Eigendom in Panama (recht)

Eigendom in Panama (recht)

Hier volgen enkele algemene stappen om te overwegen bij het kopen van onroerend goed in Panama:

 1. Onderzoek en definieer uw doelen: Begin met het onderzoeken van de vastgoedmarkt in Panama en begrijp de verschillende regio's, vastgoedtypes en prijzen. Bepaal je doelen voor het kopen van onroerend goed, of het nu voor investering, pensioen of een vakantiehuis is.
 2. Een budget opstellen: Bepaal je budget op basis van je financiële situatie en doelen. Houd rekening met extra kosten zoals onroerendgoedbelasting, onderhoudskosten en juridische kosten. Het is essentieel om een duidelijk inzicht te hebben in je financiële grenzen.
 3. Schakel een makelaar in: Zoek een gerenommeerde makelaar of agentschap dat gespecialiseerd is in Panama onroerend goed. Een lokale makelaar kan je waardevolle inzichten geven, je door het proces loodsen en je helpen geschikte woningen te vinden die aan je eisen voldoen.
 4. Eigendommen zoeken en bekijken: Werk samen met uw makelaar om woningen te vinden die voldoen aan uw voorkeuren en budget. Organiseer bezichtigingen om de eigendommen fysiek te inspecteren en de staat, locatie en voorzieningen te beoordelen.
 5. Due diligence: Voordat je een bod uitbrengt, moet je een grondige due diligence uitvoeren op het pand. Dit kan inhouden dat het eigendom van het onroerend goed moet worden geverifieerd, dat juridische documenten moeten worden bevestigd en dat er geen openstaande pandrechten of bezwaringen zijn. Schakel een gekwalificeerde advocaat in om te helpen bij het due diligence-proces.
 6. Doe een bod en onderhandel: Als je een woning hebt gevonden waarin je geïnteresseerd bent, doe dan een schriftelijk bod via je makelaar. Wees bereid om te onderhandelen over de prijs en andere voorwaarden van de aankoop. Je agent kan je in deze fase begeleiden.
 7. Huur een vastgoedadvocaat in: Schakel een betrouwbare vastgoedadvocaat in die gespecialiseerd is in het Panamese eigendomsrecht. De advocaat beoordeelt alle juridische documenten, zorgt ervoor dat de transactie correct verloopt en beschermt je belangen tijdens het hele proces.
 8. Een koopovereenkomst tekenen: Zodra het aanbod is geaccepteerd, wordt er een koopovereenkomst of verkoopcontract opgesteld door je advocaat. Bekijk de overeenkomst grondig en zorg ervoor dat alle voorwaarden duidelijk zijn vermeld, inclusief de aankoopprijs, het betalingsschema en eventuele onvoorziene omstandigheden.
 9. Verzeker financiering (indien van toepassing): Als je financiering nodig hebt, begin dan met het verkrijgen van een hypotheek of lening bij een Panamese bank of andere financiële instelling. Zorg ervoor dat je aan alle vereisten voldoet en lever de vereiste documentatie aan.
 10. Overdracht van eigendomstitels en afsluiting: Voorafgaand aan de sluiting voert uw advocaat een laatste titelonderzoek uit en zorgt ervoor dat al het benodigde papierwerk in orde is. Op de dag van de afsluiting onderteken je de laatste documenten, maak je het geld over en wordt het eigendom officieel aan jou overgedragen.
 11. Het eigendom registreren: Na het sluiten van de overeenkomst zal uw advocaat het eigendom registreren in het Panamese openbare register. Deze stap is cruciaal om je wettelijke eigendom van het eigendom vast te stellen.
 12. Opstalverzekering en nutsvoorzieningen: Regel een eigendomsverzekering om je investering te beschermen. Zet ook de nutsrekeningen (water, elektriciteit, enz.) op jouw naam voor een soepele overgang.

Het is belangrijk op te merken dat deze stappen een algemeen overzicht geven en dat het specifieke proces kan variëren op basis van individuele omstandigheden en lokale regelgeving. Werken met ervaren professionals, zoals een gerenommeerde makelaar en advocaat, is cruciaal voor een succesvolle en veilige vastgoedtransactie in Panama.

