Panama-immigratie – Visa en verblijfsmogelijkheden

Verkrijg een permanent verblijfsvisum in Panama

Verwerkingsdiensten vereisen Panamese advocaten, wij zijn specialisten in immigratierecht.

Hier is een lijst met een korte uitleg van elk Panama-immigratievisum dat een permanente verblijfsvergunning verleent:

Panama Friendly Nations Visa. Panama Self Economic Solvency Visa. Visa voor zakelijke investeerders in Panama. Investeerdersvisum voor herbebossing in Panama.

Panama gepensioneerd of gepensioneerd programma. Trouw met een Panama-burger, Belangrijkste redenen om naar Panama te verhuizen: lage kosten van levensonderhoud.

De kosten van levensonderhoud van Panama zijn aanzienlijk lager in vergelijking met Europa en het noordelijk halfrond volgens een recent onderzoek van de Global Cost of Living, uitgevoerd door The Economist.

Groeiende & amp; Stabiele economie - Panama heeft een sterke economie die niet werd getroffen door de wereldwijde economische crisis.

In feite is de economie van Panama de afgelopen vijf jaar met gemiddeld 8% (bbp) gegroeid.

Panama's immigratiewetten behoren tot de meest liberale

Veilige haven voor buitenlandse investeringen - Artikel 44 van de grondwet van Panama beschermt privé-eigendom van onroerend goed en privé-investeringen. Het burgerlijk wetboek van Panama garandeert gelijke toepassing van de wet voor burgers en buitenlanders, inclusief huurcontracten en commerciële contracten.

Panama heeft zelfs een wet ter bescherming van buitenlandse investeerders (wet 54 van 1998) die gelijke rechten biedt aan alle buitenlanders in alle zakelijke aangelegenheden van handel, industrie, importeren en exporteren.

Panama garandeert dat buitenlanders hun investeringswinsten naar eigen goeddunken kunnen verkopen, inclusief het repatriëren van hun investeringsfondsen en winsten naar andere landen met het onbelemmerde recht om hun productie in Panama te commercialiseren. Dit is een geweldige stimulans voor buitenlanders die naar Panama willen verhuizen.

Uw permanente verblijfs residentie in Panama

Verkrijg een permanent verblijfsvisum in Panama

VEREISTEN EN CONTROLELIJST - IMMIGRATIEVERGUNNINGEN

Niet-ingezeten

Toeristenvisumaanvraag.
Verzoek om verlenging toeristenvisum.
Verlengingsverzoek tot wijziging van immigratiecategorie.
Visumaanvraag voor zeeman.
Aanvraag voor een voorbijgangers- of vrijetijdswerkersvisum.
Visa-aanvraag voor huishoudelijk personeel.
Toon visumaanvraag.
Visumaanvraag voor kort verblijf.
Zakelijke visumaanvraag voor kort verblijf.
Aanvraag voor een visum voor kort verblijf om familieleden te bezoeken.
Visumaanvraag voor kort verblijf voor onderzoekers en wetenschappers.
Aanvraag voor een visum voor kort verblijf voor medische behandeling.
Verzoek om een ​​visum voor kort verblijf als handelaars en investeerders volgens bijzondere wetten.
Visumaanvraag voor kort verblijf voor internationale humanitaire hulp.
Aanvraag voor een visum voor kort verblijf voor de banksector.
Visumaanvraag voor passagiers en bemanningsleden van schepen voor recreatieve of toeristische doeleinden.
Aanvraag visumverlenging voor passagiers of bemanningsleden op doorreis.
Aanvraag voor overgangsarbeiders of vrijetijdswerkers - kunstenaars.
Meerdere visumaanvragen.

Permanente inwoner - Verkrijg een permanent verblijfsvisum in Panama

Om economische redenen:

Investeerder in macro-ondernemingen.
Economische solvabiliteit voor het openen van een termijndeposito.
Economische solvabiliteit voor investeringen in onroerend goed.
Economische solvabiliteit voor gemengde investeringen (termijndeposito en onroerend goed).
Bijzonder beleid:

Gepensioneerde Rentista.
Gepensioneerde gepensioneerde.
Forest Investor.
Investeerder van de Panama Pacific Economic Area.
Werknemersvergunning voor de Panama Pacific Area, binnen tien procent (10%) van de gewone werknemers van een bedrijf, ontwikkelaar of exploitant.
Investeerder in verwerkingszones voor export.
Investeerder van Call Center voor commercieel gebruik (Call Center) voor export.
Vreemdeling van het Fullbright educatieve en culturele uitwisselingsprogramma.

