VISUM VOOR IN PANAMA GEBOREN KINDEREN

VISUM VOOR IN PANAMA GEBOREN KINDEREN

VISUM VOOR IN PANAMA GEBOREN KINDEREN

Panama's visumprogramma voor in Panama geboren kinderen

Via het gezinsherenigingsprogramma kunnen buitenlandse ouders met kinderen die in Panama geboren zijn, een permanente verblijfsvergunning aanvragen. Het proces vereist de hulp van een Panamese advocaat.
Als onderdeel van dit proces moet aan de volgende eisen worden voldaan:

 • Aanvragers moeten ten minste 5 jaar oud zijn bij het indienen van hun aanvraag
 • Aanvraag en volmacht notarieel bekrachtigd met bijbehorende stempels. Een wettelijke vertegenwoordiger is essentieel
 • Een strafblad van beide ouders, afgegeven door de nationale politie of een bevoegde instantie in het land van herkomst

  • Ouders die twee jaar in Panama hebben gewoond, kunnen het strafblad van hun kind opvragen bij de DIJ (Department of Judicial Investigation).
 • Foto's ter grootte van paspoorten
 • Gezondheidscertificaat
 • Een kopie van een geldig paspoort, naar behoren ingevult, waarvan de geldigheidsduur nog minstens zes maanden bedraagt
 • In naam van de Nationale Schatkist is een gecertificeerde cheque voor $250 uitgegeven
 • Een gecertificeerde cheque van $800 op naam van de Nationale Immigratiedienst
 • Formulier voor beëdigde verklaring persoonlijke geschiedenis
 • Een beëdigde verklaring van de vader of moeder van de minderjarige ten overstaan van een notaris (waarin staat dat de belanghebbende partij aan zijn of haar ouderlijke plichten heeft voldaan)
 • Geboorteakten van de burgerlijke stand (slechts 6 maanden geldig) voor de kinderen
 • Notariële verklaring van verantwoordelijkheid voor het kind
 • Een bewijs van adres geven (huurcontract, openbare diensten, enz.).

Na goedkeuring ontvangt de aanvrager een voorlopige verblijfsvergunning voor twee jaar. Een aanvraag voor permanent verblijf kan worden ingediend zodra de inwoner deze periode heeft voltooid.

Responsive Menu
Add more content here...