Emigratie Mogelijkheden Panama - Emigratie Advocaten

Emigratie Mogelijkheden Panama

Mogelijkheden voor immigratie in Panama - Verblijfsvisa

Emigratie programma's in Panama

verwerkingsdiensten vereist Panamese advocaten, wij zijn gespecialiseerd in immigratiewetgeving.

Hier is een lijst met een korte uitleg van elk Panama-immigratie visum dat een permanente verblijfsvergunning geeft:

Panama Friendly Nations Visa. Panama Self Economic Solvency Visa. Panama Business Investor Visa. Panama herbebossing Investor Visa.

Panama Gepensioneerd of Gepensioneerd Programma. Trouw met een Panama-burger, topredenen om te verhuizen naar Panama / lage kosten van levensonderhoud -

De kosten van levensonderhoud in Panama zijn aanzienlijk lager in vergelijking met Europa en het noordelijk halfrond, volgens een recente enquête van Global Cost of Living, uitgevoerd door The Economist.

Groeiende en stabiele economie - Panama heeft een sterke economie die niet werd gekwetst door de wereldwijde economische crisis.

In feite is de economie van Panama de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 8% (BBP) gegroeid.

Panama's immigratiewetten behoren tot de meest liberale

Veilig toevluchtsoord voor buitenlandse investeringen - Artikel 44 van de grondwet van Panama beschermt particuliere eigendom van onroerend goed en particuliere investeringen. Het burgerlijk wetboek van Panama garandeert een gelijke toepassing van de wet voor burgers en buitenlanders, inclusief huurcontracten en commerciële contracten.

Panama heeft zelfs een Foreign Investor Protection Law (wet 54 van 1998) die gelijke rechten biedt voor alle buitenlanders in alle zakelijke aangelegenheden van handel, industrie, import en export.

Panama garandeert dat buitenlanders hun beleggingswinsten naar eigen goeddunken kunnen afstoten, waaronder repatriëring van hun beleggingsfondsen en winst naar andere landen met het ongehinderde recht om hun productie in Panama te commercialiseren. Dit is een grote stimulans voor buitenlanders die willen verhuizen naar Panama

VEREISTEN EN CONTROLELIJST - IMMIGRATIEVERGUNNINGEN

Niet-ingezeten

Toeristenvisumaanvraag.
Verzoek om verlenging toeristenvisum.
Verlengingsverzoek voor wijziging van immigratiecategorie.
Visumaanvraag voor zeeman.
Aanvraag voor een voorbijgangers- of vrijetijdswerkersvisum.
Visa-aanvraag voor huishoudelijk personeel.
Toon visumaanvraag.
Visumaanvraag voor kort verblijf.
Zakelijke visumaanvraag voor kort verblijf.
Aanvraag voor een visum voor kort verblijf om familieleden te bezoeken.
Visumaanvraag voor kort verblijf voor onderzoekers en wetenschappers.
Aanvraag voor een visum voor kort verblijf voor medische behandeling.
Verzoek om een ​​visum voor kort verblijf als handelaars en investeerders volgens bijzondere wetten.
Visumaanvraag voor kort verblijf voor internationale humanitaire hulp.
Aanvraag voor een visum voor kort verblijf voor de banksector.
Visumaanvraag voor passagiers en bemanningsleden van schepen voor recreatieve of toeristische doeleinden.
Aanvraag visumverlenging voor passagiers of bemanningsleden op doorreis.
Aanvraag voor overgangsarbeiders of vrijetijdswerkers - kunstenaars.
Meerdere visumaanvragen.

Permanente bewoner

Om economische redenen:

Investeerder in macro-ondernemingen.
Economische solvabiliteit voor het openen van een termijndeposito.
Economische solvabiliteit voor investeringen in onroerend goed.
Economische solvabiliteit voor gemengde investeringen (termijndeposito en onroerend goed).
Bijzonder beleid:

Gepensioneerde Rentista.
Gepensioneerde gepensioneerde.
Forest Investor.
Investeerder van de Panama Pacific Economic Area.
Werknemersvergunning voor de Panama Pacific Area, binnen tien procent (10%) van de gewone werknemers van een bedrijf, ontwikkelaar of exploitant.
Investeerder in verwerkingszones voor export.
Investeerder van Call Center voor commercieel gebruik (Call Center) voor export.
Vreemdeling van het Fullbright educatieve en culturele uitwisselingsprogramma.

