Zelf Economisch Solvabiliteits visum Panama. panama economisch solvabiliteits visum/|%sitetitel%%

Visum voor economische onafhankelijkheid

Zelf Economische Solvabiliteit

Zelf Economische Solvabiliteit

Investeerders kunnen een permanente verblijfsvergunning aanvragen via de volgende opties: Investering in een vast deposito:
Inmobiliary Investment , Brokerage House Investment:

Zelf Economisch Solvabiliteits visum Panama.

Onze advocaten bieden de expertise van immigratie advocaten die het volgende kunnen doen

Emigreren naar Panama

u helpen bij het verkrijgen van een Panama Self Economic Solvency Visum. Dit programma, dat werd ingesteld bij Wet nr. 16 van 30 juni 1960, is bedoeld om internationale investeerders de mogelijkheid te bieden om legaal in Panama te verblijven, staatsburgerschap en een paspoort te verkrijgen door bepaalde investeringen te doen in het land.

Momenteel biedt het Panama Self Economic Solvency Visa drie verschillende investeringsmogelijkheden om in aanmerking te komen voor een Panamese verblijfsvergunning:

Optie 1 - Panama Investering: Investeer minimaal US$300.000 in een driejarig termijndeposito (CD) bij een willekeurige bank in Panama met een algemene banklicentie. Een extra investering van US$2.000 is vereist voor elke afhankelijke van de aanvrager. De termijnrekening moet op naam van de hoofdaanvrager staan en de rente wordt gestort op een aangewezen spaarrekening, waarop in Panama geen belasting wordt geheven. Amerikaanse burgers zijn echter verplicht om deze rekeningen op te geven in hun Amerikaanse belastingaangifte.

Optie 2 - Panama Investering: Investeer minimaal US$300.000 in Panama onroerend goed (eigen vermogen, geen hypotheken). Voor elke afhankelijke persoon is een extra investering van US$2.000 vereist. Het onroerend goed kan op naam van de primaire aanvrager staan of op naam van een Panama Private Interest Foundation, op voorwaarde dat de aanvrager de oprichter of begunstigde is. De aanvrager moet ook aantonen dat hij voldoende inkomsten heeft om zichzelf in Panama te onderhouden.

Optie 3 - Gecombineerde investering: Deze optie omvat een combinatie van een driejarige Panama bank CD en aandelen in Panama onroerend goed, met een totale investering van ten minste US$300.000. Voor elke afhankelijke persoon is een extra investering van US$2.000 vereist. Dezelfde bepalingen gelden voor het eigendom van de bankrekening en het onroerend goed, zoals vermeld bij de vorige opties.

Om in aanmerking te komen voor het Self-Economic Solvency Visa, moeten buitenlanders minimaal US$300.000 investeren in Panama onroerend goed, een Panama bank termijndeposito, of een combinatie van beide. Voor elke afhankelijke is een extra investering van US$2.000 vereist.

De aanvraagprocedure voor elke optie omvat het indienen van de vereiste documenten en het ondertekenen van een Speciale Volmacht om het advocatenkantoor te machtigen om het immigratiepapierenwerk af te handelen. Zodra de nodige investeringen en documenten aanwezig zijn, moet de aanvrager zijn paspoort registreren bij het Panamese immigratiekantoor en de aanvraag indienen, samen met de overheidskosten en een borgsom voor repatriëring indien van toepassing. De immigratiedienst geeft een tijdelijke vergunning (visum) en een meervoudig inreis-/uitreisvisum af, gevolgd door een tijdelijke vergunning (visum) voor twee jaar. Uiteindelijk zal een permanente verblijfsvergunning (visum) worden toegekend. Nadat ze de status van permanent ingezetene vijf jaar hebben gehad, kunnen aanvragers het Panamese staatsburgerschap aanvragen via het naturalisatieproces, waardoor ze een Panamees paspoort kunnen krijgen.

Het is belangrijk om te weten dat aanvragers ten minste zes maanden per jaar in Panama moeten wonen om in aanmerking te komen voor het Panama burgerschap. Bovendien, wanneer het immigratievisum is goedgekeurd, moeten aanvragers plannen om Panama ongeveer twee weken te bezoeken, omdat de immigratieautoriteiten hun paspoort 1-2 werkdagen kunnen vasthouden om het noodzakelijke stempel- en documentatieproces te voltooien.