Verblijfsvergunning om investeringsredenen, als bosinvesteerder.

bosinvesteerder.

Uitvoeringsdecreet 199 van 7 mei 2021 dicteert nieuwe bepalingen voor verblijfsvergunningen in de categorie bosinvesteerder, waarbij een investering van 80.000 USD moet worden erkend, in herbebossing of bosaanplantactiviteiten, naar behoren geautoriseerd door het ministerie van Milieu.

Voor de verlenging van deze vergunning moet de investeerder aantonen dat de investering nog geldig is, door middel van certificering van het herbebossingsbedrijf en de bevoegde autoriteit.

Als u wilt kiezen voor een permanente verblijfsvergunning, moet de investeerder de investering van USD 100.000,00 aantonen in herbebossing of bosaanplant, naar behoren geautoriseerd door het ministerie van Milieu.

Als het zo is dat de investering ten minste USD 350.000,00 bedraagt, in herbebossing of bosaanplantactiviteiten, naar behoren geautoriseerd door het Ministerie van Milieu, verkrijgt het automatisch uw permanent verblijf.