Bevriende Landen emigratie Panama

Bevriende Landen emigratie Panama

Panamavriendelijk landen visumprogramma $4900
Kosten en vergoedingen 1 persoon (hoofdaanvrager)

Panama Visumprogramma voor Bevriende Landen

 

OVER HET VISUM VOOR BEVRIENDE NATIES VAN PANAMA

Het Panama Friendly Nations Visa is een speciaal immigratieprogramma waarbij burgers van geselecteerde landen die professionele of economische banden hebben met Panama, in aanmerking komen om een permanente verblijfsvergunning aan te vragen en het recht hebben om een Panamese ID (Cédula) te verkrijgen en een werkvergunning voor onbepaalde tijd aan te vragen, zolang ze aan de vereisten voldoen. De voorlopige verblijfsvergunning is twee jaar geldig voordat de permanente verblijfsvergunning wordt toegekend. Het zal mogelijk zijn voor aanvragers om permanent verblijf aan te vragen nadat die tijd is verstreken en ze hebben bewezen dat ze aan de vereisten voldoen. De aanvraag voor het Panama Friendly Nations Visa omvat één hoofdaanvrager en optionele afhankelijke personen, zoals een echtgeno(o)t(e), ouders en kinderen tot 25 jaar oud. Een werkvergunning voor onbepaalde tijd kan alleen worden verkregen door genaturaliseerde Panamezen die ten minste tien jaar in Panama hebben gewoond sinds hun voorlopig verblijf. Er zijn drie manieren waarop aanvragers economische banden met Panama kunnen aantonen: A CONTRACT FOR EMPLOYMENT De aanvrager moet een werkaanbieding van een Panamees bedrijf voorleggen, inclusief een certificaat van openbare registratie en een bedrijfsvergunning. Om te kunnen beginnen met werken, moeten aanvragers een aanvraag voor een werkvergunning indienen aan het begin van hun aanvraag voor een voorlopig verblijf, en zodra de vergunning is goedgekeurd, duurt het zes tot negen maanden. EIGENDOM Een aanvrager moet Panamese eigendommen bezitten met een geregistreerde waarde van ten minste USD 200.000, die lokaal gefinancierd kunnen worden. De aanvrager moet een termijndeposito van ten minste $200.000 hebben bij een Panamese nationale bank. Deposito's met een vaste looptijd moeten de titel, de waarde en de looptijd bevatten en vrij zijn van bezwaringen met een minimumlooptijd van drie jaar. De aanvrager kan deze investering doen in eigen naam of in naam van een rechtspersoon waarvan de aanvrager de natuurlijke begunstigde is.

WAT JE MOET DOEN OM EEN VOORLOPIGE VERBLIJFSVERGUNNING TE KRIJGEN

Als onderdeel van de aanvraag voor een visum voor bevriende naties in Panama, moeten een hoofdaanvrager en optionele afhankelijke personen, zoals een echtgeno(o)t(e) of kind, worden vermeld. Iedereen heeft zijn eigen vereisten:

HOOFDAANVRAGER

 • Het paspoort moet ten minste 6 maanden geldig zijn vanaf de datum van aanvraag.
 • Vanaf de datum van aanvraag moet de 2e identiteitskaart minstens 6 maanden geldig zijn.
 • In totaal vijf pasfoto's (2 bij 2 inch).
 • Recent antecedentenattest Geapostilleerd/geauthentiseerd door het Panamese consulaat in het land van afgifte - zes maanden geldig.
 • De volgende opties zijn beschikbaar voor economische solvabiliteit
  • Als onderdeel van optie 1 moet de aanvrager een werkaanbieding van een Panamees bedrijf voorleggen, samen met het certificaat van openbare registratie voor het bedrijf en de bedrijfsvergunning voor het bedrijf. Aanvragers moeten een aanvraag voor een werkvergunning indienen bij het begin van de voorlopige verblijfsaanvraag. Zodra de werkvergunning is toegekend, dit duurt 6-9 maanden, kun je beginnen met werken.
  • Een minimum aankoopprijs van USD 200.000 is vereist voor optie 2. Aanvragers kunnen de aankoop van onroerend goed financieren via Panamese banken.
  • Een driejarig vast deposito bij een Panamese bank van ten minste USD 200.000.
 • Voordat je de aanvraag indient, moet je een gezondheidsverklaring aanvragen bij een plaatselijke arts.
 • Uw antecedentenonderzoek uit uw land van herkomst moet worden gewaarmerkt op het Panamese consulaat in uw land van herkomst, of daar worden geapostilleerd.
 • De volmacht van een advocaat.
 • De repatriëringkosten bedragen USD 800,00 per gewaarmerkte cheque die wordt afgegeven aan de National Immigration Service.
 • Voor de aanvraagkosten wordt een gecertificeerde cheque van $250,00 afgegeven aan de nationale schatkist.
 • Verklaring van de beëdigde waarheid