Demografische redenen:

Gezinshereniging als gehuwd met National.
Gezinshereniging afhankelijk van permanente bewoner.
Gezinshereniging als buitenlander met Panamese kinderen.
Volgens speciale wetten:

Verdrag van vriendschap, handel en scheepvaart tussen de Republiek Panama en de Republiek Italië.
Nationale vreemdelingen van specifieke landen die vriendschappelijke, professionele, economische en investeringsbetrekkingen onderhouden met de Republiek Panama.
Als professionele buitenlander.
Als diplomaat en leden van internationale organisaties van landen die vriendschappelijke diplomatieke betrekkingen onderhouden met de Republiek Panama, die hun diensten niet langer verlenen in hun respectieve functies.

Tijdelijke bewoner

Arbeidsredenen:

Buitenlander ingehuurd door de nationale overheid of door autonome of semi-autonome entiteiten.
Buitenlander ingehuurd door bedrijven onder contract bij de overheid.
Buitenlander aangenomen als Executive in bedrijven in de Colon Free Zone.
Alien betaald vanuit het buitenland die geen diplomatieke status hebben.
Buitenlands personeel ingehuurd door particuliere bedrijven binnen 10% van het gewone personeel.
Buitenlands personeel ingehuurd als deskundige of technicus binnen 15% van het gewone personeel.
Personeel ingehuurd als correspondent voor de internationale geschreven, radio- of televisiepers en betaald in het buitenland.
Buitenlander ingehuurd door bedrijven onder de Marrakesh-overeenkomst.
Als sportprofessional.
Als werknemer van luchtvaartbedrijven in de Republiek Panama.

Redenen voor investeringen:

Landbouwinvesteerder.
Forest Investor.
Speciaal beleid:

Buitenlander ingehuurd door bedrijven in de cinematografische en audiovisuele industrie.
Onderzoeker bij de Ciudad del Sabre Foundation.
Docent bij de Ciudad del Sabre Foundation.
Ondernemer of directeur van de Ciudad del Sabre Foundation.
Technicus van de Ciudad del Sabre Foundation.
Student van de Ciudad del Sabre Foundation.
Buitenlander ingehuurd door de Panamakanaalautoriteit.
Werknemer van een Onderaannemer van het Bedrijf onder contract bij de ACP.
Werknemer van de Panama - Pacific Area ten gunste van buitenlanders die zijn ingehuurd door bedrijven uit de Panama - Pacific Area, de ontwikkelaar, de exploitant of het agentschap, om te werken als personeel dat gespecialiseerd is in technische aspecten en / of in zaken van administratief beheer, in een percentage dat is meer dan vijftien procent (15%) van de gewone werknemers.
Werknemers van de Panama - Pacific Area ten gunste van buitenlanders die in dienst staan ​​van bedrijven met minder dan tien werknemers.
Werknemer ingehuurd in vertrouwensfuncties, leidinggevenden, experts en / of technici in bedrijven binnen vrije zones.
Werknemer ingehuurd in vertrouwensfuncties, leidinggevenden, experts en / of technici in callcenterbedrijven voor commercieel gebruik voor export "Call Center".
Toestemming van personeel dat is ingehuurd als leidinggevende van internationale bedrijven waarvan de functie in het buitenland wordt uitgeoefend.
Werknemer ingehuurd door het hoofdkantoor van multinationals.

Redenen voor onderwijs:

Tijdelijke vergunning voor educatieve redenen.
Tijdelijk ingezetene als deelnemer aan onderwijsprogramma's van non-profitorganisaties die zijn goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs.
Religieuze redenen:

Als religieus in dienst van de katholieke en orthodoxe kerk.
Als leken-missionaris in dienst van de katholieke en orthodoxe kerk.
Als student om religieus te zijn van de katholieke en orthodoxe kerk.
Als autoriteiten, predikanten, rabbijnen, predikanten, leiders of religieuzen van andere denominaties of religieuze verenigingen.
Gezinshereniging:

Tijdelijke verblijfsvergunning voor gezinshereniging

Anderen

Vereisten om een ​​vrijwillige terugkeer aan te vragen
Vereisten voor voertuigvrijstellingen binnen de afdeling Speciale Projecten
Dominicaanse controleblad - Cuba - Venezuela - China - India
Vereisten en aanvraag voor gezinshereniging (Venezolanen)
Vereisten voor het toeristenvisum in doorreis
Aanvraag voor een toeristenvisum in doorreis voor Haïtiaanse staatsburgers
Vereisten voor vluchtelingenprocedures

Immigratie visa in Panama
Deze nota schetst de belangrijkste kenmerken van het immigratiesysteem in Panama. Voor degenen die met pensioen willen gaan, willen investeren of willen werken in een politiek stabiele, veilige omgeving, biedt Panama een aantrekkelijke oplossing door middel van een verscheidenheid aan immigratievisums.

