Update over de RUC voor 2022

Update over de RUC voor 2022

Update over de RUC voor 2022

De deadline voor het bijwerken van het single taxpayer registry (RUC) is 31 juli 2022, volgens Resolutie 201-4393 van het Directoraat-Generaal van Inkomsten (DGI).

De belastingplichtige moet de eerder aangegeven informatie bijwerken, anders is het niet mogelijk om aan zijn fiscale verplichtingen te voldoen.

Door het invullen van de vereiste informatie op de DGI-website, e-Tax 2.0, kan deze procedure worden uitgevoerd.