Tsjechië Vennootschappen Ondernemen

TSJECHIË VENNOOTSCHAPPEN ONDERNEMEN

De kosten voor het opnemen van een Sro-bedrijf in de Tsjechische Republiek, met standaard aandelenkapitaal en standaardmemorandum en statuten, zijn Usd.1860. De procedure voor bedrijfsvorming duurt normaal gesproken 7 dagen.

Uw bedrijf zal worden opgenomen met uw gekozen naam en we zullen ervoor zorgen dat de procedure zo eenvoudig mogelijk is.

Het hele integratieproces kan online worden voltooid en we zullen de voorbereiding en indiening van alle registratieformulieren namens u beheren.

We zijn blij om uw vragen te beantwoorden zonder enige verplichting.

Tsjechische Republiek Vennootschap opstarten

Hoe een Tsjechische naamloze vennootschap op te richten

Oprichting of oprichting van een bedrijf in Tsjechië

Oprichting bedrijf Tsjechië Oprichting van een bedrijf in Tsjechië Een bedrijf in Tsjechië is gemakkelijk en snel vergeleken met zijn buren zoals Duitsland.
Limited Partnership - Spolecnost s ručením omezeným

Kenmerken van een Tsjechische naamloze vennootschap

Dit type samenleving kan niet openbaar worden.
• De rechten en verplichtingen van deze onderneming en haar deelnemers worden geregeld door het Wetboek van Koophandel.
• Voordelen zijn extreme vertrouwelijkheid voor uiteindelijke eigenaren.
• U moet een jaarlijkse boekhouding indienen.

Oprichting bedrijf Tsjechische Republiek vorming van een bedrijf in de Tsjechische Republiek

Aandelen van een bedrijf worden niet vertegenwoordigd door certificaten. De aandelen van een naamloze vennootschap worden overgedragen volgens de bepalingen en voorwaarden van het Wetboek van Koophandel en het contract van de oprichters van het bedrijf.

Het vereiste minimumkapitaal om een ​​Naamloze Vennootschap op te richten in de Tsjechische Republiek is 200.000.

De vennootschap naar de naamloze vennootschap Tsjechië

Een aandeelhouder van een naamloze vennootschap is gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van de andere aandeelhouders met beperkte aansprakelijkheid tot het bedrag van de niet-betaalde beoordeelde bijdragen van alle aandeelhouders zoals beschreven in het handelsregister. Als de bijdragen van alle aandeelhouders met beperkte aansprakelijkheid volledig zijn betaald, zijn aandeelhouders niet langer verantwoordelijk voor de schulden van het bedrijf.

Alleenstaande onderneming Tsjechische bedrijven Incorporation

Een bedrijf kan door één persoon worden ingesteld. Bovendien kan een naamloze vennootschap die wordt gevormd door één enkele aandeelhouder niet de enige aandeelhouder van een andere naamloze vennootschap zijn. Bovendien kan een persoon alleen aandeelhouder zijn van maximaal drie commanditaire vennootschappen.
• Om elke branche te registreren in het handelsregister
• Verkrijg een bedrijfslicentie

We moeten een borg handhaven om verliezen te dekken. Een naamloze vennootschap moet jaarlijks 5% van haar nettowinst in de aanbetaling bijdragen (10% in het eerste jaar van de voordelen, maar niet meer dan 5% van het maatschappelijk kapitaal).

BTW in Europa

Regels over btw in Europa. Algemene richtlijnen

Er zijn drie belangrijke regels:
• Voor de invoer en verkoop van producten, als er een bepaald omzetbedrag is in een Europees land, moet u mogelijk worden aangemeld voor btw in dat land.
• Voor de verkoop van services wordt btw in rekening gebracht in het land waarvoor een service wordt aangeboden. Bijvoorbeeld: in het geval van diensten met betrekking tot onroerend goed, moet u de BTW-regels bekijken op de plaats waar de woning zich bevindt. In het geval van professionele diensten is het afhankelijk van waar de professionals de dienst in kwestie aanbieden.
• Voor verkopen op afstand, bijvoorbeeld verkopen via internet, moet u zich registreren in elk Europees land waar de omzet een bepaald bedrag overschrijdt, aanvankelijk bij wet overeengekomen.