Achtergrond
In het afgelopen decennium heeft de Panamese regering het immigratiesysteem bijgewerkt en verbeterd door de introductie van nieuwe visumopties. Deze zijn specifiek ontworpen om buitenlandse investeringen in Panama te promoten en verder uit te breiden als aanvulling op de groeiende lokale economie en om buitenlandse investeerders, migrerende gepensioneerden en buitenlandse werknemers (en hun gezinnen) in staat te stellen een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning, werkvergunningen en, in sommige gevallen, te verkrijgen. Panamees staatsburgerschap.
Veel buitenlandse investeerders en multinationals hebben de kans al aangegrepen om deel te nemen aan een overvloed aan industrieën, waaronder herbebossing, productie, distributie, financiële dienstverlening, IT- en softwareontwikkeling en callcenters.
De soorten visa die beschikbaar zijn in Panama
Toeristenvisum
Behoudens eventuele beperkingen van uw eigen rechtsgebied, is het mogelijk om Panama te bezoeken met een verlengbaar toeristenvisum van 180 dagen, waarbij u moet opmerken dat de ontvanger niet mag werken.
Visa voor Friendly Nations
De onderdanen van meer dan 45 landen komen in aanmerking voor dit visum op basis van het inzicht dat deze landen vriendschappelijke economische, professionele en investeringsbetrekkingen onderhouden met Panama. Enkele van de belangrijkste bevriende landen op de lijst zijn: Groot-Brittannië, Duitsland, Australië, Brazilië, België, Canada, Spanje, Verenigde Staten, Slowakije, Tsjechië, Frankrijk, Finland, Ierland, Japan, Noorwegen, Singapore, Uruguay, Zwitserland, Chili en Zweden.
Dit visum heeft verschillende vereisten waaraan moet worden voldaan, met misschien wel de belangrijkste de noodzaak om een ​​professionele of economische relatie op te bouwen in Panama. Dit kan worden bereikt door een nieuw bedrijf of bedrijf op te richten, of door een bestaand Panamese bedrijf of bedrijf over te nemen. Als alternatief kan een persoon aan de vereiste voldoen door simpelweg een werknemer te zijn van een Panamese onderneming of bedrijf. Het bewijs van economische solvabiliteit van het individu en eventuele personen ten laste moet duidelijk worden aangetoond op de visumaanvraag.
Panama gepensioneerde / gepensioneerde Visa
Dit visum is van toepassing op buitenlanders die inkomsten ontvangen uit een pensioenregeling of pensioen van een buitenlandse overheid, internationale organisatie of privébedrijf die naar Panama willen verhuizen om met pensioen te gaan. De gepensioneerde moet kunnen aantonen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten van levensonderhoud in Panama te dekken. Inkomen of maandelijks pensioen van minder dan US $ 1.000,00 worden door de lokale autoriteiten niet aanvaardbaar geacht.
Professioneel werkvisum
Een vreemdeling kan dit visum aanvragen op voorwaarde dat zijn beroep niet door de grondwet of de wet wordt beperkt tot Panamese staatsburgers door geboorte of naturalisatie. Twee van de belangrijkste vereisten zijn het leveren van een bewijs van een universitaire bachelor-, master- of doctoraatsdiploma en een baan bij een lokaal Panamees bedrijf of bedrijf.
Panama self-economisch solvabiliteitsvisum
De buitenlander moet minimaal US $ 300.000,00 in Panama investeren door te investeren in Panamese onroerend goed of door een storting op een lokale bankrekening. Het is mogelijk om een ​​combinatie van beide te doen.
Macro Business Investor Visa
De buitenlander moet minimaal US $ 160.000,00 investeren in een Panamese onderneming of bedrijf en moet aandeelhouder en bestuurder zijn. Het bedrijf moet een commerciële exploitatievergunning hebben, ten minste vijf (5) Panamese werknemers hebben die fulltime werken (waarbij de bijbehorende salarissen niet lager zijn dan het minimumsalaris dat is vastgesteld door de arbeidswet).
Het investeerdersvisum voor herbebossing van Panama
Een buitenlander kan een permanente verblijfsvergunning zoeken als investeerder in ‘bos’. De buitenlander kan persoonlijk investeren of via een bedrijf waarvan de hoofdactiviteiten herbebossing, bosaanplantactiviteiten of andere activiteiten zijn die zijn goedgekeurd door de National Environmental Authority in Panama. Bovendien moet er een minimale investering van 80.000 dollar zijn en in een gebied van niet minder dan vijf (5) hectare.
Ander type visa
Er zijn andere omstandigheden waardoor buitenlandse investeerders of werknemers een visum voor permanent verblijf in Panama kunnen aanvragen, zoals:
- Investeerders die callcenters opzetten;
- Investeerders in de cinematografische en audiovisuele industrie;
- Investeerders in economische gebieden van Panama Pacifico en exportverwerkingszones; en
- Werkzaam bij de Panama Canal Authority.
Documenten en vereisten
De immigratiewetgeving van Panama is nog niet gecodificeerd. Er zijn verschillende wetten en decreten die reguleren e de verschillende soorten visa. Sommige wetten staan ​​permanent verblijf toe na een bepaalde periode als tijdelijke bewoner. Dit wordt bepaald op basis van elke specifieke omstandigheid of omvang / type investering.
Aangezien het merendeel van de Panamese immigratiewetten en -regelgeving op verschillende tijdstippen en voor diverse doeleinden is aangenomen, is er geen uniformiteit wat betreft aanpak, vereisten en de documentatie die nodig is om een ​​aanvraag in te dienen. Daarom wordt aanbevolen om ervaren lokaal advies in te winnen voordat een visumaanvraag wordt ingediend.
Voordelen van wonen in Panama
Sterke en groeiende economie Panama geniet van een goede macro-economische omgeving, die constant groeit en zich ontwikkelt. De valuta van Panama is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en kent een lage inflatie. Veel multinationals en internationale banken hebben vestigingen in Panama, waaronder Procter and Gamble, Caterpillar, Cemex, Dell, DHL Express, Samsung en Phillips.
Stabiliteit en veiligheid Panama wordt beschouwd als een van de veiligste landen in Latijns-Amerika. Het is een republiek en heeft een gevestigd democratisch systeem.
Klimaat Panama heeft een gematigd klimaat met het hele jaar door warm weer.
Territoriaal belastingstelsel Panama staat erom bekend het territoriale principe van belastingheffing toe te passen, wat betekent dat er geen belastingen worden geheven op buitenlandse inkomstenbronnen, vermogenswinst en successierechten. Dit kan aantrekkelijk zijn voor buitenlandse personen en bedrijven die naar Panama verhuizen. Panama heeft verdragen ter voorkoming van dubbele belasting gesloten met Mexico, United

