Wat is KYC

Ken uw klant (KYC)

Know Your Customer (KYC) speelt een centrale rol in de bestrijding van financiële criminaliteit en het witwassen van geld binnen de banksector. Klantidentificatie onderscheidt zich als een cruciale eerste stap, die de weg vrijmaakt voor effectieve prestaties gedurende het hele proces.

Financiële instellingen opereren in een omgeving waar veel op het spel staat, gevormd door de wereldwijde regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CFT). Internationale normen, met name die welke zijn opgesteld door de Financial Action Task Force (FATF), beïnvloeden nationale wetten, waaronder robuuste richtlijnen zoals AML 4 en 5, evenals preventieve maatregelen zoals "KYC" voor klantidentificatie.

Om de essentie van KYC en zijn elektronische tegenhanger, eKYC, te begrijpen, laten we ons verdiepen in hun definities en onderzoeken hoe geavanceerde identificatieverificatiesystemen KYC-processen verbeteren.

Wat is KYC? KYC, of Know Your Customer (soms Know Your Client), is een verplicht proces voor het identificeren en verifiëren van de identiteit van een klant tijdens het openen van een rekening en periodiek daarna. In wezen zijn banken verplicht om de authenticiteit van de geclaimde identiteit van hun klanten te waarborgen, waarbij niet-naleving kan leiden tot de weigering om een rekening te openen of een zakelijke relatie te beëindigen.

Waarom is het KYC-proces belangrijk? Banken stellen KYC-procedures op om de legitimiteit van hun klanten vast te stellen, risico's te beoordelen en het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere illegale activiteiten te voorkomen. Dit proces omvat acties zoals ID-kaartverificatie, gezichtsverificatie, documentverificatie (bijv. energierekeningen voor bewijs van adres) en biometrische verificatie. Het niet naleven van de KYC- en AML-regelgeving kan leiden tot zware boetes.

KYC-documenten KYC-controles zijn gebaseerd op onafhankelijke en betrouwbare bronnen van documenten, gegevens of informatie. Klanten moeten inloggegevens verstrekken om hun identiteit en adres te bewijzen. In sommige rechtsgebieden, zoals de VS, zijn aanvullende vereisten ingevoerd voor het verifiëren van de identiteit van klanten van rechtspersonen.

Wat is eKYC? In India omvat Electronic Know Your Customer (eKYC) het elektronisch verifiëren van de identiteit en het adres van een klant door middel van Aadhaar-authenticatie, gebruikmakend van het nationale biometrische eID-schema.

eKYC, gezichtsherkenning en het openen van digitale rekeningen eKYC, of online KYC, wint aan populariteit naarmate de nauwkeurigheid verbetert door de integratie van kunstmatige intelligentie (AI). Gezichtsherkenning speelt een onverwachte maar veelbelovende rol bij KYC-onboarding, vooral in de context van de toegenomen afhankelijkheid van digitale kanalen en apps als gevolg van factoren zoals de COVID-19-pandemie.

Anti-witwasrichtlijn In Europa versterken de AMLD4- en AMLD5-richtlijnen de maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, waarbij de nadruk wordt gelegd op de noodzaak van een beter begrip van klanten, strengere Customer Due Diligence (CDD) en het delen van gegevens met centrale administraties.

KYC en Customer Due Diligence Maatregelen Banken houden zich aan het KYC-beleid dat klantenbeleid, klantidentificatieprocedures (inclusief controles op politiek prominente personen/sanctielijsten), risicobeoordeling en doorlopende monitoring omvat. Deze maatregelen variëren van traditionele papieren cheques tot geavanceerde digitale processen met biometrische verificatie.

Verscherpte due diligence (EDD) Enhanced Due Diligence (EDD) omvat een meer diepgaande analyse om een hogere identiteitszekerheid te bieden, wat de toewijding van financiële instellingen aan robuuste KYC-processen weerspiegelt.

Responsive Menu
Add more content here...