Demografische redenen:

Gezinshereniging als gehuwd met National.
Gezinshereniging afhankelijk van permanente bewoner.
Gezinshereniging als buitenlander met Panamese kinderen.
Volgens speciale wetten:

Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen de Republiek Panama en de Republiek Italië.
Nationale vreemdelingen van specifieke landen die vriendschappelijke, professionele, economische en investeringsbetrekkingen onderhouden met de Republiek Panama.
Als professionele buitenlander.
Als diplomaat en leden van internationale organisaties van landen die vriendschappelijke diplomatieke betrekkingen onderhouden met de Republiek Panama, die hun diensten niet langer verlenen in hun respectieve functies.

& nbsp;

Tijdelijke bewoner

Arbeidsredenen:

Buitenlander ingehuurd door de nationale overheid of door autonome of semi-autonome entiteiten.
Buitenlander ingehuurd door bedrijven onder contract bij de overheid.
Buitenlander aangenomen als Executive in bedrijven in de Colon Free Zone.
Alien betaald vanuit het buitenland die geen diplomatieke status hebben.
Buitenlands personeel ingehuurd door particuliere bedrijven binnen 10% van het gewone personeel.
Buitenlands personeel ingehuurd als deskundige of technicus binnen 15% van het gewone personeel.
Personeel ingehuurd als correspondent voor de internationale geschreven, radio- of televisiepers en betaald in het buitenland.
Buitenlander ingehuurd door bedrijven onder de Marrakesh-overeenkomst.
Als sportprofessional.
Als werknemer van luchtvaartbedrijven in de Republiek Panama.

Redenen voor investeringen:

Landbouwinvesteerder.
Forest Investor.
Speciaal beleid:

Buitenlander ingehuurd door bedrijven in de cinematografische en audiovisuele industrie.
Onderzoeker bij de Ciudad del Sabre Foundation.
Docent bij de Ciudad del Sabre Foundation.
Ondernemer of directeur van de Ciudad del Sabre Foundation.
Technicus van de Ciudad del Sabre Foundation.
Student van de Ciudad del Sabre Foundation.
Buitenlander ingehuurd door de Panama Canal Authority.
Werknemer van een Onderaannemer van het Bedrijf onder contract bij de ACP.
Werknemer van de Panama - Pacific Area ten gunste van buitenlanders die zijn ingehuurd door bedrijven uit de Panama - Pacific Area, de ontwikkelaar, de exploitant of het agentschap, om te werken als personeel dat gespecialiseerd is in technische aspecten en / of in zaken van administratief beheer, in een percentage dat is meer dan vijftien procent (15%) van de gewone werknemers.
Werknemers van de Panama - Pacific Area ten gunste van buitenlanders die in dienst staan ​​van bedrijven met minder dan tien werknemers.
Werknemer ingehuurd in vertrouwensposities, leidinggevenden, experts en / of technici in bedrijven binnen vrije zones.
Werknemer ingehuurd in vertrouwensposities, leidinggevenden, experts en / of technici in callcenterbedrijven voor commercieel gebruik voor export "Call Center".
Toestemming van personeel dat is ingehuurd als leidinggevende van internationale bedrijven waarvan de functie in het buitenland van kracht wordt.
Werknemer ingehuurd door het hoofdkantoor van multinationals.

Redenen voor onderwijs:

Tijdelijke vergunning voor educatieve redenen.
Tijdelijk ingezetene als deelnemer aan educatieve programma's van non-profitorganisaties die zijn goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs.
Religieuze redenen:

Als religieus in dienst van de katholieke en orthodoxe kerk.
Als leken-missionaris in dienst van de katholieke en orthodoxe kerk.
Als student om religieus te zijn van de katholieke en orthodoxe kerk.
Als autoriteiten, predikanten, rabbijnen, predikanten, leiders of religieuzen van andere denominaties of religieuze verenigingen.
Gezinshereniging:

Tijdelijke verblijfsvergunning voor gezinshereniging

Anderen

Vereisten om een ​​vrijwillige terugkeer aan te vragen
Vereisten voor voertuigvrijstellingen binnen de afdeling Speciale Projecten
Dominicaanse controleblad - Cuba - Venezuela - China - India
Vereisten en aanvraag voor gezinshereniging (Venezolanen)
Vereisten voor het toeristenvisum in doorreis
Aanvraag voor een toeristenvisum in doorreis voor Haïtiaanse staatsburgers
Vereisten voor vluchtelingenprocedures

