PERMANENTE BEWONING IN PANAMA

Permanente Residentie in Panama

Panama is bijzonder aantrekkelijk voor buitenlandse gepensioneerden en heeft een uitzonderlijk programma van secundaire arbeidsvoorwaarden samengesteld, waarmee het zijn positie als wereldleider in dit opzicht veiligstelt, zoals blijkt uit zijn toppositie in Forbes Magazine's lijst van de beste landen om met pensioen te gaan.

Begrensd door het betoverende Caribisch gebied in het noorden en de serene Stille Oceaan in het zuiden, betovert de Republiek Panama haar bezoekers met uitgestrekte paradijselijke kustlijnen en een idyllisch tropisch klimaat. Naast zijn natuurlijke allure onderscheidt Panama zich als een vooraanstaande zakelijke bestemming en biedt het een overvloed aan voordelen. Met name Panama City wordt gevierd als een van de economisch meest haalbare steden ter wereld, volgens het recente kostenrapport dat zorgvuldig is opgesteld door de inlichtingeneenheid van The Economist. Panama is bijzonder aantrekkelijk voor buitenlandse gepensioneerden en heeft een uitzonderlijk programma van secundaire arbeidsvoorwaarden samengesteld, waarmee het zijn positie als wereldleider in dit opzicht veiligstelt, zoals blijkt uit zijn toppositie in Forbes Magazine's lijst van de beste landen om met pensioen te gaan.

Voordelen:

 • Meest kostenefficiënte verblijfsaanvraag
 • Eenvoudigste aanvraag voor permanent verblijf
 • Gunstig ondernemingsklimaat, gekenmerkt door een binnenlandse economische groei van bijna 6%.
 • Aanwezigheid van medische zorg en ziekenhuizen van het hoogste niveau
 • Gastvrij immigratiesysteem gericht op goed opgeleide professionals en investeerders.
 • Geen vestiging van woonplaats vereist.
 • Aanzienlijk voordeel voor frequente reizigers voor werk of zaken
 • Beste luchtvaartverbindingen in Latijns-Amerika met een groeiend aantal directe verbindingen naar Europa
 • Mogelijkheid om uitkeringen uit te breiden naar familieleden van de hoofdaanvrager.

Permanente verblijfsvergunning voor onderdanen van specifieke landen

Wie kan deze verblijfsvergunning verkrijgen?

Deze permanente verblijfsvergunning wordt verleend aan buitenlanders uit specifieke landen met minnelijke professionele, economische en investeringsbetrekkingen met de Republiek Panama, die van plan zijn economische of professionele activiteiten uit te oefenen. De in aanmerking komende landen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, Argentinië, Australië, Oostenrijk, Brazilië, Canada, Chili en de Verenigde Staten.

Investering via een effectenfirma die is goedgekeurd door de Superintendentie van de Effectenmarkt van Panama:

Eisen:

 1. Buitenlandse personen die $ 500,000 in effecten investeren via een erkend effectenbedrijf komen in aanmerking.
 2. De verbintenis moet gedurende vijf (5) jaar vanaf de voltooiing van de investering worden gehandhaafd.
 3. Certificering van het effectenbedrijf, inclusief beleggersgegevens, investeringsbedrag, aangehouden effecten en bewaarinformatie.
 4. Gewaarmerkt afschrift van het besluit waarbij de entiteit een vergunning als effectenonderneming verleent.
 5. Certificering van de Superintendentie van de Effectenmarkt met betrekking tot de registratie van effecten.
 6. Documentatie die de buitenlandse financiering van de investering bewijst, zoals een brief of afschrift van een buitenlandse bank.

Beleggen via een termijndeposito in de banksector:

Eisen:

 1. Buitenlandse particulieren die minimaal $ 750,000 investeren in een termijndeposito voor vijf (5) jaar komen in aanmerking.
 2. Gewaarmerkte kopie van het termijndeposito van de uitgevende bank.
 3. Bankcertificaat met vermelding van de gegevens van het deposito en ter bevestiging van de buitenlandse herkomst ervan.
 4. Documentatie waaruit de buitenlandse financiering van de investering blijkt.

Belangrijk:

 • Investeringstermijn: Minimaal vijf (5) jaar, verplicht.
 • De aanvrager moet de uiteindelijke begunstigde zijn van de aandelen van de rechtspersoon die de investering houdt.

Investeringen in onroerend goed:

Eisen:

 1. Buitenlandse particulieren die $ 500,000 investeren in onroerend goed in Panama komen in aanmerking.
 2. Certificering door het openbare register van Panama waaruit het eigendom blijkt.
 3. Certificering door de National Land Administration die de waarde van het onroerend goed bewijst.

Belangrijk:

 • Investeringsperiode: Minimaal vijf (5) jaar, verplicht.
 • De aanvrager moet de uiteindelijke begunstigde zijn van de aandelen van de rechtspersoon die de investering houdt.
 • Het financieren van het restant via een lokale bankhypotheek is toegestaan.

Vastgoedinvestering met een koop-verkoopovereenkomst:

Eisen:

 1. Buitenlandse personen die $ 500,000 investeren via een koop-verkoopovereenkomst die is gesloten via een Deposit in Trust komen in aanmerking.
 2. De aanbetaling moet worden beheerd door een lokale bank of een erkende trustee.
 3. Gewaarmerkte kopieën van de koop-verkoopovereenkomst en de trustovereenkomst.

Belangrijk:

 • Investeringsperiode: Minimaal vijf (5) jaar, verplicht.
 • De aanvrager moet de uiteindelijke begunstigde zijn van de aandelen van de rechtspersoon die de investering houdt.
 • Het niet afronden van de aankoop vóór het openbare register leidt tot annulering van de vergunning.

Gemeenschappelijke eis voor beide opties:

 1. Documentatie die buitenlandse financiering bewijst, zoals een brief of afschrift van een buitenlandse bank.

Belangrijke aantekeningen:

 • Documenten die door de aanvrager en personen ten laste moeten worden ingediend, zijn onder meer foto's, een volledige kopie van het paspoort, een strafblad en een gezondheidsverklaring.
 • Verwantschapsbewijs vereist huwelijks- en geboorteakten.
 • Aanvullende documenten moeten worden ingevuld met de hulp van advocaten in Panama, inclusief inschrijvingsformulieren, beëdigde verklaringen van persoonlijke geschiedenis en volmachten en verantwoordelijkheidsbrieven, indien van toepassing.
Responsive Menu
Add more content here...