Vereisten verblijfsvergunning vriendelijke naties.

Vereisten verblijfsvergunning vriendelijke Naties.

Vereisten voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning van bevriende landen.

Emigratie
Emigratie

Uitvoerend decreet nr. 197 van 7 mei 2021 past de vereisten aan voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning voor buitenlanders van specifieke landen die vriendschappelijke, professionele, economische en investeringsrelaties onderhouden met de Republiek Panama (bevriende landen).

In het Besluit worden wijzigingen aangebracht in de lijst waarvan de onderdanen kunnen kiezen voor de verblijfsvergunning.

Deze vergunning wordt opgedeeld in 2 fasen: eerste fase een voorlopige vergunning voor een periode van 2 jaar, en de tweede fase die permanente verblijfsvergunning verleent.

Dit decreet elimineert de mogelijkheid om zich voor te stellen als aandeelhouder van een aandelenvennootschap die is opgericht in de Republiek Panama, en bepaalt dat de vergunning wordt aangevraagd om arbeidsredenen (letter of employment) of voor investeringen in een onroerend goed, dat kan worden gefinancierd door een lokale bank.

Mensen die geïnteresseerd zijn in het aanvragen van deze vergunning op grond van het vorige besluit dat permanente bewoning in één fase verleent, moeten dit vóór 20 augustus 2021 doen, omdat na die datum Uitvoeringsbesluit nr. 197 van 7 mei in werking treedt. van 2021.