Emigratie Visas in Panama
Deze notitie schetst de belangrijkste kenmerken van het immigratiesysteem in Panama. Voor degenen die met pensioen willen gaan, willen investeren of willen werken in een politiek stabiele, veilige omgeving, biedt Panama een aantrekkelijke oplossing met verschillende immigratie visa.
Achtergrond
Het afgelopen decennium heeft de Panamese regering het immigratiesysteem bijgewerkt en verbeterd door de invoering van nieuwe visumopties. Deze zijn speciaal ontworpen om buitenlandse investeringen in Panama te promoten en verder uit te breiden om de groeiende lokale economie te complimenteren en om buitenlandse investeerders, migrerende gepensioneerden en buitenlandse werknemers (en hun gezinnen) in staat te stellen tijdelijke of permanente verblijfsvergunningen, werkvergunningen en, in sommige gevallen, Panamees staatsburgerschap.
Veel buitenlandse investeerders en multinationale ondernemingen hebben al gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deel te nemen aan een groot aantal industrieën, waaronder herbebossing, productie, distributie, financiële diensten, IT- en softwareontwikkeling en callcenters.

De soorten visa die beschikbaar zijn in Panama
Toeristenvisum
Onder voorbehoud van eventuele beperkingen uit uw eigen rechtsgebied, is het mogelijk om Panama te bezoeken op een verlengbaar toeristenvisum voor 180 dagen, waarbij u opmerkt dat de ontvanger niet zou mogen werken.
Friendly Nations Visa
De onderdanen van meer dan 45 landen komen in aanmerking voor dit visum, op voorwaarde dat deze landen vriendschappelijke economische, professionele en investeringsrelaties onderhouden met Panama. Enkele van de kernvriendelijke landen in de lijst zijn: Groot-Brittannië, Duitsland, Australië, Brazilië, België, Canada, Spanje, Verenigde Staten, Slowakije, Tsjechië, Frankrijk, Finland, Ierland, Japan, Noorwegen, Singapore, Uruguay, Zwitserland, Chili en Zweden.
Dit visum heeft verschillende vereisten waaraan moet worden voldaan, met als duidelijkste de noodzaak om een ​​professionele of economische relatie in Panama tot stand te brengen. Dit kan worden bereikt door een nieuw bedrijf of bedrijf op te richten of door een bestaand Panamese bedrijf of bedrijf over te nemen. Als alternatief kan een individu aan de vereiste voldoen door eenvoudig een medewerker van een Panamese onderneming of bedrijf te zijn. Bewijs van de economische solvabiliteit van het individu en eventuele personen ten laste moet duidelijk worden aangetoond op de visumaanvraag.
Panama gepensioneerde / gepensioneerde Visa
Dit visum is van toepassing op buitenlanders die inkomsten ontvangen uit een pensioenregeling of pensioen van een buitenlandse overheid, internationale organisatie of privé-onderneming die zich naar Panama willen terugtrekken om met pensioen te gaan. De gepensioneerde moet kunnen aantonen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten van levensonderhoud in Panama te dekken. Inkomsten of maandelijks pensioen van minder dan US $ 1.000,00 worden door de lokale autoriteiten niet aanvaardbaar geacht.
Professioneel werkgelegenheidsvisum
Een vreemdeling kan dit visum aanvragen, op voorwaarde dat zijn beroep niet wordt beperkt door de grondwet of door de wet aan Panamese onderdanen door geboorte of naturalisatie. Twee van de belangrijkste vereisten zijn het bewijs van een universitair bachelor-, master- of doctoraatsexamen en een baan bij een lokaal Panamese bedrijf of bedrijf.
Panama zelf-economisch solvabiliteitsvisum
De buitenlander moet een investering van minimaal US $ 300.000 in Panama investeren door te investeren in Panamese onroerend goed of door een aanbetaling bij een lokale bankrekening. Het is mogelijk om een ​​combinatie van beide te doen.