EEN PERSOON DIE AFHANKELIJK IS VAN DE ECHTGENO(O)T(E)

 • Vanaf de datum van aanvraag moet het paspoort nog minstens zes maanden geldig zijn.
 • In totaal vijf pasfoto's (2 bij 2 inch).
 • De Nationale Schatkist heeft een gecertificeerde cheque van tweehonderdvijftig dollar (US $ 250,00) ontvangen van een lokale bank.
 • Gecertificeerde cheque van achthonderd dollar (US $ 800,00) van de National Immigration Service.
 • Recente huwelijksakte en nationale antecedentenverklaring Geapostilleerd/geauthentiseerd door een Panamees consulaat in het land van afgifte - 6 maanden geldig.
 • De geauthenticeerde certificaten moeten in het Spaans worden vertaald door een officiële vertaler in Panama. De vertaalde documenten moeten vervolgens worden gelegaliseerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Panama. Ten slotte moeten de documenten worden geregistreerd bij de burgerlijke stand in Panama. Wij handelen dat af.
 • Een notarieel bewijs van adres in Panama, zoals een huurovereenkomst als je dat niet hebt, kunnen wij je helpen.
 • Op de bankreferentiebrief moet een saldo van USD 8.000 staan als de rekening gezamenlijk wordt aangehouden door de hoofdaanvrager en zijn of haar echtgeno(o)t(e) (in plaats van USD 5.000).

KINDEREN ZIJN AFHANKELIJK

Zolang de kinderen ten laste 25 jaar of jonger zijn, mogen ze bij de hoofdaanvrager horen. Kinderen ten laste hebben:

 • Vanaf de datum van aanvraag moet het paspoort nog minstens zes maanden geldig zijn.
 • Twee pasfoto's (2 inch x 2 inch).
 • Een gecertificeerde cheque van tweehonderdvijftig dollar (US $250,00) ten gunste van de Nationale Schatkist is ontvangen van een lokale bank.
 • Voor kinderen van 12 jaar of ouder, een gecertificeerde cheque van een lokale bank voor een bedrag van achthonderd dollar (US $ 800,00).
 • Certificaat met de namen van beide ouders - recent afgegeven, geapostilleerd/geauthentiseerd door een Panamees consulaat in uw land - zes maanden geldig.
 • Brief van de andere ouder die toestemming geeft voor de aanvraag van hun kind als de hoofdaanvrager de enige ouder op de aanvraag is.
 • Als het afhankelijke kind 18 jaar of ouder is, moet hij/zij dit ook laten zien:
  • Onlangs is er een nationaal antecedentencertificaat uitgegeven.
  • Recente verklaring van ongehuwd zijn (of certificaat geapostilleerd door een notaris)
  • Recent afgegeven bewijs van voltijds studie aan een universiteit/hogeschool Lijst van academische studiepunten, recent afgegeven

VEREISTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN PERMANENT VERBLIJF

Permanent verblijf kan worden aangevraagd na twee jaar voorlopig verblijf. Aanvragers moeten hun aanvraag indienen voordat hun voorlopige verblijfskaart verloopt, anders krijgen ze een boete, en het proces mag niet langer duren dan 6 maanden. Met uitzondering van het Nationale Criminele Achtergrond Certificaat, de betaling van $250 aan de Nationale Schatkist en de betaling van $800 aan de Nationale Immigratiedienst, moet aan dezelfde eisen worden voldaan als bij het starten van de procedure voor voorlopig verblijf (zie hierboven). De documenten die nodig zijn om de procedure te starten zijn een geldig paspoort, twee pasfoto's, een medische verklaring en een politierapport. Er moet ook bewijs worden geleverd van voldoende financiële middelen.

