief, waarin staat dat het inkomen uit het buitenland wordt ontvangen en de werkomstandigheden waaronder het inkomen wordt ontvangen, onlangs uitgegeven, apostilled / geauthenticeerd door een Panamese consulaat in het uitgevende land – geldig voor 6 maanden
o Of bankafschriften voor de laatste twee maanden van een buitenlandse bank, afgestempeld door de bank met ontvangst van fondsen en waaruit blijkt dat de fondsen zijn gekoppeld aan het aangegeven werk, onlangs uitgegeven, apostilled / geauthenticeerd door een Panamese consulaat in het land van uitgifte – geldig voor 6 maanden
• Volmacht en aanvraagformulieren (verstrekt door Padilla)
Zelfstandige aanvragers moeten het volgende verstrekken:
1. Certificering of bewijs dat het bedrijf is geregistreerd in het buitenland of dat het bedrijf waarvoor u werkt zich buiten Panama bevindt. Onlangs uitgegeven, apostilled /geauthenticeerd door een Panamese consulaat in het land van afgifte – geldig voor 6 maanden
2. Een ondertekende verklaring met vermelding van de algemene gegevens van de aanvrager, de lijst van cliënten, de aan de cliënt verleende dienst, de regelmatigheid van de betalingen, de herkomst van de aan de aanvrager betaalde middelen en het aantal betalingen. Onlangs uitgegeven, apostilled /geauthenticeerd door een Panamese consulaat in het land van afgifte – geldig voor 6 maanden
________________________________________
PROCES EN TIJDLIJN
Het proces duurt 40 werkdagen, zodra het bestand is ingediend.
Voor uw reis:
1. Ontvang de vereiste documentatie, rekening houdend met de geldigheid van elk document
2. Stuur kopieën naar ons team voor beoordeling vóór stap 4. Plan je reis.
3. Ontvang goedkeuring van documenten van uw Padilla Abogados case manager
4. Verifieer de vereiste documenten en e-mailkopieën aan ons team.
5. Start de diensten van Padilla Abogados
Minimaal 4 weken voor uw reis:
1. Ons team zal een laatste beoordeling van uw documentatie uitvoeren
2. Bevestig uw verblijf en vul de vereiste formulieren in.
3. FedEx of DHL elk gewaarmerkt document voor tweede authenticatie
4. Panama Legal Translators vertaalt de documentatie, inclusief apostilles voor uw verblijfsaanvraag als de documenten in de bovengenoemde talen zijn.
Let:
Als we de documenten 1 week voor uw aankomst niet hebben ontvangen, kunnen we niet garanderen dat we het proces binnen het voorgestelde tijdsbestek kunnen voltooien dat intern is aangegeven.