Macro bedrijfsbeleggersvisum
De buitenlander investeert minimaal US $ 160.000,00 in een Panamese bedrijf of bedrijf en moet een aandeelhouder en een bestuurder zijn. Het bedrijf moet een vergunning voor commerciële activiteiten hebben, en ten minste vijf (5) Panamese medewerkers hebben die fulltime werken (waarbij de gerelateerde salarissen niet onder het minimumloon van de arbeidswet vallen).
Panama's herbebossing beleggersvisum
Een buitenlander kan een permanente verblijfsvergunning zoeken als 'bos'belegger. De buitenlander kan persoonlijk investeren of via een bedrijf waarvan de belangrijkste activiteiten zijn herbebossing, bosaanplantactiviteiten of andere activiteiten die zijn goedgekeurd door de nationale milieuautoriteit in Panama. Verder moet er een minimale investering zijn van US $ 80.000 en in een gebied van niet minder dan vijf (5) hectare.
Andere soorten visa
Er zijn andere omstandigheden waardoor buitenlandse investeerders of werknemers in Panama een permanent verblijfsvisum kunnen aanvragen, zoals:
- Beleggers die callcenters oprichten;
- Investeerders in de cinematografische en audiovisuele industrie;
- Investeerders in economische gebieden van Panama Pacifico en exportverwerkingszones; en
- Werknemer van de Panama Canal Authority.
Documenten en vereisten
Panama immigratiewetgeving is nog niet gecodificeerd. Er zijn verschillende wetten en decreten die de verschillende soorten visa regelen. Sommige wetten staan ​​een permanente verblijfsvergunning na een bepaalde periode toe als tijdelijke bewoner. Dit wordt bepaald op basis van elke specifieke omstandigheid of grootte / type investering.
Aangezien het merendeel van de Panamese immigratiewetten en -regelgeving op verschillende tijdstippen en voor diverse doeleinden is aangenomen, is er geen uniformiteit met betrekking tot aanpak, vereisten en de documentatie die nodig is om een ​​aanvraag in te dienen. Daarom wordt aanbevolen om voorafgaand aan de visumaanvraag ervaren lokaal advies in te winnen.

Voordelen van leven in Panama
Sterke en groeiende economie Panama heeft een goede macro-economische omgeving, die voortdurend groeit en zich verder ontwikkelt. De valuta van Panama is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en kent een lage inflatie. Veel multinationals en internationale banken hebben vestigingen in Panama opgericht, waaronder Procter and Gamble, Caterpillar, Cemex, Dell, DHL Express, Samsung en Phillips.
Stabiliteit en beveiliging Panama wordt beschouwd als een van de veiligste landen in Latijns-Amerika. Het is een republiek en heeft een gevestigd democratisch systeem.
Klimaat Panama heeft een gematigd klimaat met warm weer het hele jaar door.
Territoriale belastingstelsel Panama staat bekend om de toepassing van het territorialiteitsbeginsel van belastingheffing, wat betekent dat er geen belastingen geheven worden op buitenlandse inkomstenbronnen, meerwaarden, successierechten. Dit kan aantrekkelijk zijn voor buitenlandse personen en bedrijven die naar Panama verhuizen. Panama is verdragen inzake dubbele belasting aangegaan met Mexico, Verenigd
Koninkrijk, Barbados, Qatar, Spanje, Luxemburg, Nederland, Singapore, Frankrijk, Zuid-Korea, Portugal en Ierland.
Multicultureel Panama is een open en kosmopolitische samenleving die buitenlandse inwoners en bezoekers verwelkomt.
Toerisme Panama is getuige van een aanzienlijke toename van het aantal toeristen per jaar. Toeristen kunnen genieten van de levendige stad Panama, de rustige Caribische en Atlantische kusten, of de schoonheid van regenwouden en bijbehorende dieren in het wild.
Strategische geografische ligging Panama verbindt Noord- en Zuid-Amerika en vanwege zijn bevoorrechte geografische ligging is het land al meer dan 100 jaar de locatie en doorgang van goederen en personen van over de hele wereld. Momenteel wordt US $ 5 miljard besteed aan de uitbreiding van het beroemde Panamakanaal.
Betaalbaarheid Verschillende recente onderzoeken hebben Panama uitgeroepen tot een van de opkomende plaatsen om te wonen in de wereld. Dit wordt bepaald door geografische locatie, standaard van gezondheidszorg, beschikbaarheid van en goederen en diensten en de kosten van levensonderhoud.

