VISUM VOOR DIGITALE NOMADEN IN PANAMA

VISUM VOOR DIGITALE NOMADEN IN PANAMA

PANAMA DIGITALE NOMADEN VISUM

VISUM VOOR DIGITALE NOMADEN IN PANAMA

Vraag nu een offerte aan >>

Een kort overzicht van het visum voor kort verblijf voor externe werknemers
Bij uitvoeringsbesluit 198 op 7 mei 2021 is het visum voor kort verblijf voor thuiswerkers en digitale nomaden in het leven geroepen. Het belangrijkste doel van dit visum, van de categorie niet-ingezetenen, is om het toerisme van reizigers met telewerk aan te moedigen.
Om dit visum te verkrijgen, moet een persoon aan de volgende vereisten voldoen:
Contracten met buitenlandse bedrijven van transnationale aard. Zelfstandige zijn tijdens het telewerken.
Voer functies uit met een internationale impact.
Een jaarinkomen van 36.000 balboas of het equivalent daarvan in een andere valuta moet uit het buitenland komen.
Het visum voor kort verblijf van een thuiswerker is 9 maanden geldig en kan met nog eens 9 maanden worden verlengd. Het zal de persoon ook in staat stellen om in de telewerkmodus in Panama te werken en heeft geen extra procedure nodig of een vergunning van een andere staatsentiteit.
________________________________________
Visumverwerking voor thuiswerkers of digitale nomaden
Om in aanmerking te komen voor dit visum, moet u ook aan de volgende vereisten voldoen:
Een paspoort dat ten minste zes maanden geldig is vanaf de datum van aanvraag is vereist.
Vijf pasfoto’s (2 inch bij 2 inch)
Een apostilled/geauthenticeerd strafbladcertificaat dat onlangs is uitgegeven en apostilled/geauthenticeerd door een Panamese consulaat in het land van afgifte.
• Een kopie van uw medische verzekering met dekking in Panama tijdens uw verblijf. Geauthenticeerd/geapostilled door een Panamese consulaat in het land van afgifte als het een internationaal beleid is dat onlangs is uitgegeven
Document waaruit het bestaan blijkt van het buitenlandse bedrijf in het land waar het is geregistreerd (certificaat van incumbency en goede reputatie) dat onlangs is afgegeven, apostilled door het Panamese consulaat in het land van afgifte.
Werkbrief ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger met vermelding van naam, ID, functie, werkgelegenheid, jaarinkomen (minimaal $ 36.000,00 per jaar) of het equivalent daarvan in vreemde valuta, de modus werken op afstand en de verklaring dat u de kosten van repatriëring op zich neemt, indien nodig. Geauthenticeerd / apostilled door een Panamese consulaat in het land van afgifte – geldig voor 6 maanden
Tijdens het verblijf in Panama onder het visum is een ondertekende verklaring van niet-aanvaarding van een baanaanbieding of dienstverlening vereist.
Een van de volgende documenten moet worden ingediend als bewijs dat de inkomsten uit het buitenland komen:
– Een bankcertificeringsbrief, waarin staat dat het inkomen uit het buitenland wordt ontvangen en de werkomstandigheden waaronder het wordt ontvangen, onlangs uitgegeven en apostilled door het Panamese consulaat in het land van uitgifte – geldig voor 6 maanden
Bankafschriften van een buitenlandse bank waaruit de ontvangst van fondsen blijkt en waaruit blijkt dat de fondsen verband houden met het aangegeven werk, onlangs uitgegeven, apostilled / geauthenticeerd door een Panamese consulaat in het land van uitgifte – geldig voor twee maanden
De volmacht en aanvraagformulieren (verstrekt door Padilla)
De volgende informatie moet worden verstrekt door zelfstandige aanvragers:
De eerste. U moet bewijzen dat uw bedrijf in een ander land is geregistreerd of dat de locatie van uw bedrijf niet in Panama is. Geauthenticeerd door een Panamese consulaat in het land van afgifte – geldig voor zes maanden
In de tweede plaats. In een ondertekende verklaring moet u de algemene gegevens van de aanvrager, de lijst met klanten, de diensten die zij ontvangen, de frequentie van betalingen, de bron van fondsen en het aantal betalingen opnemen. Geauthenticeerd door het Panamese consulaat in het land van uitgifte – zes maanden geldig
________________________________________
VERWACHTINGEN EN TIJDLIJN
Zodra het bestand is ingediend, duurt het proces 40 werkdagen.
Voer de volgende stappen uit voordat u vertrekt:
Ga uit van het volgende
: Verzamel de benodigde documentatie, rekening houdend met de geldigheid van elk document
De tweede. Voordat u doorgaat naar stap 4, stuurt u kopieën van uw documenten naar ons team voor beoordeling. Maak een reisplan.
Het derde punt. Documenten goedkeuren met Padilla Abogados
De vierde stap. Verifieer de vereiste documenten en e-mail ze naar ons.
De vijfde. Klant worden van Padilla Abogados
U moet uw reis ten minste vier weken van tevoren plannen:
Ga uit van het volgende: Uw documentatie wordt beoordeeld door ons team
Er zijn er twee. U dient uw verblijf te bevestigen en de nodige formulieren in te vullen.
Een derde. Voor tweede authenticatie kan FedEx of DHL elk geauthenticeerd document afleveren
Het zijn er vier. Als de documenten in de hierboven genoemde talen zijn, zal Panama Legal Translators ze vertalen, samen met apostilles.
Het is belangrijk op te merken:
Het proces kan niet binnen het interne tijdsbestek worden voltooid als de documenten niet 1 week voor uw aankomst zijn ontvangen.