Overwegingen: Je kunt de E-Cédula (nationale identiteitskaart) 45 dagen na ontvangst van je permanente verblijfskaart aanvragen (de cedula is twee jaar geldig vanaf de datum van afgifte). Na de goedkeuring van de visumaanvraag voor Friendly Nations kun je deze stap op elk moment voltooien. Hoewel dit ID niet verplicht is, wordt het ten zeerste aanbevolen.

EEN WERKVERGUNNING KRIJGEN

Een visum voor bevriende naties geeft je niet het recht om direct na het verkrijgen van een verblijfsvergunning in Panama te werken. Wanneer je een voorlopige verblijfsvergunning hebt gekregen, kun je een werkvergunning aanvragen bij het Ministerie van Arbeid (Ministerio de Trabajo - MITRADEL). Werkvergunningen worden apart van verblijfsvergunningen in rekening gebracht. Het duurt meestal 6-7 maanden voordat MitradEL de werkvergunningen in Panama City verwerkt, en 9-10 maanden in David.

PANAMA'S VERKEERSREGELS

Als je een permanente Panamese verblijfsvergunning krijgt via het Friendly Nations Visa programma en een rijbewijs meeneemt uit je land van herkomst, kun je een Panamees rijbewijs krijgen. Dit zijn de stappen die je moet volgen om een rijbewijs te krijgen: De eerste stap is het waarmerken van het buitenlandse rijbewijs bij het consulaat van het land van afgifte, gevolgd door certificering bij het Panamese ministerie van Buitenlandse Zaken.Als tweede stap moet de permanente inwoner een bloedgroeptest laten doen bij een laboratorium dat is geautoriseerd door de Autoridad del Transito y Transporte Terrestre (ATTT). Naast de handtekening van de arts moet de test de volledige naam, het nummer van de identiteitskaart en het paspoortnummer van de arts bevatten. Als het buitenlandse rijbewijs (uit stap 1) duidelijk de bloedgroep vermeldt, is deze bloedgroeptest niet nodig. Stap 3 - De permanente inwoner moet een SERTRACEN-kantoor bezoeken en een gewaarmerkte kopie van het buitenlandse rijbewijs (uit stap 1), een bloedgroeptest (uit stap 2), een origineel en kopie van hun permanente verblijfskaart en hun paspoort meenemen. Er wordt 40 dollar in rekening gebracht voor de aanvraag, die ook een visuele en auditieve test omvat. De aanvrager ontvangt het Panamese rijbewijs onmiddellijk als alle tests met goed gevolg zijn afgelegd. Voordat een permanent ingezetene die ouder is dan 70 een rijbewijs krijgt, moet hij of zij een psycholoog of geriater bezoeken.

VISA VOOR BEVRIENDE NATIES IN PANAMA VOORDELEN

Een snelle tweede verblijfsvergunning Zoals eerder vermeld, is het verkrijgen van een visum voor Bevriende Landen een eenvoudig proces als je aan de voorwaarden voldoet. Persoonlijke documentatie en bewijs van financiële en economische solvabiliteit zijn vereist. Hier is meer informatie over de vereisten. De immigratiedienst kan de aanvraag binnen tien dagen of minder verwerken. Het beoordelingsproces van de aanvraag duurt meestal vijf tot zes maanden. De relatie tussen belastingen en staatsburgerschap Er is een territoriaal belastingstelsel in Panama, wat betekent dat je alleen belasting betaalt over inkomsten die in het land worden gegenereerd. Panamese bedrijven worden niet belast als ze buiten Panama inkomsten genereren; als ze in het buitenland inkomsten genereren, worden ze niet belast. Ondanks het feit dat je bedrijf inkomsten kan hebben in Panama, moet je minder belastingen betalen dan in Europa. Het land is veilig en mooi, en als je er vijf jaar permanent woont, kun je het Panamese staatsburgerschap aanvragen. De Panamese manier van leven Een vaste inwoner zijn van Panama is een goede optie omdat het land politiek stabiel is, het een moderne infrastructuur heeft en de gezondheidszorg betaalbaar is. Bovendien zijn de kosten van levensonderhoud aanzienlijk lager dan in andere landen zoals de VS en sommige Europese landen.

