Panamese burgerschapsvereisten

Panamese burgerschapsvereisten

Panamese burgerschapsvereisten

Panamese staatsburgerschap (naturalisatie) wordt verleend aan permanente inwoners die hebben voldaan aan de minimale verblijfsvereiste (3 tot 5 jaar) vanaf het moment dat de Panama Immigration Office de resolutie uitvaardigt om permanent verblijf te certificeren.

Dit is de eerste vereiste om het naturalisatieproces te starten, volgens artikel 10 van de Panamese grondwet.

Het is belangrijk om te verduidelijken dat immigranten met een tijdelijke of voorlopige verblijfsstatus, of immigranten met het crisol de razas-programma, niet in aanmerking komen om het staatsburgerschap aan te vragen.

Bovendien garandeert panamese permanente verblijfsvergunning geen pad om het Panamese staatsburgerschap te verkrijgen. Als u van plan bent om uiteindelijk een burger te worden (bijvoorbeeld een dubbele nationaliteit hebben) en een Panamese paspoort te verkrijgen, moet u verifiëren dat het visum dat uw permanente verblijfsvergunning verleent, u ook het recht geeft om het staatsburgerschap aan te vragen.

Een in aanmerking komende permanente inwoner van Panama heeft drie alternatieven om genaturaliseerd te worden:

 • Vijf (5) jaar als PERMANENTE BEWONER hebben gewoond
 • Drie jaar (3) hebben gewoond als PERMANENTE BEWONER, getrouwd met een ONDERDAAN of met PANAMESE KINDEREN
 • Geboren te zijn in een Latijns-Amerikaans land of Spanje, en te hebben voldaan aan dezelfde eisen waaraan Panamezen zouden moeten voldoen om genaturaliseerd te worden in hun land van herkomst. Dit staat bekend als wederkerigheid en zorgt voor een korter permanent verblijfsduur dat vereist is voor burgers uit deze landen:
  • 1 jaar: Colombia, El Salvador
  • 2 jaar: Argentina, Ecuador, Spain, Honduras, Mexico, Nicaragua, Peru
  • 3 jaar: Uruguay

Proces tijdsbestek

Panamese burgerschapsvereisten

Hoewel het proces om Panamese residentie te verkrijgen meestal alleen het Immigratiekantoor omvat, omvat het proces om burgerschap te verkrijgen vele andere entiteiten zoals het ministerie van Regering en Justitie, het ministerie van Openbare Diensten, het Verkiezingstribunaal, het Regeringsbureau en het presidentschap.

Al deze entiteiten zullen de aanvraag beoordelen en elk van hen kan extra papierwerk vereisen, kan het proces om interne redenen vertragen of kan de aanvraag daadwerkelijk weigeren. Bovendien is het de Panamese president die uiteindelijk alle aanvragen goedkeurt en ondertekent.

Om die reden duurt het proces om burgerschap te verkrijgen zelden minder dan 1 jaar, en het kan 2 tot 5 jaar duren om te worden goedgekeurd.

Toepassingsvereisten

Panamese burgerschapsvereisten

De aanvraag voor Panamese staatsburgerschap vereist:

 • Politiegegevens uitgegeven door Panama en het land van herkomst van de aanvrager
 • Certificering van de immigratiestatus
 • Gewaarmerkte kopie van permanente verblijfskaart
 • Gewaarmerkte kopie van de permanente bewonersresolutie
 • Gewaarmerkte kopie van de e-cedula
 • Bewijs van economische solvabiliteit
 • Winst- en verliesrekening van DGI
 • Kopie paspoort, gewaarmerkt door de consul van het land van herkomst
 • Certificaat van goede gezondheid

Aanvullende vereisten: Na indiening zal het Verkiezingstribunaal op een later tijdstip een afspraak met de aanvrager plannen om zijn beheersing van het Spaans en zijn kennis van de geschiedenis, geografie en burgerrechten van Panama te testen. U kunt de officiële studiegids voor het burgerschap bekijken

Gelatenheid

Panamese burgerschapsvereisten

Zodra het voorzitterschap de naturalisatiebrief aan de gouverneur voor beëdiging uitvaardigt, zal de aanvrager verklaren dat hij / zij zich zal houden aan de grondwet van de Republiek Panama en dus ontslag neemt in alle burgerlijke en politieke banden met zijn / haar land van herkomst.

Toch is het rechtssysteem dat veel landen zoals de Verenigde Staten dit vloeken niet belangrijk vinden. Amerikanen zullen bijvoorbeeld geen afstand doen van hun staatsburgerschap, tenzij ze een dergelijk verzoek indienen bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Planning van alternatief burgerschap en verblijf voor vermogende particulieren

Panamese burgerschapsvereisten

Verschillende landen in de wereld bieden tegenwoordig aantrekkelijke residentieprogramma's aan vermogende particulieren en investeerders die economische groei bevorderen en tegelijkertijd hun eigen investering verbeteren.

Investeerders, zakelijke professionals en ondernemers die ervaring hebben in het bedrijfsleven en een geloofwaardige achtergrond van werkgelegenheid kunnen aantonen, komen in aanmerking om een verblijfsvergunning te krijgen door een bepaald bedrag te investeren in de economie van hun gekozen land.

We kunnen u helpen bij het documenteren van uw activa, het afhandelen van communicatie, advies over beleggingsinstrumenten en ervoor zorgen dat aan alle overheidsregels wordt voldaan.

Panama Residentie, Alle vereiste documenten ondertekenen, fora,
Speciale volmacht, die ons machtigt om namens u op te treden
met Panama immigratie

We moeten altijd beginnen met het registreren van uw en uw echtgenoot
en afhankelijke paspoorten met Panama-immigratie.
Voorzie ons van alle Panama migratie applicatie
vergoeding en repatriëring borg (indien nodig).
Migratiekantoor Panama zal een tijdelijke vergunning (visum) en een meervoudig inreis-uitreisvisum afgeven.
Immigratie zal een 1 jaar tijdelijke vergunning (visum) afgeven, dit is het begin.
Naturalisatie kan worden aangevraagd na 5 jaar permanente bewoning
Opmerking: De aanvrager hoeft niet te wonen
in Panama gedurende deze periode.
Een reis naar Panama zal echter noodzakelijk zijn om te verwerken
de Tijdelijke Verblijfsvergunning.
We raden u aan Panama te bezoeken voor een eerste 3 weken
Panama Residency, alle stappen hoe te beginnen met het proces vraag informatie
Panamese toelatingseisen kunnen moeilijk vast te pinnen zijn. Overheidsfunctionarissen kunnen iets anders zeggen dan de website van de overheid, en sommige regels lijken voortdurend in beweging te zijn. Dat gezegd hebbende, de website voor panama's immigratie- en naturalisatiekantoor

Panama immigratiekantoor heeft meestal de meest up-to-date informatie. Voordat u naar Panama reist, controleert u het op visum- en andere toegangsvereisten.