In Panama staat onroerendgoedbelasting bekend als "Impuesto de Inmuebles" of onroerendgoedbelasting. Hier vind je informatie over onroerendgoedbelasting in Panama:

 1. Berekening van onroerendgoedbelasting: Onroerendgoedbelasting in Panama wordt berekend op basis van de geregistreerde waarde van het onroerend goed. De geregistreerde waarde wordt bepaald door de gemeentelijke overheid en is meestal lager dan de marktwaarde van het onroerend goed. Het belastingtarief varieert afhankelijk van het type woning en de waarde ervan.
 2. Belastingvrijstellingen: Panama biedt bepaalde belastingvrijstellingen voor nieuwbouwwoningen. Nieuwbouwwoningen kunnen bijvoorbeeld worden vrijgesteld van onroerendgoedbelasting voor een bepaalde periode, meestal tussen 5 en 20 jaar, afhankelijk van de locatie en de stimuleringsmaatregelen van de overheid.
 3. Jaarlijkse betaling van onroerendgoedbelasting: Onroerendgoedbelasting wordt meestal jaarlijks betaald in Panama. De exacte vervaldatum kan variëren afhankelijk van de gemeente waar het pand zich bevindt. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de deadline en op tijd aan je belastingverplichtingen te voldoen om boetes of rentelasten te voorkomen.
 4. Betalingsproces: Eigenaren ontvangen een jaarlijkse belastingaanslag met daarop het verschuldigde bedrag. Betalingen kunnen worden gedaan bij het plaatselijke belastingkantoor, via erkende banken of onlineplatforms van de belastingdienst.
 5. Boetes en rente: Als de onroerendgoedbelasting niet op tijd wordt betaald, kunnen boetes en rente in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen zich na verloop van tijd opstapelen, dus het is van cruciaal belang om je belastingverplichtingen op tijd na te komen.
 6. Aanpassingen van onroerendgoedbelasting: Het gemeentebestuur herwaardeert periodiek de vastgoedwaarden om de vastgoedbelastingen dienovereenkomstig aan te passen. Deze aanpassingen kunnen leiden tot een verhoging of verlaging van de onroerendgoedbelasting.
 7. Belastingvoordelen voor hoofdverblijfplaatsen: In Panama zijn er belastingvoordelen beschikbaar voor personen die hun woning aanwijzen als hun hoofdverblijfplaats. Deze voordelen kunnen lagere belastingtarieven of vrijstellingen zijn.

Het is belangrijk om te weten dat de specifieke regels en tarieven voor onroerendgoedbelasting kunnen verschillen per gemeente in Panama. Het is raadzaam om een plaatselijke belastingadviseur of advocaat te raadplegen die je nauwkeurige en actuele informatie kan geven over onroerendgoedbelasting in de specifieke locatie waar je van plan bent een huis te kopen.

In Panama worden belastingen op de verkoop van onroerend goed gewoonlijk "overdrachtsbelasting" of "vermogenswinstbelasting" genoemd. Hier is wat informatie over de belasting op de verkoop van onroerend goed in Panama:

 1. Overdrachtsbelasting: Bij de verkoop van een woning in Panama is de verkoper verantwoordelijk voor het betalen van de overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting is over het algemeen vastgesteld op 2% van de geregistreerde waarde van het onroerend goed of de verkoopprijs, afhankelijk van welke hoger is. Deze belasting wordt meestal gelijk verdeeld tussen de koper en de verkoper, hoewel de partijen kunnen onderhandelen over andere regelingen.
 2. Vermogenswinstbelasting: Naast overdrachtsbelasting kunnen verkopers ook worden onderworpen aan vermogenswinstbelasting op de winst die wordt gemaakt met de verkoop van het onroerend goed. Vermogenswinstbelasting wordt berekend over het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van het onroerend goed. Het belastingtarief voor vermogenswinst kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de duur van het eigendom en of de verkoper een ingezetene of niet-ingezetene van Panama is.
 3. Vrijstellingen en verminderingen: Panama biedt bepaalde vrijstellingen en verminderingen voor vermogenswinstbelasting. Als het onroerend goed dat wordt verkocht bijvoorbeeld de hoofdwoning van de verkoper is en er aan bepaalde criteria wordt voldaan, zijn er mogelijk vrijstellingen of verminderingen beschikbaar. Daarnaast kunnen vermogenswinstbelastingen verlaagd of geëlimineerd worden voor eigendommen die voor een specifieke periode worden aangehouden onder bepaalde stimuleringsmaatregelen of programma's van de overheid.
 4. Rapportage en betaling: Verkopers zijn verplicht om de verkoop van het onroerend goed te melden en de bijbehorende overdrachtsbelasting en vermogenswinstbelasting binnen een bepaalde termijn te betalen. Het rapportage- en betalingsproces wordt meestal vergemakkelijkt via de Panamese belastingdienst.
 5. Overleg met professionals: Het is belangrijk om een gekwalificeerde belastingadviseur of advocaat in Panama te raadplegen om de specifieke belastingverplichtingen en mogelijke vrijstellingen of verminderingen te begrijpen die op jouw situatie van toepassing kunnen zijn. Zij kunnen je door het proces loodsen, je helpen de verschuldigde belastingen te berekenen en ervoor zorgen dat je voldoet aan de lokale belastingregels.

Het is de moeite waard om op te merken dat belastingwetten en -regels na verloop van tijd kunnen veranderen, dus het is raadzaam om professioneel advies in te winnen en op de hoogte te blijven van updates of wijzigingen in de belastingwetgeving in Panama.