PANAMESE BELASTINGEN VOOR EXPATS

Zijn er inkomsten die belastbaar zijn? Belastbaar inkomen in Panama omvat alle bedrijfsinkomsten die worden gegenereerd op Panamees grondgebied, ongeacht het verblijfsprogramma. Het Panamese belastingstelsel verschilt van het Amerikaanse en Europese stelsel doordat alleen belasting wordt geheven op wat binnen de grenzen van het land wordt gegenereerd. Het grootste deel van de belastinginkomsten van Panama komt uit de btw, als je je afvraagt hoe Panama aan zijn inkomsten komt. Panama heft ook belasting op het inkomen van inwoners, hoewel het tarief afhankelijk is van de verdiende hoeveelheid geld. Het heft ook belasting op bepaalde goederen en diensten, zoals tabak, alcohol en brandstof. Tot slot worden vermogenswinsten en vermogensoverdrachten belast. Het Panamese belastingtarief Inkomstenbelasting is niet verschuldigd door personen die minder dan US$11.000 per jaar verdienen. Voor inkomens tussen US$11.000 en US$50.000 is het belastingtarief 15%. Als je inkomen hoger is dan US$50.000, moet je 25% inkomstenbelasting betalen. Het Panamese systeem voor fiscaal verblijf Als gevolg van het verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning via het visum voor Bevriende naties, ben je misschien ook geïnteresseerd in het verkrijgen van een fiscaal verblijfsvergunning. Je hebt een certificaat van fiscale residentie nodig om je verblijf in Panama te bewijzen aan andere landen. Inwoners van Mexico, Spanje, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en andere landen met verdragen kunnen dit certificaat bijvoorbeeld gebruiken om dubbele belastingheffing met Panama te vermijden. 183 dagen of meer in Panama doorbrengen in één jaar is een vereiste voor een fiscaal verblijfscertificaat. De vereisten om het certificaat aan te vragen zijn:

 • E-Cedula
 • Paspoortkopie notarieel bekrachtigd
 • Bewijs van Panamese adres
 • Panama's economische activiteit die inkomsten genereert
 • Status van bewijs van ingezetenschap
 • De details van het toe te passen belastingverdrag
 • Een certificaataanvraag is gebaseerd op het belastingjaar van de aanvraag