Sorry, there is nothing to display here…
Immigration :Friendly Nations Visa Panama

Het visum Panama Friendly Nations is een speciale immigratie programma waarbij burgers van geselecteerde landen die professionele of economische banden hebben met Panama in aanmerking komen voor een permanente verblijfsvergunning,

relocation panama

Verhuizing Panama heeft veel te bieden naast wat wordt vermeld bovenstaande. Panama biedt het hele jaar door een warm klimaat en een verscheidenheid aan prachtige natuurlijke omgevingen, samen met een bruisende en opwindende hoofdstad.

Permanent Residency Immigration Visas

Hier is een lijst met een korte uitleg van elke immigratie in Panama visum dat permanent verblijf verleent : Visa voor Panama Friendly Nations. Panamá Self Economic Solvency Visa. Panama Business Investor.

immigration panama

Wereldwijd Golden Visa, Golden Visa Programs. Investeringen in Europa en het Caribisch gebied. Begint vanaf $ 150.000. Met 15 programma's en klanten in meer dan 60 landen. Neem contact op met Immigrationisa247.com voor deskundig advies.

werkvergunning,panama

Met het Knowledge Work Permit Program kunnen buitenlandse investeerders Panama Werkvergunningen voor hun bedrijf in Panama verkrijgen op voorwaarde dat ze een kantoor moeten huren of bouwen in de Panama City of Knowledge

Immigration : Pensioner Visa (Pensionado) Panamá

Maak pensioen de beste jaren van uw leven! Kan van toepassing zijn op dit visum, die buitenlanders die een pensioen of pensioen ontvangen, van een buitenlandse overheid, internationale organisatie of particuliere onderneming.

IMMIGRATION OFFICE

Panama is een van de gemakkelijkste en meest betaalbare landen om een permanente verblijfsvergunning te verkrijgen voor Zuid-Afrikanen. Welkom in Panama!

PERMANENT,RESIDENCY,de gewenste,DOCUMENTEN,PANAMA,immigratie

documentos equivalentes para solicitar la residencia permanente de inmigración en Panamá Las leyes de inmigración de Panamá requieren la siguientes documentos para residencia permanente.

inreis,uitreis,Visa,Buitenlanders,expats,residentie

Dit visum is vereist door immigratie naar ELKE buitenlander die een bestand in behandeling heeft .
Dit betekent dat als u een verblijfsvergunning of visum heeft aangevraagd
in Immigration

immigration visas

Gouden Visa-programma's. Investeringen in Europa en het Caribisch gebied. Begint vanaf $ 150.000. Met 15 programma's en klanten in meer dan 60 landen

INVESTEERDERS,EMIGRATIE,DIENSTEN,EUROPA,WERELDWIJD

Immigratie en visa voor migranten naar Europa. Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van een visum voor wonen en werken in Europa. We kunnen zakelijke professionals en geschoolde werknemers helpen met werkvergunningen, verblijfsvergunningen, Schengenvisa en Europese verhuisdiensten

BUSINESS

Een bedrijf openen in het buitenland is niet zo moeilijk als het lijkt te zijn bij de eerste zicht omdat de buitenlandse investeerders kunnen rekenen op onze lokale specialisten

Panama-Emigratie visum

voor verwerkingsdiensten zijn Panamese advocaten nodig, wij zijn specialisten in immigratiewetten

  1. Hier is een lijst met redenen voor elk van Panama's immigratievisums die permanent verblijf verlenen:
   1. Visa-vriendelijke landen van Panama.
   2. Panama Economic Solvency Visa.
   3. Visum voor zakelijke beleggers in Panama. Panama
   4. Investoraat voor herbebossing.
   5. Gepensioneerd of gepensioneerd programma van Panama.
   6. Trouwen met een burger van Panama

 

Bedankt dat u contact heeft opgenomen met de immigratiedienst voor visa

Telf: +507 2038725

Neem contact op met onze immigratiedeskundigen

 • Immigratiemogelijkheden
 • Maak je geen zorgen, we vinden altijd oplossingen
Friendly Nations Visa - Panama
immigration panama
immigration panama
immigration panama
log 1immigration office panama
immigration panama
Supreme Court Goverment Panama Law Judicial Authority Logo
emigratie,emigreren,residentie,visa,panama.friendly nations,herbebossing visa,gepensioneerd,verhuizen,levensonderhoud