Veranderingen in burgerschap door investeringen in Bulgarije

Wijzigingen in burgerschap door investeringen in Bulgarije

De Bulgaarse regering had plannen gemaakt voor wijzigingen in hun burgerschapswet en ze publiceerden op 22 maart 2019 een wetsvoorstel van de voorgestelde wijzigingen. Het wetsvoorstel zal zich uitsluitend richten op burgerschap in plaats van permanent verblijf. Het ontwerp kan echter aanzienlijke wijzigingen bevatten voordat het wordt afgerond, of het kan mogelijk in zijn geheel worden verworpen, waardoor de wet ongewijzigd blijft.

Als het voorstel slaagt, gaan ze door met zowel het standaardtraject als de versnelde aanvraag. De veranderingen zullen meer richting de investeringen gaan die worden toegestaan. Door de voorgestelde investeringsselectie zal het programma Burgerschap door investering hoogstwaarschijnlijk meer overeenkomsten vertonen met het EB-5-programma.

Bij de Fast Track-optie zullen de aanvragers die het staatsburgerschap willen verkrijgen nu een tweede keer moeten investeren in een ‘prioritair gecertificeerd investeringsproject’. De investering zal 'in het kapitaal' van het bedrijf dat het project uitvoert moeten gebeuren, zolang het project is goedgekeurd onder de Wet Aanmoediging Investeringen (EIA). De eerste investering die de aanvragers doen, zal nog steeds beschikbaar zijn om te worden gedaan in obligaties of aandelen van een beursgenoteerde onderneming.

Als aanvragers hun aanvraag voor staatsburgerschap al hebben ingediend voordat de wijzigingen van kracht worden, gaan ze verder onder de oude wet. Als ze het staatsburgerschap aanvragen nadat het is gewijzigd, wordt het verwerkt op basis van wanneer en hoe de aanvrager voor het eerst met zijn aanvraag is begonnen.

1