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Ik woon samen met mijn partner / in common law. Zouden we samen kunnen solliciteren? Helaas niet. Om samen een aanvraag in te dienen, vereist de Panamese wet een geauthenticeerde huwelijksakte. De aanvragen kunnen echter afzonderlijk worden ingediend. Is het mogelijk om personen ten laste toe te voegen aan mijn aanvraag? Met een gezinsherenigingsvisum kunt u uw gezinsleden toevoegen als personen ten laste. Met dit visum duurt het drie jaar voordat je familieleden permanente inwoners worden. Visa voor meervoudige binnenkomsten: waarom heb ik ze nodig? De Panamese wet vereist een meervoudig inreisvisum wanneer een buitenlander begint met het verkrijgen van een Panamese verblijfsvergunning en buiten het land reist voordat de Nationale Immigratiedienst de aanvraag heeft afgehandeld. Als de buitenlander in Panama verblijft tot de Nationale Immigratiedienst de kwestie heeft opgelost, is een meervoudig inreisvisum niet nodig. Tijdens zijn verblijf in Panama heeft een buitenlander alleen de status van toerist en kan hij niet werken. Bovendien kan de National Immigration Service geen oplossing bieden voordat een toeristenvisum verloopt. Een toeristenvisum kan in zo'n geval worden verlengd voor een extra periode, meestal 30 - 90 dagen. Wat is de geldigheidsduur van mijn aanvraagdocumenten?Een strafrechtelijk antecedentenonderzoek is maximaal zes maanden geldig, tenzij het document specifiek anders vermeldt. Het kan ook ongeldig worden verklaard als de buitenlander Panama bezoekt en vertrekt zonder een verblijfsvergunning aan te vragen. Panamese gezondheidscertificaten zijn negentig dagen geldig. De geldigheidsduur van bankreferenties is dertig dagen. De geldigheid van andere documenten, zoals een huwelijksakte voor immigratie, is 6 maanden, en pensioenbrieven zijn een jaar, tenzij anders vermeld.Kunt u mij vertellen hoe lang het duurt om een werkvergunning te krijgen? In Panama is de procedure voor het verkrijgen van een werkvergunning gescheiden van de procedure voor het verkrijgen van een verblijfsvisum. Om een werkvergunning te krijgen, moet je een aanvraag indienen bij het Ministerie van Arbeid (Ministerio de Trabajo - MITRADEL). De National Immigration Service is een onafhankelijke overheidstak. Als je een aanvraag indient in Panama City, duurt het 6-7 maanden en als je een aanvraag indient in David, duurt het 9-10 maanden. Het behouden van mijn permanente verblijfsstatus in Panama vereist een bepaalde hoeveelheid tijd. De permanente verblijfsstatus van een persoon kan worden opgeschort als hij of zij twee of meer jaar afwezig is uit het land. Bovendien kan een strafrechtelijke veroordeling ertoe leiden dat de permanente verblijfsvergunning wordt opgeschort. E-Cedula: wat is het? Is dat nodig? Permanente Panamese inwoners kunnen een e-cedula gebruiken als identificatiemiddel. Het is niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen. Ondanks het feit dat het Panamese immigratiekantoor permanente verblijfskaarten uitgeeft, moeten houders van deze kaarten altijd een paspoort bij zich hebben wanneer ze legale transacties uitvoeren, terwijl de e-Cedula op zichzelf voldoende is. Hierdoor zijn de PR-kaart en het paspoort niet langer nodig. Bovendien lijkt de e-Cedula qua stijl op Panamese ID's en heeft het een uniek identificatienummer. Kan ik het Panamese staatsburgerschap aanvragen? Het is mogelijk om het Panamese staatsburgerschap aan te vragen na 5 jaar permanent verblijf met het Friendly Nations Visa programma. Als je getrouwd bent met een Panamees of kinderen hebt die in Panama zijn geboren, kan de eis van 5 jaar worden teruggebracht tot 3 jaar. Het is ook mogelijk om de eis van vijf jaar onder andere omstandigheden te verlagen. Het kan tussen de twee en vijf jaar duren voordat een aanvraag voor Burgerschap wordt goedgekeurd, in tegenstelling tot Permanente Residentie. Nabestaanden die in aanmerking komen? De echtgenoot moet getrouwd zijn, Panama staat momenteel alleen heteroseksuele huwelijken toe. Kinderen jonger dan 25 jaar moeten voldoen aan de vereiste voor voltijdstudentschap. De ouders van de hoofdaanvrager moeten een geboorteakte overleggen om hun biologische verwantschap te bewijzen. Is het mogelijk om een Panamees fiscaal nummer te krijgen? Als je een permanente inwoner van het land bent of een buitenlander die meer dan 183 dagen in het land heeft gewoond, of als je onroerend goed verkoopt dat je in het land hebt gekocht, dan kun je een lokaal belastingnummer krijgen bij de DGI.

HIERONDER STAAN ALLE LANDEN DIE HET VISUM VOOR BEVRIENDE NATIES IN PANAMA KUNNEN AANVRAGEN:

Andorra, Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Canada, Chili, Costa Rica, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongkong, Hongarije, Ierland, Israël, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Mexico, Monaco, Montenegro, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Paraguay, Polen, Portugal, Peru, San Marino, Servië, Singapore, Slowakije, Spanje, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Uruguay.