Zuid-Afrika SARS geeft herziene kapitaalwinstbelastinggidsen uit

Zuid-Afrika SARS geeft herziene kapitaalwinstbelastinggidsen uit

 

 

SARS in Zuid-Afrika geeft herziene vermogenswinstbelastinggidsen uit, de South African Revenue Service (SARS) heeft herziene CGT-handleidingen uitgegeven die een basisinleiding geven aan de belasting voor bedrijven en particulieren voor het beoordelingsjaar 2017 (YA), die de periode van 1 maart 2016 tot en met 28 februari 2017 beslaat. CGT is met ingang van 1 oktober 2001 in Zuid-Afrika geïntroduceerd,

en is van toepassing op de verkoop van een actief op of na die datum. De CGT-bepalingen in de wet op de inkomstenbelasting bepalen dat alle meerwaarden op de verkoop van activa onderhevig zijn aan CGT en moeten worden opgenomen in het belastbaar inkomen.

De belastbare meerwaarde van een bedrijf wordt bepaald door de nettomeerwaarde te vermenigvuldigen met het opnamepercentage.

Voor YA's die beginnen op of na 1 maart 2016, bedraagt ​​de opnameduur van een bedrijf 80 procent. Voor YA's die aanvangen op of na 1 maart 2012 was dit 66,6 procent en daarvoor 50 procent.

Aan de andere kant is de belastbare meerwaarde van een individu voor de 2017YA 40 procent van de netto meerwaarde (2013 tot 2016: 33,3 procent, 2012 en eerdere YA's: 25 procent).

Sorry, there is nothing to display here…
Sorry, there is nothing to display here…