Koninkrijk, Barbados, Qatar, Spanje, Luxemburg, Nederland, Singapore, Frankrijk, Zuid-Korea, Portugal en Ierland.
Multicultureel Panama is een open en kosmopolitische samenleving die zowel buitenlandse inwoners als bezoekers verwelkomt.
Toerisme Panama is getuige van een aanzienlijke toename van het aantal toeristen per jaar. Toeristen kunnen genieten van het bruisende Panama City, de vredige Caribische en Atlantische kusten, of de schoonheid van regenwouden en de bijbehorende wilde dieren.
Strategische geografische positie Panama verbindt Noord- en Zuid-Amerika en vanwege zijn bevoorrechte geografische positie is het land al meer dan 100 jaar de locatie en doorgang van goederen en individuen van over de hele wereld. Momenteel wordt 5 miljard dollar uitgegeven aan de uitbreiding van het beroemde Panamakanaal.
Betaalbaarheid Diverse recente onderzoeken hebben Panama beoordeeld als een van de opkomende plekken om te wonen in de wereld . Dit wordt bepaald op basis van de geografische locatie, de kwaliteit van de gezondheidszorg, de beschikbaarheid van goederen en diensten en de kosten van levensonderhoud.

friendly nations
relocation
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP
IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP

documentos equivalentes para solicitar la residencia permanente de inmigración en Panamá Las leyes de inmigración de Panamá requieren la siguientes documentos para residencia permanente.

multiple visa

Dit visum is vereist door immigratie naar ELKE buitenlander die een bestand in behandeling heeft .

immigration visas

Gouden Visa-programma's. Investeringen in Europa en het Caribisch gebied. Begint vanaf $ 150.000. Met 15 programma's en klanten in meer dan 60 landen

IMMIGRATION PANAMA - RESIDENT VISAS AND CITIZENSHIP

Een bedrijf openen in het buitenland is niet zo moeilijk als het lijkt te zijn bij de eerste zicht omdat de buitenlandse investeerders kunnen rekenen op onze lokale specialisten

Panama-Emigratie visum

voor verwerkingsdiensten zijn Panamese advocaten nodig, wij zijn specialisten in immigratiewetten

  1. Hier is een lijst met redenen voor elk van Panama's immigratievisums die permanent verblijf verlenen:
   1. Visa-vriendelijke landen van Panama.
   2. Panama Economic Solvency Visa.
   3. Visum voor zakelijke beleggers in Panama. Panama
   4. Investoraat voor herbebossing.
   5. Gepensioneerd of gepensioneerd programma van Panama.
   6. Trouwen met een burger van Panama

 

Friendly Nations Visa - Panama
immigration panama
immigration panama
immigration panama
log 1immigration office panama
immigration panama
Supreme Court Goverment Panama Law Judicial Authority Logo

Hulp nodig? Boek een gesprek op een tijdstip dat bij uw schema past

Telf. +507 2038725